VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Startersadvies 

Initiatiefrijk? Durf je risicoís te nemen? Ondernemend?
Wanneer je een eigen beroepspraktijk goed voorbereid begint, heb je de meeste kans van slagen. Bij het opzetten van een onderneming komt nogal wat kijken. 
Een stappenplan als leidraad:

OriŽntatie: informatie vergaren en adviezen inwinnen over de mogelijkheden om zelfstandig ondernemer te worden. Een goed startpunt is de belastingdienst.

Ondernemingsplan opstellen

Sterkte/zwakte analyse maken van je vaardigheden, vakkennis, ervaring, algemene kennis ondernemerschap en persoonlijke eigenschappen

Marketingplan opstellen waarin je opneemt: je kennis van de markt, welke opdrachtgevers je wilt benaderen, waar je concurrenten zitten, hoe je je wilt promoten

Huisvesting: je kunt passende werkruimte op je privť-adres creŽren of je gaat op zoek naar geschikte werkruimte

FinanciŽn: aan de hand van een financieel plan kun je zien of je zelfstandig ondernemerschap haalbaar is. Neem in dit plan je kosten voor levensonderhoud en investerings- en bedrijfskosten op. Op grond hiervan kun je berekenen hoe goot je omzet moet zijn om de kosten eruit te halen en winst te maken.

Rechtsvorm: eenmanszaak, VOF of BV. Kijk voor meer informatie in de Informatiemap onder het hoofdstuk: Rechts- en samenwerkingsvormen.

Verzekeringen: zorg ervoor je zakelijke en persoonlijke risicoís in te dammen Kijk voor meer informatie bij het kopje Verzekeringen.

Belasting: zodra je als zelfstandig ondernemer bent gestart moet je dat bij de Belastingdienst Ondernemingen melden. Als startende ondernemer heb je recht op de startersaftrek als je door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt. Kijk voor meer informatie in de Informatiemap  hoofdstuk: Belasting of kijk op de site van de belastingdienst.

Voor al je vragen:
FreelancersAdviesNVJ
tel: 020-6769066 
email: freelancersadvies@nvj.nl