VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tarieven hergebruik    

Journalistiek is werk. De freelance schrijver, fotograaf en omroepmedewerker verkoopt zijn of haar werk voor eenmalig gebruik. Hergebruik van journalistiek (freelance)werk kost dan ook geld. Kijkend naar wat in de markt praktijk is, heeft de sectie Freelance onderstaande lijst met tarieven voor hergebruik opgesteld. Zolang met de uitgevers (enzovoort) geen overeenstemming bereikt is, adviseren wij alle freelancers onderstaande tarieven te hanteren.

Deze tarieven gelden voor hergebruik mèt toestemming. Voor ongeautoriseerd hergebruik adviseren wij een schadevergoeding te eisen van 300 % van het oorspronkelijke honorarium!

In de lijst is rekening gehouden met het hergebruik van een oorspronkelijke bijdrage in een van de 'nieuwe media'; hergebruik voor teletekst, kabelomroep, internet. Maar ook heruitzending op radio en televisie; hergebruik bij boekuitgaven van niet-uitgevers, zoals ondernemingen, organisaties en overheden.

NVJ-tarieven voor hergebruik

Vergoedingen bij hergebruik, met percentages op basis van de betaling voor het eerste gebruik.

Het tarief voor het eerste gebruik wordt vastgesteld aan de hand van de NVJ-tarieven en/of in onderhandelingen tussen partijen. De tarieven voor hergebruik zijn afgeleid van dit eerste tarief.

  

‘Nieuwe’ media

Internet, per jaar, per rubriek, bij plaatsing in eerste rubriek 

20% 

2

Internet, per jaar, per rubriek, bij plaatsing in elke volgende rubriek

15% 

3

Internet-verwijzing, per verwijzing

5% met een minimum van 45,50 euro

Nederlandse databank, per jaar 

20% 

Internationale databank, eerste opname en gebruik in het eerste jaar 

100% 

Internationale databank, per vervolgjaar 

20%

7

Cd-rom, cd-i, dvd, als integrale heruitgave van gedrukt medium: eerste uitgave

30% 

Cd-rom, cd-i, dvd, als integrale heruitgave van gedrukt medium: heruitgave en gewijzigde heruitgave 

30% 

Cd-rom, cd-i, dvd, overige vormen: eerste uitgaven

minimaal 100% 

10 

Cd-rom, cd-i, dvd, overige vormen:
heruitgave en gewijzigde heruitgave 

minimaal 100% 

  

Traditionele media 

11 

Print: dagblad per titel 

100% 

12 

Print: dagbladen binnen een concern, eerste titel 

100% 

13 

Print: dagbladen binnen een concern, elke volgende titel 

20% 

14 

Teletekst, per omroep, per 24 uur 

20% 

15 

Kabelomroep, per omroep, per 24 uur 

20%

16 

Radio, per omroep, per 24 uur 

100%

17 

Televisie, per omroep, per 24 uur 

100%

Promotioneel gebruik 

18 

In druk: boek, promotionele uitgave, bundeling van eerder verschenen bijdragen in dagblad of tijdschrift 

Minimaal 100% 

19 

Commercieel gebruik van citaten in advertenties, commercials, folders en andere uitingen

114,00 euro per alinea

Boeken 

Vergoedingen bij hergebruik, op basis van de bruto-verkoopprijs per boek, zoals deze wordt berekend in het standaard-boekcontract van de KNUB 

20 

Boek, commerciële uitgave, eerste druk 

25% van de 'verkoopprijs' 

21

Boek, commerciële uitgave, herdruk 

30% van de 'verkoopprijs'

22 

Doorverkoop van rechten (syndication), alleen na aparte toestemming per uitgave of gebruik 

60% van de opbrengst

De tarieven voor boekuitgaven zijn anders opgebouwd dan de voorgaande. Ze ontlenen hun systematiek aan de boekenbranche. Uitgangspunt is de opbrengst bij verkoop (royalty's) bij het eerste gebruik. Bij de boekuitgaven worden deze gegevens gebruikt om de het basisbedrag te berekenen, de 'verkoopprijs', waarover de percentages worden genomen.

Bij syndication (doorverkoop van rechten) gaat het om een percentage van de bruto-opbrengst bij doorverkoop.