VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus & activiteiten 

FreelancersAdviesNVJ organiseert cursussen en activiteiten op bedrijfsmatig en vakinhoudelijk gebied. Het programma staat in de steigers. 

Planning 2008
 

2008  


 
WORKSHOP GELDZAKEN (vol, er is een wachtlijst)
6 mrt 2008

Donderdag 6 maart wordt voor de freelancers van de NVJ de jaarlijkse workshop Geldzaken gegeven. Onderwerpen die aan de orde komen:

* Wanneer is sprake van ondernemerschap en wanneer van resultaat uit overige werkzaamheden
* fiscale faciliteiten van het ondernemerschap
* de VAR-verklaring
* tariefstelling in de Wet inkomstenbelasting
* elektronische aangifte inkomstenbelasting (incl. uitleg balans)
* berekening tarief voor een journalist
* BTW: nieuwe Resolutie.

Wanneer:
Donderdag 6 maart 2008 van 13.30 -16.30 uur (inclusief stellen van vragen)

Waar:
Aristo Zalen, Teleportboulevard 100, Amsterdam, nabij Station Sloterdijk

Je kunt je nu vast aanmelden: freelancersadvies@nvj.nl Voor leden is de workshop kosteloos; niet-leden betalen E 75,-

------------------------------------------------------

FREELANCEN IS ONDERNEMEN
(driedaagse cursus-cyclus)


DEEL 1 - ondernemerschap – 4 april 2008
Deze cursus gaat over het ondernemerschap. In deze training gaat het over wat je wilt en wat je kunt om vervolgens tot een uitgebreid plan van aanpak te komen.
Planning en ontwikkeling, praktische zaken en het presenteren van jezelf als ondernemer zijn de onderwerpen die aan bod komen.

DEEL 2 - acquisitie – 9 april 2008
Deze cursus gaat over acquisitie. De professionele term voor het verwerven van opdrachtgevers. Met het plan van de eerste cursus ga je nu actief aan de slag. Je gaat oefenen met de verschillende vormen van acquisitie: het telefonisch benaderen van opdrachtgevers – in de journalistiek een veelgebruikte vorm – het gesprek met de opdrachtgever en ook de schriftelijke offerte. Je leert de systematiek van dergelijke gesprekken kennen. Ook het verkopen van een idee komt daarbij aan bod. Tenslotte wordt onderzocht welke middelen je nog meer tot je beschikking hebt om opdrachtgevers te verwerven.

DEEL 3 - onderhandelen –  7 mei
Deze cursus gaat over onderhandelen met de opdrachtgever. Als je weet wat je wilt, is het vervolgens zaak om dat te bereiken. Hoe bereik je de opdrachtgever voor wie aan de slag wilt en hoe zorg je vervolgens dat je daarvoor de goede honorering krijgt. Hoe weet je of het een goed tarief is.
Een groot deel van de dag bestaat uit oefening in het onderhandelen. Vragen als, hoe pak je het aan, wat zeg je wel, wat zeg je niet, wat doe je als er geen ruimte is volgens de ander, komen ruimschoots aan bod.

De cursussen worden op het NVJ-secretariaat gegeven, van 9.30 uur – 17.00 uur, inclusief lunch en borrel na met collega’s.

Prijzen:
NVJ-leden: 125 euro per deel
Niet NVJ-leden: 175 euro per deel
Aanmelden bij freelancersadvies@nvj.nl 
020-6769066

 

2007  


 

Cursus Heroriëntatie
28 november en 6 december

De NVJ organiseert een cursus heroriëntatie voor zelfstandige journalisten die langere tijd in het vak werkzaam zijn en zich willen oriënteren op de toekomst.

Trainer/coach Frances Ruijter: ‘Het doel is om met een frisse blik weer naar jezelf en naar je vak te kijken. Er kan namelijk een moment in je carričre komen dat je je afvraagt of je dit werk tot je 60ste wil blijven doen of dat je opnieuw naar het vak en je mogelijkheden gaat kijken. Zo’n heroriëntatie kan leiden tot het aanboren van nieuwe markten, misschien wil je juist terug naar je oorspronkelijke doelen of misschien kies je een andere richting in de journalistiek.’

Tijdens het eerste dagdeel, woensdagochtend 28 november, worden vragen en knelpunten van de deelnemende freelancers geďnventariseerd. Na dit onderdeel gaan zij aan de hand van een opdracht werken aan hun eigen zoektocht. Op de tweede dag, donderdag 6 december, worden de uitkomsten van het onderzoek verder besproken.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
woensdagochtend 28 november van 09.30 tot 12.30 uur en op donderdag 6 december van 09.30 tot 16.30 uur in het kantoor van de NVJ.
De kosten bedragen 60 euro voor de halve dag en 125 euro voor de hele dag, inclusief lunch. Borrel na op 6 december.

NVJ-leden kunnen zich inschrijven via freelancersadvies@nvj.nl

 

WORKSHOP GELDZAKEN (vol, er is een wachtlijst)
20 maart 2007

Dinsdag 20 maart wordt voor de freelancers van de NVJ de jaarlijkse workshop Geldzaken gegeven. Onderwerpen die aan de orde komen:

* Wanneer is sprake van ondernemerschap en wanneer van resultaat uit overige werkzaamheden
* fiscale faciliteiten van het ondernemerschap
* de VAR-verklaring
* tariefstelling in de Wet inkomstenbelasting
* elektronische aangifte inkomstenbelasting (incl. uitleg balans)
* berekening tarief voor een journalist
* BTW: nieuwe Resolutie.

Wanneer:
Ddinsdag 20 maart 2007 van 13.30 -16.30 uur (inclusief stellen van vragen)

Waar:
Aristo Zalen, Teleportboulevard 100, Amsterdam, nabij Station Sloterdijk

Je kunt je nu vast aanmelden: freelancersadvies@nvj.nl Voor leden is de workshop kosteloos; niet-leden betalen E 75,-

FREELANCEN IS ONDERNEMEN
(driedaagse cursus-cyclus)


DEEL 1 - ondernemerschap – 7 maart 2007
Deze cursus gaat over het ondernemerschap. In deze training gaat het over wat je wilt en wat je kunt om vervolgens tot een uitgebreid plan van aanpak te komen.
Planning en ontwikkeling, praktische zaken en het presenteren van jezelf als ondernemer zijn de onderwerpen die aan bod komen.

DEEL 2 - acquisitie – 28 maart 2007
Deze cursus gaat over acquisitie. De professionele term voor het verwerven van opdrachtgevers. Met het plan van de eerste cursus ga je nu actief aan de slag. Je gaat oefenen met de verschillende vormen van acquisitie: het telefonisch benaderen van opdrachtgevers – in de journalistiek een veelgebruikte vorm – het gesprek met de opdrachtgever en ook de schriftelijke offerte. Je leert de systematiek van dergelijke gesprekken kennen. Ook het verkopen van een idee komt daarbij aan bod. Tenslotte wordt onderzocht welke middelen je nog meer tot je beschikking hebt om opdrachtgevers te verwerven.

DEEL 3 - onderhandelen – 25 april 2007
Deze cursus gaat over onderhandelen met de opdrachtgever. Als je weet wat je wilt, is het vervolgens zaak om dat te bereiken. Hoe bereik je de opdrachtgever voor wie aan de slag wilt en hoe zorg je vervolgens dat je daarvoor de goede honorering krijgt. Hoe weet je of het een goed tarief is.
Een groot deel van de dag bestaat uit oefening in het onderhandelen. Vragen als, hoe pak je het aan, wat zeg je wel, wat zeg je niet, wat doe je als er geen ruimte is volgens de ander, komen ruimschoots aan bod.

De cursussen worden op het NVJ-secretariaat gegeven, van 9.30 uur – 17.00 uur, inclusief lunch en borrel na met collega’s.

Prijzen:
NVJ-leden: 125 euro per deel
Niet NVJ-leden: 175 euro per deel
Aanmelden bij freelancersadvies@nvj.nl 
020-6769066

 


Planning 2006

2006  
06-09-2006
04-10-2006
01-11-2006
FREELANCEN IS ONDERNEMEN
(driedaagse cursus-cyclus)


Een freelancer moet over een aantal vaardigheden beschikken om zijn/haar journalistieke product met succes af te kunnen zetten. Niet elke ondernemer is zich bewust van de invloed die daarbij moet worden uitgeoefend, op jezelf, op het eigen product, op de onderneming. Ondernemen begint met invloed uitoefenen op jezelf; je moet weten welke opdrachten je het liefste doet, welke je alleen doet voor het geld. Als je weet welke keuzes je kunt maken kun je duidelijker acquireren en onderhandelen. Bij acquireren gaat het niet alleen om het vinden van nieuwe opdrachtgevers, maar gaat het er ook om de relatie met bestaande opdrachtgevers op een goede manier te onderhouden. En als je de opdracht hebt verworven is het de kunst om die prijs te krijgen die je ervoor hebben wilt.

FreelancersAdviesNVJ biedt leden van de secties Freelance en NVF opnieuw een korte cursus aan verspreid over drie dagen waarin deze aspecten aan de orde komen. Het is sterk aan te bevelen de hele cyclus te volgen. Voor de cursussen is veel belangstelling gebleken, aanmeldingen voor de complete cursus hebben dan ook voorrang. Afhankelijk van beschikbaarheid van plaats kan eventueel de cursus onderhandeling of acquisitie apart worden gevolgd, maar alleen na het volgen van de eerste cursus, ondernemen.

De cursussen worden op het NVJ-secretariaat gegeven, van 09.30 uur – 18.30 uur, inclusief lunch en borrel na met collega’s.
(Bij voldoende belangstelling van buiten de Randstad zal de cursus-cyclus op andere data ook elders in het land worden georganiseerd.)


Aanmelding: freelancersadvies@nvj.nl of telefonisch 020 – 676 90 66


www.freelancersadviesNVJ.nl
 
07-06-2006 Freelancersdag: Wat ben jij waard?
21-03-2006 Workshop belastingregels
FreelancersAdvies van de NVJ organiseert op 21 maart gezien de grote belangstelling een tweede workshop over de nieuwe belastingsregels. Aan de orde komen onder meer de aftrek werkkamer, verhoging zelfstandigenaftrek, verandering aftrek presentatiekosten en autokosten. De workshop begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De locatie van de workshop wordt aan de hand van de aanmeldingen vastgesteld. De workshop is gratis voor leden van de secties freelance en NVF. Niet-leden betalen 50 euro. Gezien de belangstelling spoedig aanmelden: freelancersadvies@nvj.nl of telefonisch op 020-6766771.
 
28/29 maart
en
4 april
2006
Hulp bij invullen belastingformulier
Freelancersadviesdienst van de NVJ biedt net als vorig jaar een invulservice aan voor haar leden. Op de dagen 28 en 29 maart en op 4 april zal een belastingadviseur aanwezig zijn op het NVJ-secretariaat, die de aangiften 2005 verzorgt. De aangifte wordt na invulling meteen elektronisch verzonden. De kosten zijn 50 euro per uur. Voor zelfstandigen zonder personeel wordt per aangifte als basis anderhalf uur gerekend. Is er sprake van een fiscaal partner die in de aangifte moet worden verzorgd dan moet er op tweeënhalf uur worden gerekend. Leden die zich aanmelden ontvangen een uitgebreide lijst ter voorbereiding voor de belastingaangifte.
Freelancers kunnen ook bij Freelancersadviesdienst terecht voor namen van administratiekantoren die relatief veel freelance journalisten tot hun klanten rekenen.

Overigens kan de belastingdienst ook worden verzocht om uitstel van aangifte. Dit betreft uitsluitend aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. Let wel, de belastingdienst kan nog gedurende vijf jaar naheffingen opleggen en controles uitvoeren. De verleende uitstelperiode wordt hierbij opgeteld. Vanaf 1 januari 2006 wordt een heffingspercentage van 3,5% berekend over de nog te betalen belastingbedragen. De rente wordt vergoed als u belasting terugkrijgt. Verder houdt de belastingdienst een invorderingsrente in als een belastingaanslag niet tijdig wordt betaald. Hier staat tegenover dat de belastingdienst de invorderingsrente vergoedt als een belastingaanslag met een betalen bedrag wordt verminderd na de laatste of enige betaaltermijn.

Betaal belastingaanslagen op tijd. Zeker nu een aantal wijzigingen op het gebied van de betaaltermijnen is doorgevoerd. Indien u per bank betaalt, dan geldt als dag van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van de belastingdienst. Sinds een klein half jaar wordt hier voor een rekeningnummer van de Postbank gebruikt. Hou rekening met een langere verwerkingstijd bij een overboeking van een bankrekening naar een Postbankrekening. Overigens kan het oude nummer van de belastingdienst nog worden gebruikt tot 1 mei 2006. Bij een contante betaling op het postkantoor geldt nu als dag van betaling de eerste werkdag volgend op de dag van storting. Dit was voorheen de dag van storting, er is dus een dag minder om de belasting te betalen.
Meer informatie: Freelancersadvies@nvj.nl,  telefoon 020 6769066
01-03-2006 Workshop belastingregels
FreelancersAdvies van de NVJ organiseert op 1 maart een workshop over de nieuwe belastingsregels. Aan de orde komen onder meer de aftrek werkkamer, verhoging zelfstandigenaftrek, verandering aftrek presentatiekosten en autokosten. De workshop begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De locatie van de workshop wordt aan de hand van de aanmeldingen vastgesteld. De workshop is gratis voor leden van de secties freelance en NVF. Niet-leden betalen 50 euro. Gezien de belangstelling spoedig aanmelden: freelancersadvies@nvj.nl of telefonisch op 020-6766771.
 
   
2005  
08-06-2005 Extra cursus acquisitie voor freelance journalisten
De cursussen voor freelancers: ondernemen, onderhandelen en acquisitie blijken een groot succes. Beladen met kennis, ervaringsuitwisseling en nieuwe contacten is de cursuscyclus voor de deelnemers afgesloten. Er was extra belangstelling voor acquisitie, we moesten een aantal freelancers teleurstellen omdat deze cursus als eerste was volgeboekt. We organiseren daarom op woensdag 8 juni aanstaande een extra cursus acquisitie.

Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, raden wij u aan u spoedig aan te melden via e-mail: freelancersadvies@nvj.nl 

Plaats waar de cursus wordt gegeven:
De cursus wordt gegeven op het NVJ-kantoor, Johannes Vermeerstraat 22 in Amsterdam. De cursus is van 09.00 – 17.00 uur inclusief lunch.

Kosten:
De cursus acquisitie kost E 95,- voor NVJ-leden (voor niet-NVJ-leden E 105,-)
Het cursusgeld kunt u overmaken op postgiro 418318 t.n.v. de NVJ met vermelding van de cursus acquisitie en de datum 8 juni 2005. Na ontvangst van betaling wordt u geplaatst.
 
22-03-2005
en of
29-03-2005
Belastingworkshop voor freelance journalisten.

Aan de orde komen:

1. Wanneer er sprake is van ondernemerschap / VAR;
2. De fiscale faciliteiten van het ondernemerschap;
3. Welke onkosten er aftrekbaar zijn voor de freelance journalist;
4. De tariefstelling in de wet inkomstenbelasting;
5. De elektronische aangifte (vanaf aangifte 2004 verplicht);
6. BTW.

De workshop wordt onder leiding van een fiscalist gehouden van 13.00 tot ± 16.00 uur. Na afloop is er een borrel met collega’s.
De plaats en datum van deze bijeenkomst zal worden vastgesteld aan de hand van de belangstelling. Wij verzoeken u dan ook u zo spoedig mogelijk aan te melden.

Op verzoek van leden, en voor freelancers die zelf hun administratie willen verzorgen, wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een invulhulp voor de belastingaangifte 2004. Wij zullen deze service organiseren op 17, 21 en 24 maart op het NVJ-secretariaat. Als u hiervoor belangstelling heeft, raden wij u aan u spoedig aan te melden zodat er een uur voor u kan worden gepland om door een belastingconsulent uw aangifte 2004 elektronisch te laten verzorgen. In de bijlage geven wij aan wat er door deze service wel wordt verzorgd, en wat u niet kunt verwachten. Na uw aanmelding laten wij u het tijdstip weten waarop wij u hebben kunnen inplannen en ontvangt u een instructie voor de aanlevering van uw administratie.
Voor NVJ-leden bedragen de kosten voor de service E 50,- per uur.

Gaarne ontvangen wij uw aanmelding voor beide activiteiten voor 12 maart aanstaande. U mailen naar: freelancersadvies@nvj.nl of per fax sturen naar 020 – 662 49 01.

 
  Freelancen is ondernemen

Freelancen is een hele onderneming. Naast het journalistieke werk, heeft een freelance journalist, fotojournalist en programmamaker ook een onderneming te runnen. Voor de meeste freelancers is dat een bijkomstigheid. Zij leggen de prioriteit bij het journalistieke werk.
Toch kunnen freelancers enorm veel tijd, geld en energie winnen, als ze de basisprincipes van het ondernemen onder de knie hebben. Het verhoogt de slagingskans als freelancer en verstrekt de marktpositie.
De NVJ heeft Stante Pede ingehuurd, die drie trainingen verzorgt die de basis vormen van het ondernemerschap. Het programma is toegespitst op de journalistieke praktijk van de freelancer.
 
10-03-2005 Freelancen - onderhandelen
Deze cursus gaat over onderhandelen met de opdrachtgever. Als je weet wat je wilt, is het vervolgens zaak om dat te bereiken. Hoe bereik je de opdrachtgever voor wie aan de slag wilt en hoe zorg je vervolgens dat je daarvoor de goede honorering krijgt. Hoe weet je of het een goed tarief is.
Een groot deel van de dag bestaat uit oefening in het onderhandelen. Vragen als, hoe pak je het aan, wat zeg je wel, wat zeg je niet, wat doe je als er geen ruimte is volgens de ander, komen ruimschoots aan bod.
 
14-04-2005 Freelancen - ondernemerschap
Deze cursus gaat over het ondernemerschap. In deze training gaat het over wat je wilt en wat je kunt om vervolgens tot een uitgebreid plan van aanpak te komen.
Planning en ontwikkeling, praktische zaken en het presenteren van jezelf als ondernemer zijn de onderwerpen die aan bod komen.
 
02-05-2005 Freelancen – acquisitie
Deze cursus gaat over acquisitie. De professionele term voor het verwerven van opdrachtgevers. Met het plan van de eerste cursus ga je nu actief aan de slag. Je gaat oefenen met de verschillende vormen van acquisitie: het telefonisch benaderen van opdrachtgevers – in de journalistiek een veelgebruikte vorm – het gesprek met de opdrachtgever en ook de schriftelijke offerte. Je leert de systematiek van dergelijke gesprekken kennen. Ook het verkopen van een idee komt daarbij aan bod. Tenslotte wordt onderzocht welke middelen je nog meer tot je beschikking hebt om opdrachtgevers te verwerven.

Aanmelding
E-mail: freelancersadvies@nvj.nl of bellen 020-6769066

Plaats waar de cursus wordt gegeven
De cursussen worden in principe gegeven op het NVJ-kantoor, maar afhankelijk van de aanmeldingen kan een cursus ook op een andere plaats in het land worden georganiseerd. De cursus is van 09.00 – 17.00 uur inclusief lunch.

Kosten
De cursus ondernemerschap kost E 75,-- voor NVJ-leden (voor niet-NVJ-leden E 90,-).
De cursussen onderhandelen en acquisitie kosten E 95,- voor NVJ-leden (voor niet-NVJ-leden E 105,-).
Het cursusgeld kunt u overmaken op postgiro 418318 t.n.v. de NVJ met vermelding van de betreffende cursus. Na ontvangst van betaling wordt u geplaatst.
   
2004  
22-11-2004 Vervolgcursus Freelancen is Ondernemen 

Als je goed weet wat je te bieden hebt, sta je sterker in de onderhandelingen met je opdrachtgever.

In de cursus Freelancen is Ondernemen II wordt onder leiding van een ervaren trainer dieper ingegaan op aspecten van de freelance praktijk. Zo komen terug: kennis van de eigen marktwaarde, klanten werven, onderhandelen met opdrachtgevers.

Deelnemersaantal: 12
Datum: 22 november van 9.00 tot 17.00 uur 
Plaats wordt vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen.
Inclusief een broodje E 50,- voor NVJ-leden; niet NVJ-leden betalen E 65,-
Aanmelden bij FreelancersAdviesNVJ 020- 6769066 of per email: freelancersadvies@nvj.nl 

16-10-2004
De dag was een succes Meer info.
Mag alles wat kan, kan alles wat mag? 

Het sectiebestuur Freelance en de MediaAcademie nodigen u van harte uit voor de grote freelancersdag op zaterdag 16 oktober aanstaande. Panel en collega’s discussiëren over het thema

ETHIEK IN DE JOURNALISTIEK


Presentatie en discussieleiding: Henny de Vos, journalist


Ochtendprogramma, aanvang 11.00 uur

Beschouwingen over
• hoor en wederhoor
door Carla Joosten, journalist Elsevier en lid van de Raad voor de Journalistiek
• anonieme bronnen
door Oscar van der Kroon, eindredacteur NPS
• verborgen camera
door Gerard Bueters, journalist en lid Raad voor de Journalistiek
• zelfkritiek, collegiale kritiek, kritiek uit het publiek
door Piet Hagen, extern criticus NRC en oud-hoofdredacteur De Journalist
• bescherming privacy (naam wordt nog bekend gemaakt)

DISCUSSIE met panel en zaal


13.00 uur LUNCH en netwerken


Middagprogramma, aanvang 14.00 uur

Voorbeelden uit de praktijk, van journalisten, programmamakers en van ‘slachtoffers’ uit de geschreven media, omroep en internet.
Met medewerking van
• Stella Braam, journalist, over undercoverjournalistiek
• Erik van Heeswijk, journalist, over grensoverschrijding op internet
• en anderen

DISCUSSIE met panel en zaal

BORRELEN en NETWERKEN na afloop

De freelancersdag wordt in samenwerking met de MediaAcademie georganiseerd in de MediaAcademie, Noorderstraat 2, Hilversum (vlak achter het Centraal NS-station Hilversum)

Aanvang: 11.00 uur, tot ongeveer 16.00 uur.

Kosten: E 15,- inclusief lunch, en borrel na afloop.

Aanmelden: Marjolein Bolmers, NVJ 020-6766771; freelancersadvies@nvj.nl

Na aanmelding en ontvangst van betaling wordt u de routebeschrijving en het complete programma toegestuurd. Wij vragen u de bijdrage over te maken op postgiro
418318 onder vermelding van: freelancersdag oktober 2004.

Gezien de belangstelling voor de freelancersdagen raden wij u aan u snel aan te melden.
04-10-2004 DeFotojournalist.nl binnenkort operationeel

Het bestuur van de NVF heeft in een informatieronde langs de leden de ontwikkeling van de DeFotojournalist.nl. toegelicht. Op regiobijeenkomsten in Utrecht, Haarlem en Paterswolde hebben NVF-leden met enthousiasme op het project gereageerd. Hun waardevolle suggesties werden meegenomen in ontwerp- en testfase. Op maandag 4 oktober, op de regiobijeenkomst in Helmond, kunnen leden van de NVF het eindresultaat zien. Degenen die zich nog niet hebben aangemeld voor de beeldbank kunnen dat alsnog doen. Hoe meer NVF-leden met DeFotojournalist.nl meedoen, hoe groter het succes!

De regiobijeenkomst wordt gehouden bij Fotopersburo Van de Meulenhof, Ambachtweg 20 in Mierlo (vlakbij Helmond). Aanvang: 19.00 uur met een hapje en borrel na. 

Aanmelding voor zowel de bijeenkomst als voor deelname aan DeFotojournalist.nl: Marijke Wilms, NVJ / nvf@nvj.nl  
01-06-2004 TRAINING KLEURMANAGEMENT
Kort gezegd komt het er op neer dat je gebruik moet maken van kleurmanagement om op je eigen ogen te kunnen vertrouwen bij het beoordelen van de kleuren van je foto’s. Daarnaast is kleurmanagement noodzakelijk om er voor te zorgen dat ook de gebruikers van je foto’s in staat zijn dezelfde kleuren te drukken die jij in je foto’s gemaakt hebt. Die communicatie over de juiste kleur gaat niet vanzelf, en je moet dan ook het een en ander regelen om te zorgen dat het werkt zoals jij dat wilt. Bij de fotograaf gaat het om de communicatie tussen de camera en de computer, het instellen van de manier waarop de software met kleur werkt, het kalibreren van het beeldscherm en het zorgen voor een juiste verlichting van de plek waar je werkt. Is dat allemaal goed ingesteld dan kan ook de communicatie over de kleur van je foto’s met de gebruiker van die foto’s goed verlopen. In de komende regiobijeenkomsten wordt een introductie kleurmanagement gegeven.

Deze zomer op 1 juli wordt exclusief voor leden van de NVJ/NVF in samenwerking met het NIDF een training kleurenmanagement op maat georganiseerd. Je neemt je eigen apparatuur zoals computer en camera mee en je wordt vertrouwd gemaakt met instellingen. Er kunnen maximaal acht leden aan deze intensieve training meedoen. Kosten: € 295.

Aanmelden en meer informatie: 020-6769066, of: freelancersadvies@nvj.nl

28-06-2004 Wegens grote belangstelling herhaald: 

Freelancen is ondernemen. Maar hoe doe je dat? Hoe zit je onderneming in elkaar, wat is je marktwaarde, hoe benader je klanten? Als je goed weet wat je te bieden hebt, sta je sterker in de onderhandelingen met je opdrachtgever. FreelancersAdviesNVJ organiseert een cursus voor 12 vakgenoten onder leiding van een ervaren trainer. Daar worden je  kennis en vaardigheden bijgebracht over een ondernemingsplan, klanten werven, onderhandelen met opdrachtgevers. Bij meer belangstelling dan plaatsen, komt er een extra cursus.

Inclusief lunch en borrel na afloop 75 euro voor NVJ-leden; niet NVJ-leden betalen 90 euro.

Locatie: NVJ, Joh. Vermeerstraat 22 Amsterdam.

Aanmelden: 020-6769066, of: freelancersadvies@nvj.nl

10-05-2004

FreelancersAdviesNVJ organiseert voor startende freelancers een workshop Geldzaken op maandag 10 mei 2004, van 13.00 tot 17.30 uur. Daarin leert u met welke regels u te maken krijgt bij het opzetten van uw administratie. Aan de orde komen winst uit onderneming. VAR, en btw, gegeven door Erik Alfarez, accountant. 

Ook staan algemene voorwaarden, offerte en incasso op het programma, onder leiding van Siep van der Galien, NVJ-advocaat. NVJ-leden betalen E 50, niet NVJ-leden E 65,-.

Aanmelden: 020-6769066, of: freelancersadvies@nvj.nl

06-04-2004 Cursus: Freelancen is ondernemen. Maar hoe doe je dat? Hoe zit je onderneming in elkaar, wat is je marktwaarde, hoe benader je klanten? Als je goed weet wat je te bieden hebt, sta je sterker in de onderhandelingen met je opdrachtgever. FreelancersAdviesNVJ organiseert een cursus voor 12 vakgenoten onder leiding van een ervaren trainer. Daar worden je  kennis en vaardigheden bijgebracht over een ondernemingsplan, klanten werven, onderhandelen met opdrachtgevers. Bij meer belangstelling dan plaatsen, komt er een extra cursus.

Wanneer: dinsdag 6 april 2004 van 09.30 tot 17.00 uur

Inclusief lunch en borrel na afloop 75 euro voor NVJ-leden; niet NVJ-leden betalen 90 euro.

Locatie: NVJ, Joh. Vermeerstraat 22 Amsterdam.

 

17-01-2004 De kneepjes van het vak, een dag over journalistieke vaardigheden voor freelance journalisten (verslag)


Voor aanmelding en informatie: 

helpdesk FreelancersAdviesNVJ
tel: 020-6769066 
email: freelancersadvies@nvj.nl