VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 

Links Persprijzen
 
Voor journalisten / Voor studenten / VAN de pers / Eenmalige / Opgeheven
 

Journalinks  Nieuwskaart
Linksmenu

Beginpagina

Algemeen

Adressen
    Organisaties,
    opleidingen, enz.

Agenda's

Mediacijfers

Nieuwskaarten
 
  Nieuwskaart NL
    Nieuwsleveranciers
    Nieuwskaart BE
    Bestuurskaart BE

Het vak
 
  Awards NL
     Awards  internat.
 
  Beeld
    Gedragscodes
    Kwaliteit
 
  Omroep
    Onderwijs
    Open Source
 
  Prijzen
 
  Internet/telecom
    Taal
Aad Struijs Persprijs
(vanaf 2008)
Doel: De Aad Struijs Persprijs is een jaarlijks toe te kennen onderscheiding voor een bijzondere productie op het gebied van journalistiek of pr in de sector reizen en toerisme. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de Vakdag van de Vakantiebeurs, te beginnen in 2008.
Frequentie/prijs: Jaarlijks/In brons gegoten beeldje
Contact: Aad Struijs Persprijs, Postbus 294, 3760 AG Soest, info@aadstruijspersprijs.nl, www.aadstruijspersprijs.nl.
ABN AMRO New Media Award (sinds 2006) Doel: De prijs gaat naar een veelbelovend initiatief of een baanbrekende ontwikkeling op het gebied van nieuwe media. De prijs is uniek, want de jury bestaat uit bezoekers van TV & Internet, die tijdens het congres interactief kunnen stemmen op hun favoriet.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Soort aandelenpakket twv. € 1000 in nieuwe media zoals Google en Yahoo en een trofee.
Contactpersoon: Broadcastmagazine, tel. 035 625 24 44, redactie@broadcastmagazine.nl
Academy Awards/
Gouden Beelden
(sinds 1996)
Doel: vakprijzen, bestemd voor televisieproducten en personen in 15 categorieën. Ook 3 prijzen voor het technische personeel en incidenteel een oeuvre-award. Frequentie/Prijs: Jaarlijks/het Gouden beeld.
Contact: Stichting Nederlandse Academy Awards, Broadcast Magazine, Postbus 576, 1200 AN Hilversum, tel. 035 625 24 44..
Alfred van Dijkprijs
(sinds 1998)
Doel: stimuleren van de agrarische journalistiek in Nederland. Er zijn vijf verschillende categorieën (interview, reportage, nieuws, multimedia/internet, overige/grote producties. Ook is er een aanmoedigingsprijs voor jonge journalisten. De prijs is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Land- en Tuinbouwjournalistiek.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 500
Contact: NVLJ, Postbus 1162, 3480 BD Harderwijk of Jan van Liere; 06 53438591, jvlier@zlto.nl, www.nvlj.nl.
Anne Vondelingprijs
(sinds 1980)
Doel: toegekend aan auteur(s) van één (of meer) artikel(en) die blijk geven van een kritische visie op de politiek en waarin op heldere wijze politieke problemen toegankelijk worden gemaakt.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 2500.
Contact: Riny Zonnemans, Stichting Anne Vondelingprijs, p/a Tweede Kamer, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag, tel. 070 318 27 81.
ANV Mediaprijzen (sinds 1995)
Doel: stimuleren van oorspronkelijk werk in de Nederlandse taal.
Frequentie: tweejaarlijks.
Prijs: aan de Mediaprijs is geen geldbedrag verbonden.
Contactpersoon: Daniël Slaman, Algemeen Nederlands Verbond, Jan van Nassaustraat 109, 2596 BS Den Haag, tel. 070 324 55 14.
Aranea-prijs (sinds 1996)
Doel: bevorderen dat de gevolgen van de opkomst van de informatiemaatschappij voor individu en gemeenschap inzichtelijk worden gemaakt voor een breed publiek.
Prijs: f 2500,- en een beeldje.
Contactpersoon: Daniëlle van de Beurcht, Aranea Consult BV, Reitschweg 5B, 5232 BX ´s Hertogenbosch, tel. 073 646 16 60.
ASN Bank Mediaprijs/
Zilveren Zebra
(sinds 1988) 
Doel: bekronen van professionele producties die op een kritische, inventieve en geďnspireerde wijze de multiculturele samenleving in Nederland belichten.
Frequentie: de prijs wordt toegekend aan radio & televisie, schrijvende pers, persfotografie of cartoons.
Prijs:  € 10.000.
Contactpersoon:  Beatrijs van Agt 010 - 201 02 29 vanagt@lbr.nl en Rinke Bok0-30-2319485 r.bok@lbr.nl. LBR, Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam. www.lbr.nl
Opmerking: De ASN Bank en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, LBR zijn de organisatoren van de prijs. De jaarlijkse uitreiking wordt voorafgegaan door de 'Iriscope' een screening van de genomineerde en winnende Europese TV-producties voor de Prix Europa Iris in aanwezigheid van de makers.
Bob den Uyl Prijs (sinds 2004) Doel: prijs voor het beste literaire en/of journalistieke reisboek dat in het voorafgaande kalenderjaar is uitgekomen.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 5000.
Contact: Kees Sluys, VPRO, tel. 035 6712282, Heleen van Rheenen, tel. 035 6712665.
Bruna-Publieksprijs (sinds 2005) Doel: het door consumenten laten kiezen van het beste nieuwe tijdschrift van het jaar.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Een beeld, gratis dubbele schappositie, gratis instorecommunicatie en gratis communicatie in de Bruna-folder tijdens de Week van het Tijdschrift.
Contact: Corné van Mechelen, Afdeling Communicatie Aldipress, Burgermeester Verderlaan 11, 3544 AD Utrecht, tel. 030 666 07 26, c.van.mechelen@aldipress.nl, www.aldipress.nl.
De M.J. Brusseprijs Doel: prijs voor het beste journalistieke boek. Prijs is ingesteld door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, en voor het eerst uitgereikt in 2006. Volgende uitreiking begin 2008.
Frequentie/prijs: tweejaarlijks. € 5000,-.
Contact: Fonds BJP, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC Amsterdam, tel 020-6386295. mail: fonds@fondsbjp.nl web www.fondsbjp.nl
De Buma Cultuur Jazz Media Award Doel: een prijs voor een bijzondere journalistieke prestatie ten behoeve van de Nederlandse jazzmuziek. De prijs gaat naar een persoon of instantie die een rol heeft gespeeld in het bekendmaken van Nederlandse jazzmuziek naar een breder publiek en die een voorbeeldfunctie vervult voor vakgenoten en andere media.
Frequentie/prijs: jaarlijks. Een onderscheiding en een bedrag van 2000 Euro.
Contact: Pieter van Adrichem: 035-6218748/pieter.van.adrichem@bumacultuur.nl.
W.L. Brugsmaprijs
(sinds 1995)
Doel: bekroning van schrijvende en rtv journalisten die in meerdere publicaties positief bijdragen aan de bevordering van de relatie tussen Nederland en Duitsland.
Frequentie: wisselend.
Prijs: oorkonde en f 5000,-.
Contactpersoon: G. Westhoff, sectie Duits van Levende Talen, p/a Expertisecentrum Duits, Domplein 24, 3512 JE Utrecht.
BVN Bokaal
(sinds 2005)
Doel: het meest favoriete programma in het zonnetje zetten.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/ereprijs in de vorm van een bokaal ontworpen door Ed Elting
Contact: Marjolein Hulst, persvoorlichter Wereldomroep, tel. 035 672 42 12, 06 51 15 63 94, marjolein.hulst@rnw.nl.
Citigroup Journalistic Excellence Award (sinds 2004) Doel: belonen van journalistiek talent in de economische- en financiële journalistiek.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/de winnaar mag deelnemen aan een twee weken durend seminar dat speciaal verzorgd door de School of Journalism van de University of Columbia in New York.
Contact: Caroline van Rennes, caroline.van-rennes@citicorp.com.
CosmicAwards
(sinds 1997)
Doel: de winnaar moet artistieke moed tonen en grote betekenis hebben voor de multiculturele samenleving.
Prijs: bronzen kunstwerk.
Contactpersoon: Walther Palm, COSMIC, p/a Prinses Marijkelaan 7, 2252 HH Voorschoten, tel. 070 426 61 92.
Dag van het TV Idee (sinds 2000) Doel: het bieden van ervaren en onervaren televisiemakers om hun tv-idee te ontwikkelen en te presenteren op Pitchdag.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/kans om jezelf in de kijker te spelen bij omroepen en productiebedrijven.
Contact: Martha Oortman Gerlings, tel. 020 489 11 33, info@dtvid.nl, www.dtvid.nl.
Dick
Scherpenzeelprijs
(sinds 1975)
Doel: op indringende en toegankelijke wijze inzicht geven in ontwikkelingsprocessen in niet-westerse landen.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 4545 voor beide categorieën (persprijs en fotoprijs) en de Scherpenzeelkoffer. De helft van het bedrag dient te worden besteed aan een journalistieke productie.
Contact: Froukje Santing, Scherpenzeel Stichting, Provenierssingel 7, 3033 ED Rotterdam, 06 55 78 31 84, santing@nrc.nl.
Dr. L. de Jongprijs (sinds 1990)
Doel: bekroning van een publicatie op het gebied van de twintigste-eeuwse geschiedenis van Nederland die kwaliteiten vertoont zowel in onderzoek als in journalistieke vormgeving van de resultaten.
Frequentie: driejaarlijks.
Prijs: f 20.000,-.
Contactpersoon: D.Barnouw, Stichting Het Parool/ Oorlogsdocumentatie, Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam, tel. 020 523 38 00.
Dolf van den Brinkprijs (sinds 2001) Doel: de Dolf van den Brinkprijs bekroont uitgevers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vak.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 5000 en een oorkonde.
Contact: Wim Verbei, redactie@mediafacts.nl, tel. 020 6632384
EU Journalistenprijs (sinds 2003) Doel: journalisten die over diversiteit en tegen discriminatie schrijven, erkenning en waardering geven. De prijs is onderdeel van de 5-jarige campagne ‘Verschil moet er zijn. Discriminatie niet’ en wordt dit jaar voor de laatste keer uitgereikt. Eerst wordt er een landelijke winnaar gekozen in elk EU-land, die meedingt naar een van de drie prijzen. Inzendingen voor 2007 kunnen tot en met 30 september worden ingestuurd.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks tot dit jaar (2007)/Studiereis
Contact: Maartje ter Steege, 026 4438287, info: www.stop-discrimination.info.
Fotografieprijs Den Haag (sinds 2004) Doel: versterken van het gevoel van trots op de stad door betrekken van de burger bij de aanleg van collectie foto’s waar de betrokkenheid bij de stad uit moet blijken.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 1500, van het fotomateriaal wordt een tentoonstelling samengesteld.
Contact: Nicolette Faber, Haags Gemeentearchief, Spui 70, 2511 BT Den Haag, tel. 070 353 70 20, n.faber_wittenberg@hga.denhaag.nl, www.gemeentearchief.denhaag.nl.
Foto Kees Scherer Prijs (sinds 1993) Doel: bevorderen van de kennis van de fotografie van Kees Scherer en het stimuleren van de professionele fotografie.
Frequentie/Prijs: Tweejaarlijks/€ 5000
Contact: Annick Visser, secretaris Stichting FotoArchief Kees Scherer, annick.visser@planet.nl.
Fujifilm Dutch Press Photo Award
(sinds 1994)
Doel: benadrukken van de verbondenheid van het merk Fuji met de Nederlandse fotografie.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Eerste prijs: € 2500 en een plastiek, tweede prijs: € 1000, derde prijs: € 500.
Contact: fuji@fujifilm.nl of via website www.fujifilm.nl.
Glazen Griffioen (sinds 2005) Doel: kwaliteit van de wetenschapsjournalistiek bevorderen voor een breed publiek.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 10.000 en het glazen object, De Glazen Griffioen.
Contact: Gert J. Peelen, VU-Podium, De Boelelaan 1005, 1081 HV Amsterdam, tel. 020 598 92 92, vupodium@dienst.vu.nl.
Golf Pers Prijs (sinds 1996)
Doel: aanmoedigen van de kwaliteit van publicaties over de golfsport.
Prijs: bokaal(tje) en memento.
Contactpersoon: H.L.Heyster, Nederlandse Golf Federatie, Postbus 221, 3554 ZL De Meern, tel. 030 662 18 88.
Gouden Pixel (sinds 2004) Doel: bekronen van beste interactieve journalistieke productie
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Een Gouden Pixel op een mooi voetje.
Contact: Jolien van den Heuvel, jolien.van.den.heuvel@nps.nl.
Gouden Scarabee (sinds 1994) Doel: bestemd voor een journalistiek/informatief product dat bijdraagt aan een grotere bekendheid van de archeologie onder een breed publiek.
Frequentie/Prijs: de prijs is al enkele jaren niet meer uitgereikt en er is onzekerheid of die nog uitgereikt wordt/plaquette met een gouden `heilige mestkever´.
Contact: Lou Lichtenberg, Archeologie Magazine Scarabee, Koraaldijk 133, 4706 KG Roosendaal, tel. 0165 54 10 10.
De Gouden
Televizierring
(sinds 1964)
Doel:
onafhankelijke kijkersprijs, toegekend door de lezers van het programmablad van de Avro en bestemt voor de maker(s) van het beste televisieprogramma van het voorgaande seizoen. Ook is er de Zilveren Televizierster voor beste televisievrouw en de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Gouden ring.
Contact: Peter Houben, Avro Televizier, Postbus 20002, 1202 AR Hilversum, tel. 035 672 67 11..
Gouwe Douwe (sinds 1998)
Doel: een prijs voor bijzondere verdiensten voor de regionale omroep.
Prijs: f 2500,- en een oorkonde.
Contactpersoon: ROOS, Postbus 913, 1200 AX Hilversum, tel. 035 621 08 75
Gouden Vos/Gouden Raaf Doel: Gouden Vos; wetenschapsvoorlichters kiezen de beste wetenschappelijke journalistieke productie. Gouden Raaf: wetenschapsjournalisten kiezen beste wetenschapsvoorlichter.
Frequentie/Prijs: TweeJaarlijks/Sculptuur.
Contact: secretaris@wetenschapsjournalisten.nl www.wetenschapsjournalisten.nl.
Han Achttienribbe-prijs/
Journalisten Vredesprijs
 
(sinds 2003)
Doel: wisselprijs voor journalist, programmamaker(s), publicist of cartoonist, publicerend in het Nederlandse taalgebied, die is opgevallen door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving. Het werk dient betrekking te hebben op internationale of nationale conflicten, oorlogsgeweld of de conflictgebieden.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/het kunstwerk van Nautilusschelp door Tom Waakop Reyers.
Contact: Anke Polak, tel. 071 301 31 50, Humanistisch Vredesberaad, Secretariaat, Van Duyn Van Maasdamstraat 15, 1215 HS Hilversum, tel. 035 621 58 17, info@humanistischvredesberaad.nl.
Hard Gras Prijs (sinds 2005) Doel: bekronen van een sportjournalistieke productie in de breedste zin van uitzonderlijke kwaliteit.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 7500 en een onderscheiding.
Contact: Hard Gras Prijs 2005, Uitgeverij L.J. Veen, Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam. redactie@hardgras.nl
De
Heemschutprijs
(sinds 1987)
Doel: bekroning van de beste journalistieke productie (geschreven, radio of tv) over de bescherming van cultuurmonumenten.
Prijs: f 10.000,-.
Contactpersoon: Titia Kloos, Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten, Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam, tel. 020 622 52 92
Dr. Henriette Boas Prijs
(sinds 2006)
Doel: de Prijs werd ter herinnering aan Dr. Henriette Boas (1911-2001) ingesteld voor opmerkelijke journalistieke, resp. populair-wetenschappelijke, prestaties (krant, radio, televisie, film, expositie) die op een kritische en betrokken wijze verleden en/of heden van Nederlands-Joodse cultuur en religie – in de breedste zin van het woord – belichten. Een onafhankelijke jury beoordeelt en adviseert het bestuur.
Frequentie/Prijs: € 12.500 (waarvan € 5000 doorgegeven wordt ter stimulering van nieuw onderzoek) en een Dr. Henriette Boas Penning.
Contact: secretaris van de Dr. Henriette Boas Stichting, R.D. Boas, Jean Monnetstraat 5, 1963 KP Heemskerk. Zie voor verdere bijzonderheden: http://www.henrietteboas.nl
Hermans-prijs
(
sinds 1992)
Doel: bekroning van een persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt door een publicatie over brandwondzorg.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/ € 4000
Contact: Mw. dr. J.M.L. van Rensen, onderzoekscoördinator, Stichting Hermans Prijs p/a Nederlandse Brandwonden Stichting, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, tel. 0251 27 55 26, onderzoek@brandwonden.nl.
 
HsN-mediaprijs
 (sinds 1999)
Doel: stimulering van jonge journalisten (t/m 35) om de aandacht te vergroten voor het hersenonderzoek.
Frequentie/Prijs: TweeJaarlijks/€ 1500 en een oorkonde.
Contact: Aagtje Smid, Hersenstichting Nederland, Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag, tel. 070 302 47 48, asmid@hersenstichting.nl.
IDFA (sinds 1988) Doel: documentaireklimaat in algemene zin te bevorderen. Jaarlijks worden de volgende prijzen uitgereikt: de VPRO Joris Ivens Award (winnende film van festival), de Zilveren Wolf (beste documentaire), de First Appearance Award (beste debuut), de Amnesty International - DOEN Prijs (gekozen door Amnesty International).
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/de VPRO Joris Ivens Award; € 12.500 en een kunstwerk, de Zilveren Wolf; € 10.000 en een kunstwerk, First Appearance Award; € 2500, de Amnesty International - DOEN Prijs; € 5000 en beperkte vertoning in Nederlandse bioscopen.
Contact: International Documentary Filmfestival Amsterdam, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam, Nederland, tel. 020 627 33 29, fax 020 638 53 88, info@idfa.nl , www.idfa.nl.
IDFA, De Stimulerings-fondsprijs Documentaire (sinds 1989) Doel: de prijs wordt uitgereikt aan het beste filmplan, voortkomend uit de IDFA Documentaire Workshop.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 125.000
Contact: International Documentary Filmfestival Amsterdam, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam, tel. 020 627 33 29, meike@idfa.nl, www.idfa.nl.
Ilse Wessel Prijs (sinds 2000) Doel: jonge talentvolle radiopresentatoren in de schijnwerpers te plaatsen.
Frequentie/Prijs: TweeJaarlijks/bronzen beeldje (door beeldend kunstenaar Michiel van Pinxteren).
Contact: Marjolein Hulst, persvoorlichter Wereldomroep, tel. 035 672 42 12, 06 51 15 63 94, marjolein.hulst@rnw.nl.
J.B.Th. Spaanprijs (sinds 1976) Doel: onderscheiding van iemand die een opmerkelijke publicitaire, journalistieke of artistieke bijdrage heeft geleverd aan het geestelijk en/of kerkelijk leven in Nederland.
Frequentie/Prijs: TweeJaarlijks/€ 2500.
Contact: Pieter van der Ven, J.B.Th. Spaanstichting, p/a Nieuwe Herengracht 141, 1011 SG Amsterdam, tel. 020 627 84 07.
Jip Golsteijn Journalistiekprijs (Sinds 2004) Doel: Het bekronen en bevorderen van bijzondere journalistieke prestaties op cultureel gebied, in het bijzonder interviews en reportages op het  terrein van muziek, film en literatuur.
Frequentie/Prijs: tweeJaarlijks/€ 2500 en een oorkonde.
Contact: postmaster@jipgolsteijn.nl. www.jipgolsteijn.nl.
Jos  Withagen-Eurekaprijs
(sinds 2004)
Doel: belonen van makers van televisie- en radioprogramma’s die een Nederlandstalige productie maken op het terrein van de wetenschap.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 7500, te besteden aan productie of werkbezoek op het terrein van de wetenschap, en een beeldje.
Contact: Leontine van de Stadt, Linnaeusstraat 158w, 1098 ED Amsterdam, tel. 020 463 73 46, info@wunderkammer.nl, www.nwo.nl/eurekaprijs.
Kees
Trimbosprijs
(sinds 1992)
Doel: de prijs wordt toegekend aan een journalist die de emancipatie van (ex)psychiatrische patiënten heeft bevorderd.
Frequentie: tweejaarlijks.
Prijs: f 6000,- en een plastiek.
Contactpersoon: Alie Zantvoord, Kees Trimbos Stichting, Van Baerlestraat 1, 3521 VP Utrecht, tel. 030 293 66 16.
Opmerking: de opzet van de prijs zal dit jaar gewijzigd worden.
De Leidse Ton Hoogenboom-
prijs
(sinds 1998)
Doel: bevorderen van berichtgeving over de gemeente Leiden, de Rijksuniversiteit Leiden of andere Leidse onderwerpen. De prijs is ingesteld als eerbetoon aan Ton Hoogenboom, redacteur/verslaggever bij Radio West, die in 1996 bij een skiongeluk om het leven kwam.
Frequentie/Prijs: TweeJaarlijks/€ 500 en een edelmetalen speld.
Contact: Ineke Kouwenberg, Postbus 24025, 2490 AA Den Haag, tel. 070 307 86 32
Opmerking: de prijs is enkele jaren niet uitgereikt maar wordt weer ingesteld.
Lezen Lokaal (sinds 1994)
Doel: Lezen Lokaal is een wedstrijd voor publieke lokale omroepen met programma´s over lezen en voorlezen.
Prijs: f 10.000,-, beschikbaar gesteld door het ministerie van OC&W op advies van de Stichting Lezen.
Contactpersoon: Marie-José van den Berg, OLON, Postbus 441, 6500 AK Nijmegen, tel. 024 360 12 22.
LOF-prijs voor
 vaktijdschrift-
journalistiek
(sinds 1980)
Doel: het belonen van een uitgave of combinatie van uitgaven die als geen ander inspeelt op de vraag uit de markt en daarbij gebruik maakt van de laatste mogelijkheden die de techniek ons biedt. Sinds 2006 is er ook een LOF Innovatieprijs: hiermee worden nieuwe uitgeefinitiatieven als inspiratiebron en aanmoediging voor vakgenoten in de spotlights geplaatst. De winnaar van de LOF Innovatieprijs ontvangt een legpenning en een geldprijs van €5.000.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 10.000 en een legpenning.
Contact: Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam Zuidoost, tel. 020 430 9165 (Nineke van Dalen), uvw@nuv.nl..
Louis Hartlooperprijs voor Beste Filmpublicatie (sinds 2005) Doel: aandacht schenken, en een eerbetoon, aan bijzondere publicaties over film. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival. Iedereen mag goede filmpublicaties onder de aandacht brengen bij de organisatie (zie contact).
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Zwarte spiegel met inscriptie.
Contact: stelling@ision.nl, www.louishartloopercomplex.nl
De Luis
(sinds 2007)
Doel: het belonen van het beste interview (geschreven pers/radio/televisie) gemaakt door een Nederlandse journalist in 2006. De prijs is een initiatief van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Ook is er de Studieluis, de prijs voor het beste interview gemaakt door een student journalistiek. Dit jaar, 2007, wordt de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Interviews voor De Luis kunnen (in zesvoud) ingezonden worden tot 21 april 2007.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Kunstwerk van een luis.
Contact: Jury ‘De Luis’, t.a.v. Fontys Hogeschool Journalistiek, Postbus 90906, 5000 GH Tilburg, Theo Dersjant, tel. 06 25085692 of M.dersjant@fontys.nl.
De
Machiavelli-prijs
(sinds 1989)
Doel: toegekend aan een persoon of personen die op het terrein van de overheidscommunicatie van grote betekenis is/zijn.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Beeldje.
Contact: Jan Steinhauser (Van Rossum Communicatie), Stichting Machiavelli, Postbus 23417, 1100 DX Amsterdam, tel. 020 398 18 00.
Marconi Awards (sinds 2004) Doel: stimuleren van het maken van radio. Uitgereikt in verschillende categorieën: beste radioprogramma, beste presentator/DJ, beste radiozender en Radiodirecteur van het Jaar, aanstormend talent en de Oeuvreprijs.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/beeldje van een zilveren microfoon.
Contact: Sieneke Croes, Broadcast Press Hilversum BV, Postbus 576, 1200 AN Hilversum, 035-6252444, s.croes@broadcastpress.nl.
Mary
Zeldenrustprijs
(sinds 1988)
Doel: stimuleren van normverruimende, evenwichtige verslaggeving van ontwikkelingen op het gebied van seksualiteit en relaties.
Frequentie: tweejaarlijks.
Prijs: f 2500,- en een kunstwerk.
Contact: Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, Postbus 64, 2501 CB Den Haag, tel. 070 346 97 09.
Mediabedrijf van het Jaar
(sinds 2000)
Doel: een bedrijf belonen voor het verrichten van een bijzondere prestatie op het gebied van crossmedia. De redactie nomineert drie mediabedrijven die zich presenteren op het jaarlijkse Nationaal Omroepcongres. Bezoekers van het congres kiezen die dag de winnaar.
Frequentie: Jaarlijks/Oorkonde
Contact: Broadcastmagazine, tel. 035 625 24 44, redactie@broadcastmagazine.nl.
Mediafacts Presse Papier
(sinds 2004)
Doel: beoordelen van campagnes die uitgeverijen van gedrukte media voerden om hun nieuwe of gerestylde producten onder de aandacht te brengen van lezers en/of adverteerders. Dagbladen, nieuws- en weekbladen, alsmede vak-, publieks- of special interest bladen kunnen in aanmerking komen. Inzendingen zijn welkom tot en met dinsdag 25 september.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/
Contact: Redactie Media Facts, Wim Verbei, Lamarckhof 15 (1 hoog), 1098 TK Amsterdam, tel. 020 6632384, redactie@mediafacts.nl, www.mediafacts.nl/awards.
Mediafacts Mooiste Cover
 (sinds 2007)
Doel: kiezen van mooiste, de beste, de meest aangrijpende, de grafisch meest indrukwekkende tijdschriftcovers van eigen bodem. Uiteindelijk doel is de mooiste cover van de laatste 50 jaar te kiezen. Daarom ook dit jaar de verkiezing van beste cover 1960/1969.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/
Contact: Redactie Media Facts, Wim Verbei, Lamarckhof 15 (1 hoog), 1098 TK Amsterdam, tel. 020 6632384, redactie@mediafacts.nl, www.mediafacts.nl/awards.
Mediam’Rad Prikkel
(2007)
Doel: de Mediam'Rad Prikkel is een stimuleringsprijs voor een journalistiek samenwerkingsproduct tussen een mainstream- en een migrantenmedium. Innovatie staat daarbij voorop. Het onderwerp is internationale samenwerking, migratie, of mondiale ontwikkelingen vanuit een lokaal perspectief.
Frequentie/Prijs: Eenmalig uitgereikt, nog niet zeker of de prijs wordt doorgezet/€ 3000 
Contact: Giovanni Massaro, tel. 030 2302240, gimass@miramedia.nl, www.mediamrad.nl.
Mercurs
(sinds 1998)
Doel: stimuleren van het tijdschrift. De prijzen worden toegekend in de volgende categorieën: 1. Tijdschrift van het Jaar, 2. Lancering van het Jaar, 3. Artdirection van het Jaar, 4. Hoofdredacteur van het Jaar, 5. Uitgever van het Jaar, 6. Merkextensie van het Jaar , 7.Tijdschriftcampagne van het Jaar, 8. Mercur d'Or
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/De Mercur, een beeldje.
Contact: Nederlands Uitgeversverbond, Secretariaat Groep Publiekstijdschriften, Postbus 12040, 1100 AA  Amsterdam Zuidoost, tel. 020 430 91 62, gpt@nuv.nl.
Moedigste hoofdredacteur
(sinds 2006)
Doel: het belonen van de moed van een hoofdredacteur voor het opzetten van een nieuw tijdschrift, het verkondigen van een afwijkende mening of het afwijzen van commerciële invloeden. De prijs, een bronzen beeld, symboliseert de rechte rug van een hoofdredacteur en het geldbedrag, € 10.000, moet worden besteedt aan een ‘moedig’ doel.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Een bronzen beeld en €10.000.
Contact: info@deredactie.nl (hier kunt u ook een hoofdredacteur aanmelden).
Nederlandse
Grand Prix Bedrijfsbladen
(sinds 1994)

Doel:
onderstrepen van het belang van bedrijfsbladen en daarmee bijdragen aan de professionalisering. Twee hoofdcategorieën: interne bedrijfsbladen en externe bedrijfsbladen. Er zijn ook nog  4 subcategorieën; beste vormgeving, beste foto, beste artikel en beste innovatie.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/zilveren inktpot voor de twee hoofdcategorieën en een zilveren veer voor de subcategorieën.
Contact: Maaike Vissink, Beroepsvereniging voor Communicatie, Koninginnegracht 22, 2514 AB Den Haag, tel. 070 346 70 49.
Nico Scheepmaker Beker
(sinds 2005)
Doel: sportjournalisten kiezen de beste sportboeken van het jaar en daaruit wordt het beste sportboek van het afgelopen jaar gekozen.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Wisselbeker, De Beker Met De Grote Mond, en een herinnering, die de winnaar mag houden.
Contact: Marc Grijsbach, tel. 06 52629270, info@sportboek.nl en Jurryt van de Vooren, jurryt@xs4all.nl, 06 25072994, www.nicoscheepmakerbeker.nl.
NJP/Van Gorcum
Mediaprijs
(sinds 1988)
Doel: verduidelijken van de maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid van psychologische kennis.
Frequentie/Prijs: vijfJaarlijks/€ 5000 en een kunstwerk.
Contact: dr. W.Zeegers, Nederlands Instituut van Psychologen en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV., Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, tel. 020 410 62 25.
NL-Award
(sinds 2002) Gouden NL-Award (sinds 2005)
Doel: bekroning van de beste regionale tv- en radioprogramma´s in de categorieën: TV nieuws, TV sport, TV achtergronden en TV varia, Radio nieuws, Radio achtergrond en Radio varia. Dit jaar is ook voor de eerste keer de Gouden NL-Award uitgereikt. Dat is de prijs voor het allerbeste regionale tv- of radio-programma.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/een door Joep Bertrams getekende oorkonde. Gouden NL-Award; € 2500.
Contact: Richel Bernsen, Stichting ROOS, Postbus 913, 1200 AX Hilversum, tel. 035 621 08 75, www.nl-award.nl.
NNP-Prijzen (sinds 1986) Doel: het bevorderen van de kwaliteit van lokale nieuwsmedia. Prijzen worden uitgereikt in de categorieën: Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek (voor de journalistieke kwaliteit, rekening houdend met de specifieke functie die nieuwsbladen in de lokale samenleving vervullen), Prijs voor de Nieuwsbladfotografie (voor de journalistieke kwaliteit), A.M. Bandaprijs (blijk geeft van een commerciële aanpak die in belangrijke mate versterkend en/of vernieuwend is voor de krant), NNP-Gemeenteprijs voor Overheidscommunicatie (voor (deel)gemeente die haar burgers op de meest aantrekkelijke en leesbare manier regelmatig en breed informeert via een nieuws- of huis-aan-huisblad), Prijs voor de beste Nieuwssite (voor de wijze waarop de krantensites (lokaal en regionaal) nieuws brengen en de gekozen commerciële aanpak).
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/beeldje en oorkonde
Contact: Jan van der Hoeven, Drentsestraat 10, 3812 EH Amersfoort, tel. 033 448 16 50, nnpnl@nnp.nl, www.nnp.nl.
Noord-
Zuidtrofee
(sinds 1978)
Doel: bevorderen van de kwaliteit van rtv-programma´s in alle categorieën, gemaakt in coproductie tussen Nederlandse en Vlaamse zendgemachtigden.
Prijs: als wisseltrofee een houten kunstwerk dat de samenwerking tussen Noord en Zuid symboliseert, en een zeefdruk.
Contactpersoon: André Matthijsse, De Stichting Co-produktieprijs Nederlandstalige Zendgemachtigden, p/a KNSMlaan 573, 1019 LD Amsterdam, tel. 020 418 24 01.
OLON RTV Awards Doel: belonen van de beste regionale omroepen en hun programma’s en activiteiten. Categorieën; RTV Award voor de Lokale Omroep van het Jaar, RTV Award voor het beste Radioprogramma, RTV Award voor het beste Televisieprogramma, RTV Award voor het beste Tekst-TV, RTV Award voor het beste Website, Thema-Awards.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/wordt nog over onderhandeld met sponsoren.
Contact: Marie-José van den Berg, OLON, Postbus 441, 6500 AK Nijmegen, tel. 024 360 12 22, buro@olon.nl, www.olon.nl.
Omroepman/
vrouw van
het jaar
 (sinds 1991)
Doel: de redactie van Broadcast kiest, op voordracht van haar lezers, iemand die zich in het voorgaande jaar binnen de publieke of commerciële omroep heeft onderscheiden.
Frequentie/Prijs:
Jaarlijks/Media Scoop (is een hologram).
Contact: Noortje Kloosterman, Broadcast Press, Postbus 576, 1200 AN Hilversum, tel. 035 625 24 44.
Persprijs Jacques van Veen
(sinds 1982)
Doel: kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen.
Frequentie/Prijs: incidenteel, volgende prijsuitreiking is 2007/Jacques van Veen-penning en € 5000.
Contact: Ulco van de Pol, Weteringschans 213H, 1017 XG Amsterdam, tel. 020 552 33 63, www.persprijsvanveen.nl
(Culturele) Persprijs van Toerisme Vlaanderen & Brussel
(sinds 2002)
Doel: prijs voor journalisten voor publicaties over tentoonstellingen en evenementen in Vlaanderen en Brussel, met link naar toerisme.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/een geldbedrag van ronde € 1000 en een oorkonde
Contact: Toerisme Vlaanderen en Brussel, Ghilaine Peeters, Koninginnegracht 86, 2514 AJ Den Haag, tel. 070 416 81 16, ghilaine.peeters@toerisme-vlaanderen.nl.
Persprijs van de Vlaamse Minister voor Toerisme (sinds 1999)
Doel:
prijs voor journalisten voor publicaties op toeristisch vlak over Vlaanderen en Brussel (in geschreven pers, radio, tv en nieuwe media)
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/een geldbedrag van rond de € 1000 en een oorkonde
Contact: Toerisme Vlaanderen en Brussel, Tine Heddebauw, Koninginnegracht 86, 2514 AJ Den Haag tel. 070 416 81 15, tine.heddebauw@toerisme-vlaanderen.nl.
Peter
Jonkmanprijs
(sinds 1995)
Doel: stimuleren van publicitaire activiteiten op het vakgebied van de pers- en omroepdocumentatie.
Frequentie/Prijs: drieJaarlijks/€ 500 en een oorkonde.
Contact: Joost Brinks, Vereniging van Pers- en Omroepdocumentalisten, Elzenlaan 4, 2665 De Bleiswijk, tel. 010 406 77 46, brinks@nrc.nl.
Philip Bloemendal Prijs (sinds 2002) Doel: doorgeven van kwaliteitsbesef aan nieuwe generaties presentatoren in de media die werkzaam zijn op het gebied van nieuwsberichten, actualiteiten en achtergrondnieuws.
Frequentie/Prijs: tweeJaarlijks/€ 3500 te besteden aan een studie- of opleidingsproject om zich binnen het vakgebied verder te bekwamen, een oorkonde en het kunstwerk Speech Trumpet (door Elmarie van der Merwe).
Contact: Secretariaat Philip Bloemendal Stichting, Goedroenstraat 4, 3813 WH Amersfoort, tel. 033 472 20 69, fonds@bloemendal.info, www.bloemendal.info.
Pierre Bayle-
prijzen voor de kunstkritiek
(sinds 1956)
Doel: thans worden drie personen bekroond voor hun excellente kritiek in een specifieke kunstdiscipline. Voor deze prijzen komen personen in aanmerking die stelselmatig, op literair niveau en gedurende vele jaren, met hun kritieken gezag hebben afgedwongen.
Frequentie/Prijs: Tweejaarlijks/Drie prijzen van € 3500
Contact: Gerard Drosterij, gdrosterij@rsm.nl, tel. 06-48379720, of Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, tel. 010- 433 58 33, rrkc@rrkc.nl.
Pop Pers Prijs en Buma
Journalisten Stipendium
 (sinds 1995)

Doel:
prijs wordt uitgereikt ter stimulering van de Nederlandse popjournalistiek.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 2500 en een gastcollege op de Universiteit van Amsterdam. Buma stelt een stipendium van € 5000 ter beschikking aan de winnaar om binnen één jaar een bijzondere prestatie op het gebied van zijn vak te verrichten.
Contact: J.M. van Beusekom, Nationaal Pop Instituut, Prins Hendrikkade 142, 1011 AT Amsterdam, tel. 020 428 42 88.
Prijs voor de
Dagblad-
journalistiek
sinds 1965)
Doel: stimuleren van de redactionele kwaliteit van de dagbladen in Nederland en het bevorderen van voorlichting en opinievorming over problemen van algemeen belang.
Prijs: f 10.000,- en een replica van de wisselprijs.
Contactpersoon : mr. H.J.A. Grootveld, Vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NUV), Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam, tel. 020 430 91 71.
Prijs voor de Nieuwsblad-
journalistiek
(sinds 1986)
Doel: bevordering van de kwaliteit van de nieuwsbladjournalistiek.
Prijs: een sculptuur van beeldend kunstenaar Jos Spanbroek.
Contactpersoon: A. van Sligtenhorst-Dekker, Drentsestraaat 10, 3812 EH Amersfoort, tel. 033-4481650.
 
PNL Persprijs (sinds 2004) Doel: het stimuleren, herkennen én erkennen van journalistieke excellentie, in het bijzonder met betrekking tot onderwerpen betreffende de luchtvaart c.q. het stimuleren van de luchtvaartjournalistiek in Nederland.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/kunstwerk van een zilveren vliegtuig met daarin het winnende artikel gegraveerd.
Contact: Dhr. Heijstee, info@pnl.nl.
Prijs voor
Landbouw-
en milieu-
journalistiek
(sinds 1978)
Doel: belonen van journalistieke producties op het op het gebied van landbouw, voeding en milieu die toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Frequentie/Prijs: vierJaarlijks/€ 2300, judicium en oorkonde.
Contact: Stichting Wagenings Universiteitsfonds, Postbus 9101, 6700 HB Wageningen, tel. 0317 48 50 03.
Prix Circom Regional (sinds 1990) Doel: bekronen van beste televisieprogramma in Europa. Internationale prijs waar ook Nederlandse televisieprogramma’s naar kunnen meedingen.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/geldprijzen die variëren tussen € 7500 en € 3000 en een kunstwerk.
Contact: Roel Dijkhuis, RTV Noord, Postbus 30101, 9700 RT Groningen, tel. 050 319 99 99, www.circum-regional.org.
Opmerking: de categorieën verschillen Jaarlijks. In 2005 waren er prijzen voor onder andere beste sportprogramma, documentaire en nieuwsprogramma.
Promotieprijs Slagersbranche  (sinds 1986)
Doel: het positief in de belangstelling brengen van het slagersvak door imagoverhoging, presentatie, educatie, public relations en/of voorlichting.
Prijs: f 1000,-.
Contactpersoon: Sandra Wever, Bedrijfschap Slagersbedrijf, Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk, tel. 070 390 68 02.
Publiciteitesprijs Landschap
Overijssel
(sinds 1976)
Doel: bevorderen van educatieve activiteiten en/of het schrijven van artikelen die van belang zijn voor natuur- en/of milieubehoud in Overijssel.
Frequentie: tweejaarlijks.
Prijs: f 1000,- en een bronzen penning.
Contactpersoon: Liedewijde Tielbeek, Stichting Landschap Overijssel, Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen, tel. 0529 40 17 31.
RD Persprijs (sinds 2006) Doel: bevorderen van de journalistieke kwaliteit van producties over Rotterdam en omgeving. De prijs is niet uitsluitend voor Rotterdamse journalisten, maar voor journalisten die over de stad en de ogeving schrijven.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 5000 en een glazen beeldje.
Contact: Leo Pronk (St. RD Persprijs), Molenlaan 129, 3055 EK Rotterdam, tel. 06 55815242, lppronk@xs4all.nl.
RTV Festival (sinds 1990)
Doel: bevorderen van de kwaliteit van lokale omroepprogramma´s, stimuleren van de mogelijkheden die de lokale omroep biedt als medium voor berichtgeving op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein.
Prijs: totaal f 65.000,- (voor meerdere prijzen).
Contactpersoon: Marie-José van den Berg, St. Nederlands Fonds voor de Lokale Omroep, Postbus 441, 6500 AK Nijmegen, tel. 024 360 12 22.
Salto Awards (sinds 2003) Doel: bekronen van beste programmamakers (radio en tv) van Salto Omroep Amsterdam.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/verschilt per jaar, soms kunstwerk, soms geld.
Contact: Rudolf Buurma, Amstel 82, 1017 AC Amsterdam, rudolf@salto.nl, www.salto.nl.
Silver Goose
Award
Doel: Die prijs is bestemd voor het beste reisverhaal over Canada in krant of tijdschrift.
Frequentie: jaarlijks.
Prijs: Zilveren beeldje van een gans, een wisseltrofee. De winnaar mag een kleine replica houden
Contactpersoon: Fred van Cleef of Oya Latupeirissa van de Canadese ambassade in Den Haag
De Tegel / Jaarprijzen voor de Journalistiek (sinds 2007) Doel: Initiatief van de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NOS, RTL Nederland en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, verenigd in de Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek. Doel: De naam is ontleend aan 'Tegels Lichten' (1972) van Henk Hofland: journalisten leggen bloot wat machten verborgen proberen te houden. Met de toekenning van De Tegel willen de initiatiefnemers het blijvende belang van deze taak onderstrepen. De Tegel is een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke nieuws- en achtergrondproducties. Er zijn drie categorieën, ieder voor drie mediatypen: Dag- en Weekbladen/Nieuws/Achtergrond/Talent, Radio & Televisie/Nieuws/Achtergrond/Talent,
Multimedia/Nieuws/Achtergrond/Talent
De Tegel vervangt de Prijs voor de Dagbladjournalistiek van de NDP, en de Gouden Pen/Tape van het Genootschap van Hoofdredacteuren. De prijs wordt Jaarlijks uitgereikt op het Feest voor de Journalistiek, begin april (2007: 3 april).
Frequentie/Prijs: Jaarlijks.
Contact: Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek, p/a vereniging NDP, Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam Z.O., Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam, Z.O., 020 43 09 171 (Marlies Groen). E-mail info@detegel.info, http://www.detegel.info/
Titus Brandsma Award (sinds 1992) Doel: internationale prijs voor zowel individuele journalisten als kranten/tijdschriften die bedreigd worden in het vrij uitoefenen van hun vak.
Frequentie/Prijs: DrieJaarlijks/€ 1500.
Contact: Roland Enthoven, Secretariaat Rooms Katholieke Kerk in Nederland, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel. 030 232 69 10.
Tom Bouwsprijzen (sinds 1991) Doel: persprijzen voor journalisten en/of programmamakers voor hun toeristische publicaties over België. Categorieën:1. Tom Bouwsprijs Wallonië, 2. Tom Bouwsprijs Brussel.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 1500 per prijs, een kunstvoorwerp en een oorkonde.
Contact: Nikoline van der Werf, Belgisch Verkeersbureau voor Wallonië en Brussel, Postbus 2324, 2002 CH Haarlem, tel. 023 534 23 34.
J.B.Th. Spaan-
prijs
(sinds 1976)
Doel: onderscheiding van iemand die een opmerkelijke publicitaire, journalistieke of artistieke bijdrage heeft geleverd aan het geestelijk en/of kerkelijk leven in Nederland.
Frequentie: tweejaarlijks.
Prijs: f 5000,-.
Contactpersoon: Pieter van der Ven, J.B.Th. Spaanstichting, p/a Nieuwe Herengracht 141, 1011 SG Amsterdam, tel. 020 627 84 07.
Stoa Waarderings-
prijzen
en
De Pascale
Stoa Waarderingsprijzen (sinds 1999)
en De Pascale (sinds 2000)
Doel: bekronen van de meest opvallende initiatieven op het gebied van multiculturele media. Nieuw dit jaar is De Pascale, vernoemd naar Stoa's voormalig adjunct-directeur Pascale Georgopoulou, die wordt toegekend aan een aanstormend allochtoon mediatalent.
Categorieën: 1. Lokale media, voor een redactie, toegangsomroep of wijkmedia-organisatie die blijk geeft van programmatische visie en doorgroeimogelijkheden; 2. Mediapioniers, voor een programma- of beleidsmaker die zich onderscheidt door de inzet voor multiculturele programmering op rtv; 3. Producties, voor spraakmakende of belangwekkende film- of rtv-producties. Uit deze drie categorieën wordt uiteindelijk de Stoa Publieksprijs 2000 gekozen.
Prijs: voor de waarderingsprijzen een symbolische prijs in de vorm van klankschalen. Aan De Pascale zijn bedragen van f 4000,- verbonden, die moeten worden besteed aan professionele training en begeleiding.
Contactpersoon: Carmelita Serkei, Stoa, Postbus 1234, 3500 BE Utrecht, tel. 030 230 22 40. Opmerking: de prijzen zullen vanaf volgend jaar in een andere vorm worden uitgereikt. Criteria voor de jurering en toekenning van de prijzen worden op dit moment door Stoa ontwikkeld.
VKV Prijs (sinds 1994)
Doel: verbetering van het imago van de instellingen voor kunstzinnige vorming of de kunstzinnige vorming zelf, bij voorkeur door middel van publicaties.
Frequentie: tweejaarlijks.
Prijs: f 5000,-.
Contactpersoon: Gerrie Koops, VKV, Vereniging van Centra voor de Kunsten, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht, tel. 030 231 34 24.
VVOJ-prijs voor onderzoeksjournalistiek (sinds 2004) Doel: erkenning van en een eerbetoon aan het beste in de Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. De professionaliteit van de onderzoeksjournalistiek bevorderen. Categorieën: tekstuele producties, audiovisuele producties en een aanmoedigingsprijs.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 1500, een beeldje en een oorkonde.
Contact: VVOJ, Postbus 92049, 1090 AA Amsterdam, bestuur@vvoj.nl, www.vvoj.nl/activiteiten/prijs/.
WAF Awards
(sinds 2005)
Doel: de competitie van het Wereld Audio Festival richt zich op alle makers van radionieuws die werkzaam zijn in Nederland en Vlaanderen. Van landelijk tot regionaal. Publiek en commercieel. Zij kunnen hun meest geslaagde reportages van het afgelopen jaar insturen naar vier categorieën; kort nieuws, reportage, sport en primeur. Naast de WAF awards worden ook de Wereldomroep aanmoedigingsprijs voor nieuw talent tot 30 jaar en de Radio 1 Publieksprijs uitgereikt worden. Voor die laatste twee kan niet worden ingezonden.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/WAF Award
Contact: Stichting WAF, Bellamyplein 36, 1053 AT Amsterdam, tel. 06 44101719, info@waf2006.nl, www.waf2006.nl.
Van Walree Prijs
(sinds 1987)
Doel: een van de activiteiten van het Van Walree Fonds is het verlenen van een tweeJaarlijkse geldprijs voor de beste journalistieke prestatie op het gebied van het medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Frequentie/Prijs: de prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijs wordt alternerend toegekend aan een wetenschapper of een journalist. Dit houdt in dat de prijs eens in de vier jaar bestemd is voor een journalist. De prijs bedraagt 12.000 euro.
Contact: Dianne van Avendonk, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, postbus 19121, 1000 GC, Amsterdam. Tel. 020 551 0763 of vwf@bureau.knaw.nl.
Willebrand
Persprijs
(sinds 1972)
Doel: bekroning van positieve berichtgeving over roeien.
Prijs:wisselprijs.
Contactpersoon: Juliëtte Maassen Koninklijke Nederlandsche Roeibond, Bosbaan 6, 1182 AG Amstelveen, tel. 020 646 38 81.
Wina Born-prijs
(sinds 1995)
Doel: prijs gaat naar de journalist die met een recentelijk uitgebracht werk een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse gastronomie.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/€ 500, glazen plastiek met daarin de namen van alle winnaars gegraveerd en een oorkonde.
Contact: Nancy Verkooijen, Communicatie en Promotie, Horeca Branche Instituut, Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer, tel. 079 320 36 26, N.Verkooijen@horeca.nl, www.horeca.nl.
Woord- en
Beeldprijs
(sinds 1994)
Doel: op een positieve manier aandacht schenken aan zorgaanbieders, ouderverenigingen en andere betrokkenen die op bijzondere wijze bijdragen aan een positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke handicap.
Prijs: f 1500,- en de Woord- en Beeldtrofee.
Contactpersoon: J.A.A. ter Haar, Stuurgroep Beeldvorming over Mensen met een verstandelijke handicap, Postbus 85276, 3508 AG Utrecht, tel. 070 236 37 67.
Zilveren Camera
(sinds 1949) Fotojournalist van het Jaar
(sinds 1985)
Doel: de beste journalistieke foto gekozen van het jaar. Categorieën: Landelijk nieuws, Politiek nieuws, Dagelijks leven, Sport, Kunst, cultuur, architectuur en techniek, Documentaire fotografie, Portretten, Buitenlands nieuws, Buitenland documentaire fotografie. Fotojournalist van het Jaar. Canonprijs voor fotojournalist jonger dan 30.
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/Zilveren Camera:
€ 4550 en de wisseltrofee Zilveren Camera, Fotojournalist van het Jaar: € 4540 en een bronzen beeldje, Canonprijs: professionele camera-uitrusting. Van de foto’s van de Zilveren Cameradeelnemers verschijnt een boek en wordt er een tentoonstelling opgericht.
Contact: info@zilverencamera.nl, www.zilverencamera.nl.
De Zilveren
Cicero-lat
(sinds 1985)
Doel: onderscheiding van een medium of journalist die voor de regio Noord-Holland het meest verdienstelijk is geweest.
Prijs: zilveren cicerolat met inscriptie.
Contactpersoon: Robert Vinkenborg, NVJ Afdeling Noord-Holland, p/a Karos 80, 1625 HT Hoorn, tel. 0229 27 35 65.
Zilveren
Nipkowschijf
en
Zilveren
Reissmicrofoon
(sinds 1961)
Doel: prijs van mediajournalisten voor het beste tv- en radioprogramma. Prijzen: Zilveren Nipkowschijf (beste tv-programma), Zilveren Reissmicrofoon (beste radioprogramma), Zilveren Prichett-prijs (voor omroep gerelateerde multimediaprestaties), en soms een Ere Zilveren Nipkowschijf (prijs voor loopbaan), een Ere Zilveren Reissmicrofoon (prijs voor loopbaan).
Frequentie/Prijs: Jaarlijks/de trofeeën
Contact: home.wanadoo.nl/nipkow en nipkow@wanadoo.nl

 
villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1