VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 

Ingezonden berichten
 

Brief van 13 hoofdredacteuren
n.a.v. de LOF-prijs 2005

Aan de Stichting LOF-prijs

Geacht Bestuur,

Het juryrapport naar aanleiding van de toekenning van de LOF-prijs voor vakinformatie 2005 is voor ons aanleiding tot het plaatsen van een aantal opmerkingen. In de inleiding wordt opgemerkt dat het uitgeven met verschillende media zich begint te emanciperen. Als journalistiek verantwoordelijken voor titels die allen een multimediale strategie en praktijk hebben, kunnen we dat onderschrijven, maar het valt ons op dat de jury slechts schrijft over “uitgevers die zoeken naar nieuwe combinaties, creatief nadenken over de vraag met welke vraagstukken de klant worstelt om gewapend met een uitgebreid arsenaal aan media proberen bij te dragen aan een oplossing.”

Daarmee wordt voorbij gegaan aan de inbreng die journalisten van vakmedia hebben bij het voortdurende proces van modernisering van de uitgeefpraktijk en ook aan de vakmatige invulling die ze daaraan geven.
Dat roept de vraag op of er bij de beoordeling van producten voor vakinformatie op ‘inhoud, productmix en vormgeving’ nog wel rekening wordt gehouden met het belang dat kwalitatieve onafhankelijke journalistiek voor die producten en de gebruikers ervan heeft? We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de journalistieke component er bij de dit jaar gehanteerde criteria eigenlijk niet meer toe deed en dat is jammer.

De LOF-prijs kent een lange traditie van beoordelingen die blijk geven van een goed oog voor het belang van de journalistieke inbreng voor de kwalitatieve en commerciële ontwikkeling van vakinformatie. Dat is ook de reden dat hoofdredacteuren door de jaren heen hun producten graag ter beoordeling aan de jury hebben aangeboden.
Op het moment dat echter onvoldoende duidelijk is of journalistieke elementen er bij de beoordeling nog toe doen of dat door uitgevers aangeboden informatie per definitie als een journalistiek product wordt gezien verliest de LOF-prijs zijn belang voor journalisten.

Uitgevers van tijdschriften voor vak en wetenschap en journalisten hebben elkaar nodig voor gezamenlijke producten. Daar hoort een jaarlijkse prijs bij die juist dat erkent en benadrukt. Daarom willen we u in overweging geven de criteria voor de LOF-prijs 2006 zodanig te formuleren dat de jury daar ook inhoud aan kan geven.

Uiteraard feliciteren we de winnaar 2005, Travelecademy, van harte met de aan dat product verleende eer. De veelzijdigheid die de uitgeefwereld voor vakinformatie kenmerkt rechtvaardigt ook een prijs voor een innovatief service product, maar kan moeilijk worden gezien als de bekroning van het “beste vakblad”. In dat kader ligt het voor de hand om via de LOF-prijs juist verschillende aspecten van het vak te belonen.

Met de meeste hoogachting,


Bas Linders, hoofdredacteur Automatisering Gids
Jos Everaers, hoofdredacteur Ondernemingsraad
Michael van Os, hoofdredacteur Adformatie
Lize Alink, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur
Linda Arendsen, hoofdredacteur Distrifood
Tonny van de Pasch, hoofdredacteur TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen
Theo Dik, hoofdredacteur Flexmarkt
Jan Maurits Schouten, hoofdredacteur SchildersVakkrant
Peter de Winter, hoofdredacteur Bouwwereld/Aannemer
Peter Wieman, hoofdredacteur Truck & Transportmanagement en bestelauto
Arnauld Hackman, hoofdredacteur Tweewieler
Mario Broekhuis, hoofdredacteur Bit/Paardenkrant
Theo van Vugt, hoofdredacteur Tijdschrift voor Marketing

 

Als u deze pagina sluit dan keert u terug naar de voorpagina

 

 
villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1