De Journalist - dak

De Journalist Agenda 2008Voor de elektronische versie van
De Journalist Agenda 2008
klik hier (iCal).
Voor de geregeld aangepaste Google-versie,
klik hier: 
Voor suggesties en aanvullingen:
mail naar
info@dejournalistagenda.nl
 

  Home | Abonneren | Adverteren | Colofon | Deadlines | Agenda | Jaarindexen | Villamedia | NVJ

 
De Journalist - menu

Dossier zelfregulering
Een rondgang langs klachtenorganen in binnen- en buitenland

Dossier China
Persvrijheid in China

Andere Dossiers

Mediadag.nl

Masterclass
De Journalist en de NVJ-secties Vers in de Pers (ViP) en Plus+ nodigen je uit om een interview, portret of reportage te maken voor de nieuwe rubriek 'Masterclass'

Opleidingen
Alle journalistieke opleidingen en cursussen

Bedrijfsreportages
Markante bedrijven uit de mediawereld

Boeken

Collega's-Communities
Oorlogsjournalisten
Fotojournalisten
Studenten journalistiek


Portretten
Markante figuren uit de mediawereld

Vrouwen
Inventarisatie vrouwelijke hoofdredacteuren

Scriptieprijs De Journalist 2007
-samenvattingen van de inzendingen 2007
Archief
2005-2006

- winnaars
- interviews met winnaars
- samenvattingen van de inzendingen
2004-2005
- Samenvattingen
van de inzendingen

Serie: De toekomst van de krant
Alle afleveringen

Persprijzenlijst
Inventarisatie

Weblogs journalisten
Inventarisatie

Redactioneel
Van hoofdredacteur
Dolf Rogmans
 

 

 

Artikel
 

Deze inventarisatie is niet uitputtend. Aanvullingen en wijzigingen zijn welkom bij Marjolein Slats: mslats@dejournalist.nl o.v.v. naam prijs, voor het eerst uitgereikt op ...., korte omschrijving van het doel, frequentie, prijs (geldbedrag, kunstwerk) en gegevens contactpersoon.

DJ nr.9, 13.05.2005
UPDATE (gedeeltelijk) 06.03.2007

Persprijzenlijst

Behalve eeuwige roem en een mooi kunstwerkje is er soms flink wat te verdienen met het winnen van een persprijs. Een inventarisatie van prijzen voor (aankomend) journalisten.

Johan Vogels en Marjolein Slats

Academy Awards/Gouden Beelden (sinds 1996)
Doel: vakprijzen, bestemd voor televisieproducten en personen in 15 categorieën. Ook 3 prijzen voor het technische personeel en incidenteel een oeuvre-award. Frequentie/Prijs: jaarlijks/het Gouden beeld.
Contact: Karla Schouwenaars, Stichting Nederlandse Academy Awards, Broadcast Magazine, Postbus 576, 1200 AN Hilversum, tel. 035 625 24 44.

Anne Vondelingprijs (sinds 1980)
Doel: toegekend aan auteur(s) van één (of meer) artikel(en) die blijk geven van een kritische visie op de politiek en waarin op heldere wijze politieke problemen toegankelijk worden gemaakt.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 2500.
Contact: Riny Zonnemans, Stichting Anne Vondelingprijs, p/a Tweede Kamer, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag, tel. 070 318 27 81.

ASN Bank Mediaprijs (Zilveren Zebra) (sinds 1988)
Doel: bekronen van professionele producties die op een kritische, inventieve en geïnspireerde wijze de multiculturele samenleving belichten.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 10.000 en kunstwerk, genomineerden € 500.
Contact: Victor Joseph, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam, tel. 010 201 02 38 of joseph@lbr.nl.

Bob den Uyl Prijs (sinds 2004)
Doel: prijs voor het beste literaire en/of journalistieke reisboek dat in het voorafgaande kalenderjaar is uitgekomen.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 5000.
Contact: Kees Sluys, VPRO, tel. 035 6712282 of met Mayke van Keep, tel. 0297 564749 of mobiel 06 20489757.

Bruna-Publieksprijs (sinds 2005)
Doel: het door consumenten laten kiezen van het beste nieuwe tijdschrift van het jaar.
Frequentie/Prijs: de bedoeling is jaarlijks/ een beeld, gratis dubbele schappositie, gratis instorecommunicatie en gratis communicatie in de Bruna-folder tijdens de Week van het Tijdschrift.
Contact: Corné van Mechelen, Afdeling Communicatie Aldipress, Burgermeester Verderlaan 11, 3544 AD Utrecht, tel. 030 666 07 26,
c.van.mechelen@aldipress.nl, www.aldipress.nl.

BVN Bokaal (sinds 2005)
Doel: het meest favoriete programma in het zonnetje zetten.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/ereprijs in de vorm van een bokaal ontworpen door Ed Elting
Contact: Marjolein Hulst, persvoorlichter Wereldomroep, tel. 035 672 42 12, 06 51 15 63 94, marjolein.hulst@rnw.nl.

Citigroup Journalistic Excellence Award (sinds 2004)
Doel: belonen van journalistiek talent in de economische- en financiële journalistiek.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/de winnaar mag deelnemen aan een twee weken durend seminar dat speciaal verzorgd door de School of Journalism van de University of Columbia in New York.
Contact: Caroline van Rennes, caroline.van-rennes@citicorp.com.

Dag van het TV Idee (sinds 2000)
Doel: het bieden van ervaren en onervaren televisiemakers om hun tv-idee te ontwikkelen en te presenteren op Pitchdag.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/kans om jezelf in de kijker te spelen bij omroepen en productiebedrijven.
Contact: Martha Oortman Gerlings, tel. 020 489 11 33,
info@dtvid.nl, www.dtvid.nl.

Dick Scherpenzeelprijs (sinds 1975)
Doel: op indringende en toegankelijke wijze inzicht geven in ontwikkelingsprocessen in niet-westerse landen.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 4545 voor beide categorieën (persprijs en fotoprijs) en de Scherpenzeelkoffer. De helft van het bedrag dient te worden besteed aan een journalistieke productie.
Contact: Froukje Santing, Scherpenzeel Stichting, Provenierssingel 7, 3033 ED Rotterdam, 06 55 78 31 84, santing@nrc.nl.

Fotografieprijs Den Haag (sinds 2004)
Doel: versterken van het gevoel van trots op de stad door betrekken van de burger bij de aanleg van collectie foto’s waar de betrokkenheid bij de stad uit moet blijken.
Frequentie/Prijs
: jaarlijks/€ 1500, van het fotomateriaal wordt een tentoonstelling samengesteld.
Contact: Nicolette Faber, Haags Gemeentearchief, Spui 70, 2511 BT Den Haag, tel. 070 353 70 20,
n.faber_wittenberg@hga.denhaag.nl, www.gemeentearchief.denhaag.nl.

Foto Kees Scherer Prijs (sinds 1993)
Doel: bevorderen van de kennis van de fotografie van Kees Scherer en het stimuleren van de professionele fotografie.
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/€ 5000
Contact: Annick Visser, secretaris Stichting FotoArchief Kees Scherer,
annick.visser@planet.nl.

Fujifilm Dutch Press Photo Award (sinds 1994)
Doel: benadrukken van de verbondenheid van het merk Fuji met de Nederlandse fotografie. Frequentie/Prijs: jaarlijks/eerste prijs: € 2500 en een plastiek, tweede prijs: € 1000, derde prijs: € 500.
Contact:
fuji@fujifilm.nl of via website www.fujifilm.nl.

Glazen Griffioen (sinds 2005)
Doel: kwaliteit van de wetenschapsjournalistiek bevorderen voor een breed publiek Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 10.000 en het glazen object, De Glazen Griffioen.
Contact: Gert J. Peelen, VU-Podium, De Boelelaan 1005, 1081 HV Amsterdam, tel. 020 598 92 92, vupodium@dienst.vu.nl.

Gouden Pixel (sinds 2004)
Doel: bekronen van beste interactieve journalistieke productie
Frequentie/Prijs: jaarlijks/een Gouden Pixel op een mooi voetje.
Contact: Jolien van den Heuvel,
jolien.van.den.heuvel@nps.nl.

Gouden Scarabee (sinds 1994)
Doel: bestemd voor een journalistiek/informatief product dat bijdraagt aan een grotere bekendheid van de archeologie onder een breed publiek.
Frequentie/Prijs: de prijs is al enkele jaren niet meer uitgereikt en er is onzekerheid of die nog uitgereikt wordt/plaquette met een gouden `heilige mestkever´.
Contact: Lou Lichtenberg, Archeologie Magazine Scarabee, Koraaldijk 133, 4706 KG Roosendaal, tel. 0165 54 10 10.

De Gouden Televizierring (sinds 1964)
Doel: onafhankelijke kijkersprijs, toegekend door de lezers van het programmablad van de Avro en bestemt voor de maker(s) van het beste televisieprogramma van het voorgaande seizoen. Ook is er de Zilveren Televizierster voor beste televisievrouw en de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma. Frequentie/Prijs: jaarlijks/gouden ring.
Contact: Peter Houben, Avro Televizier, Postbus 20002, 1202 AR Hilversum, tel. 035 672 67 11.

Gouden Vos/Gouden Raaf
Doel
: Gouden Vos; wetenschapsvoorlichters kiezen de beste wetenschappelijke journalistieke productie. Gouden Raaf: wetenschapsjournalisten kiezen beste wetenschapsvoorlichter.
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/sculptuur. Contact:
secretaris@wetenschapsjournalisten.nl, www.wetenschapsjournalisten.nl.

Han Achttienribbeprijs (sinds 2003)
Doel: wisselprijs voor journalist, programmamaker(s), publicist of cartoonist, publicerend in het Nederlandse taalgebied, die is opgevallen door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving. Het werk dient betrekking te hebben op internationale of nationale conflicten, oorlogsgeweld of de conflictgebieden.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/het kunstwerk van Nautilusschelp door Tom Waakop Reyers. Contact: Anke Polak, tel. 071 301 31 50 en Rein Heijne, tel. 010 404 91 48,  of Humanistisch Vredesberaad, Secretariaat, Van Duyn Van Maasdamstraat 15, 1215 HS Hilversum, tel. 035 621 58 17,
info@humanistischvredesberaad.nl.

Hard Gras Prijs (sinds 2005)
Doel: bekronen van een sportjournalistieke productie in de breedste zin van uitzonderlijke kwaliteit.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 7500 en een onderscheiding.
Contact: Hard Gras Prijs 2005, Uitgeverij L.J. Veen, Herengracht 481, 1017 BT Amsterdam.
redactie@hardgras.nl

Dr. Henriette Boas Prijs (sinds 2006)
Doel: de Prijs werd ter herinnering aan Dr. Henriette Boas (1911-2001) ingesteld voor opmerkelijke journalistieke, resp. populair-wetenschappelijke, prestaties (krant, radio, televisie, film, expositie) die op een kritische en betrokken wijze verleden en/of heden van Nederlands-Joodse cultuur en religie – in de breedste zin van het woord – belichten. Een onafhankelijke jury beoordeelt en adviseert het bestuur.
Frequentie/Prijs: € 12.500 (waarvan € 5000 doorgegeven wordt ter stimulering van nieuw onderzoek) en een Dr. Henriette Boas Penning.
Contact: secretaris van de Dr. Henriette Boas Stichting, R.D. Boas, Jean Monnetstraat 5, 1963 KP Heemskerk. Zie voor verdere bijzonderheden: http://www.henrietteboas.nl
Inzendtermijn: tot 1 november 2006.

Hermans-prijs (sinds 1992)
Doel: bekroning van een persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt door een publicatie over brandwondzorg.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/ € 4000
Contact:
Mw. dr. J.M.L. van Rensen, onderzoekscoördinator, Stichting Hermans Prijs p/a Nederlandse Brandwonden Stichting, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, tel. 0251 27 55 26, onderzoek@brandwonden.nl.

HsN-mediaprijs (sinds 1999)
Doel: stimulering van jonge journalisten (t/m 35) om de aandacht te vergroten voor het hersenonderzoek.
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/€ 1500 en een oorkonde.
Contact: Aagtje Smid, Hersenstichting Nederland, Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag, tel. 070 302 47 48,
asmid@hersenstichting.nl.

IDFA (sinds 1988)
Doel: documentaireklimaat in algemene zin te bevorderen. Jaarlijks worden de volgende prijzen uitgereikt: de VPRO Joris Ivens Award (winnende film van festival), de Zilveren Wolf (beste documentaire), de First Appearance Award (beste debuut), de Amnesty International - DOEN Prijs (gekozen door Amnesty International).
Frequentie/Prijs: jaarlijks/de VPRO Joris Ivens Award; € 12.500 en een kunstwerk, de Zilveren Wolf; € 10.000 en een kunstwerk, First Appearance Award; € 2500, de Amnesty International - DOEN Prijs; € 5000 en beperkte vertoning in Nederlandse bioscopen.
Contact: International Documentary Filmfestival Amsterdam, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam, Nederland, tel. 020 627 33 29, fax 020 638 53 88,
info@idfa.nl, www.idfa.nl.

IDFA, De Stimuleringsfondsprijs Documentaire (sinds 1989)
Doel: de prijs wordt uitgereikt aan het beste filmplan, voortkomend uit de IDFA Documentaire Workshop.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 125.000
Contact: Meike Statema, International Documentary Filmfestival Amsterdam, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam, tel. 020 627 33 29,
meike@idfa.nl, www.idfa.nl.

Ilse Wessel Prijs (sinds 2000)
Doel: jonge talentvolle radiopresentatoren in de schijnwerpers te plaatsen.
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/bronzen beeldje (door beeldend kunstenaar Michiel van Pinxteren).
Contact: Marjolein Hulst, persvoorlichter Wereldomroep, tel. 035 672 42 12, 06 51 15 63 94, marjolein.hulst@rnw.nl.

Jaarprijzen voor de Journalistiek (sinds 2007), zie : De Tegel

J.B.Th. Spaanprijs (sinds 1976)
Doel: onderscheiding van iemand die een opmerkelijke publicitaire, journalistieke of artistieke bijdrage heeft geleverd aan het geestelijk en/of kerkelijk leven in Nederland.
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/€ 2500.
Contact: Pieter van der Ven, J.B.Th. Spaanstichting, p/a Nieuwe Herengracht 141, 1011 SG Amsterdam, tel. 020 627 84 07.

Jip Golsteijn journalistiekprijs (sinds 2004)
Doel: bijzondere journalistieke prestaties op het gebied van de populaire cultuur; in het bijzonder interviews en reportages over popcultuur, film, literatuur en massamedia, bij voorkeur mede tot stand zijn gekomen als resultaat van ondernomen reizen
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/€ 5000 en een oorkonde.
Contact: Jisperveldstraat 161, 1024 AH Amsterdam,
postmaster@jipgolsteijn.nl.

Jos Withagen-Eurekaprijs (sinds 2004)
Doel
: belonen van makers van televisie- en radioprogramma’s die een Nederlandstalige productie maken op het terrein van de wetenschap.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 7500, te besteden aan productie of werkbezoek op het terrein van de wetenschap, en een beeldje. Contact: Leontine van de Stadt, Linnaeusstraat 158w, 1098 ED Amsterdam, tel. 020 463 73 46,
info@wunderkammer.nl, www.nwo.nl/eurekaprijs.

De Leidse Ton Hoogenboomprijs (sinds 1998)
Doel: bevorderen van berichtgeving over de gemeente Leiden, de Rijksuniversiteit Leiden of andere Leidse onderwerpen. De prijs is ingesteld als eerbetoon aan Ton Hoogenboom, redacteur/verslaggever bij Radio West, die in 1996 bij een skiongeluk om het leven kwam.
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/€ 500 en een edelmetalen speld.
Contact : Ineke Kouwenberg, Postbus 24025, 2490 AA Den Haag, tel. 070 307 86 32
Opmerking: de prijs is enkele jaren niet uitgereikt maar wordt weer ingesteld.

Lezen Lokaal (sinds 1994)
Doel: wedstrijd voor publieke lokale omroepen met programma´s over lezen en voorlezen.
Frequentie/Prijs: nog niet zeker of de prijs dit jaar wordt uitgereikt/€ 5000 beschikbaar gesteld door het ministerie van OC&W op advies van de Stichting Lezen.
Contact: Marie-José van den Berg, OLON, Postbus 441, 6500 AK Nijmegen, tel. 024 360 12 22.

LOF-prijs voor tijdschriftjournalistiek (sinds 1967)
Doel: het belonen van een uitgave of combinatie van uitgaven die als geen ander inspeelt op de vraag uit de markt en daarbij gebruik maakt van de laatste mogelijkheden die de techniek ons biedt.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 10.000 en een oorkonde.
Contact: Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam Zuidoost, tel. 020 430 9165,
uvw@nuv.nl.

De Machiavelli-prijs (sinds 1989)
Doel: toegekend aan een persoon of personen die op het terrein van de overheidscommunicatie van grote betekenis is/zijn.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/beeldje.
Contact: Jan Steinhauser (Van Rossum Communicatie), Stichting Machiavelli, Postbus 23417, 1100 DX Amsterdam, tel. 020 398 18 00.

Marconi Awards (sinds 2004)
Doel: stimuleren van het maken van radio. Uitgereikt in verschillende categorieën: beste radioprogramma, beste presentator/DJ, beste radiozender en Radiodirecteur van het Jaar, aanstormend talent en de Oeuvreprijs. Frequentie/Prijs: jaarlijks/beeldje van een zilveren microfoon.
Contact: Sieneke Croes, Broadcast Press Hilversum BV, Postbus 576, 1200 AN Hilversum, 035-6252444, s.croes@broadcastpress.nl.

Mary Zeldenrustprijs (sinds 1988)
Doel: stimuleren van normverruimende, evenwichtige verslaggeving van ontwikkelingen op het gebied van seksualiteit en relaties.
Frequentie/Prijs: voorheen was de prijs tweejaarlijks maar er wordt momenteel niet veel aan gedaan. Wellicht in de toekomst weer. /kunstwerk en geldbedrag, prijs is nog nooit in euro’s uitgekeerd.
Contact: Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, Postbus 64, 2501 CB Den Haag, tel. 070 346 97 09.

Mercurs (sinds 1998) 
Doel: stimuleren van het tijdschrift. De prijzen worden toegekend in de volgende categorieën: 1. Tijdschrift van het Jaar, 2. Lancering van het Jaar, 3. Artdirection van het Jaar, 4. Hoofdredacteur van het Jaar, 5. Uitgever van het Jaar, 6. Merkextensie van het Jaar , 7.Tijdschriftcampagne van het Jaar, 8. Mercur d'Or
Frequentie/Prijs: jaarlijks/De Mercur, een beeldje.
Contact: Nederlands Uitgeversverbond, Secretariaat Groep Publiekstijdschriften, Postbus 12040, 1100 AA  Amsterdam Zuidoost, tel. 020 430 91 62, gpt@nuv.nl.

Nederlandse Grand Prix Bedrijfsbladen (sinds 1994)
Doel: onderstrepen van het belang van bedrijfsbladen en daarmee bijdragen aan de professionalisering. Twee hoofdcategorieën: interne bedrijfsbladen en externe bedrijfsbladen. Er zijn ook nog  4 subcategorieën; beste vormgeving, beste foto, beste artikel en beste innovatie. 
Frequentie/Prijs: jaarlijks/zilveren inktpot voor de twee hoofdcategorieën en een zilveren veer voor de subcategorieën.
Contact: Maaike Vissink, Beroepsvereniging voor Communicatie, Koninginnegracht 22, 2514 AB Den Haag, tel. 070 346 70 49.

Nico Scheepmaker Beker (sinds 2005)
Doel: sportjournalisten kiezen de beste sportboeken van het jaar en daaruit wordt het beste sportboek van het afgelopen jaar gekozen.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/wisselbeker, De Beker Met De Grote Mond, en een herinnering, die de winnaar mag houden.
Contact: Marc Grijsbach:
info@sportboek.nl en Jurryt van de Vooren: jurryt@xs4all.nl, 06 25 07 29 94.

NJP/Van Gorcum Mediaprijs (sinds 1988)
Doel: verduidelijken van de maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid van psychologische kennis.
Frequentie/Prijs: vijfjaarlijks/€ 5000 en een kunstwerk.
Contact: dr. W.Zeegers, Nederlands Instituut van Psychologen en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV., Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, tel. 020 410 62 25.

NL-Award (sinds 2002) Gouden NL-Award (sinds 2005)
Doel: bekroning van de beste regionale tv- en radioprogramma´s in de categorieën: TV nieuws, TV sport, TV achtergronden en TV varia, Radio nieuws, Radio achtergrond en Radio varia. Dit jaar is ook voor de eerste keer de Gouden NL-Award uitgereikt. Dat is de prijs voor het allerbeste regionale tv- of radio-programma. Frequentie/Prijs: jaarlijks/een door Joep Bertrams getekende oorkonde. Gouden NL-Award; € 2500.
Contact: Richel Bernsen, Stichting ROOS, Postbus 913, 1200 AX Hilversum, tel. 035 621 08 75,
www.nl-award.nl.

NNP-Prijzen (sinds 1986)
Doel: het bevorderen van de kwaliteit van lokale nieuwsmedia. Prijzen worden uitgereikt in de categorieën: Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek (voor de journalistieke kwaliteit, rekening houdend met de specifieke functie die nieuwsbladen in de lokale samenleving vervullen), Prijs voor de Nieuwsbladfotografie (voor de journalistieke kwaliteit), A.M. Bandaprijs (blijk geeft van een commerciële aanpak die in belangrijke mate versterkend en/of vernieuwend is voor de krant), NNP-Gemeenteprijs voor Overheidscommunicatie (voor (deel)gemeente die haar burgers op de meest aantrekkelijke en leesbare manier regelmatig en breed informeert via een nieuws- of huis-aan-huisblad), Prijs voor de beste Nieuwssite (voor de wijze waarop de krantensites (lokaal en regionaal) nieuws brengen en de gekozen commerciële aanpak).
Frequentie/Prijs: jaarlijks/beeldje en oorkonde
Contact: Jan van der Hoeven, Drentsestraat 10, 3812 EH Amersfoort, tel. 033 448 16 50,
nnpnl@nnp.nl, www.nnp.nl

OLON RTV Awards
Doel: belonen van de beste regionale omroepen en hun programma’s en activiteiten. Categorieën; RTV Award voor de Lokale Omroep van het Jaar, RTV Award voor het beste Radioprogramma, RTV Award voor het beste Televisieprogramma, RTV Award voor het beste Tekst-TV, RTV Award voor het beste Website, Thema-Awards.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/wordt nog over onderhandeld met sponsoren.
Contact:
Marie-José van den Berg, OLON, Postbus 441, 6500 AK Nijmegen, tel. 024 360 12 22,
buro@olon.nl, www.olon.nl.

Omroepman/vrouw van het jaar (sinds 1991)
Doel: de redactie van Broadcast kiest, op voordracht van haar lezers, iemand die zich in het voorgaande jaar binnen de publieke of commerciële omroep heeft onderscheiden.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/Media Scoop (is een hologram).
Contact: Noortje Kloosterman, Broadcast Press, Postbus 576, 1200 AN Hilversum, tel. 035 625 24 44.

Persprijs Jacques van Veen (sinds 1982)
Doel: kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen.
Frequentie/Prijs: incidenteel, volgende prijsuitreiking is 2007/Jacques van Veen-penning en € 5000.
Contact: Ulco van de Pol, Weteringschans 213H, 1017 XG Amsterdam, tel. 020 552 33 63, www.persprijsvanveen.nl

Persprijs van de Vlaamse Minister van Toerisme (sinds 1999)
Doel: prijs voor journalisten voor publicaties op toeristisch vlak over Vlaanderen en Brussel (in geschreven pers, radio, tv en nieuwe media)

Frequentie/Prijs: jaarlijks/een geldbedrag van rond de € 1000 en een oorkonde
Contact: Toerisme Vlaanderen en Brussel, Tine Heddebauw, Koninginnegracht 86, 2514 AJ Den Haag tel. 070 416 81 15, tine.heddebauw@toerisme-vlaanderen.nl.

(Culturele) Persprijs van Toerisme Vlaanderen & Brussel (sinds 2002)
Doel: prijs voor journalisten voor publicaties over tentoonstellingen en evenementen in Vlaanderen en Brussel, met link naar toerisme.F
Frequentie/Prijs: jaarlijks/een geldbedrag van ronde € 1000 en een oorkonde
Contact: Toerisme Vlaanderen en Brussel, Ghilaine Peeters, Koninginnegracht 86, 2514 AJ Den Haag
tel. 070 416 81 16, ghilaine.peeters@toerisme-vlaanderen.nl.

Peter Jonkmanprijs (sinds 1995)
Doel: stimuleren van publicitaire activiteiten op het vakgebied van de pers- en omroepdocumentatie.
Frequentie/Prijs: driejaarlijks/€ 500 en een oorkonde.
Contact: Joost Brinks, Vereniging van Pers- en Omroepdocumentalisten, Elzenlaan 4, 2665 De Bleiswijk, tel. 010 406 77 46,
brinks@nrc.nl.

Philip Bloemendal Prijs (sinds 2002)
Doel: doorgeven van kwaliteitsbesef aan nieuwe generaties presentatoren in de media die werkzaam zijn op het gebied van nieuwsberichten, actualiteiten en achtergrondnieuws.
Frequentie/Prijs: tweejaarlijks/€ 3500 te besteden aan een studie- of opleidingsproject om zich binnen het vakgebied verder te bekwamen, een oorkonde en het kunstwerk Speech Trumpet (door Elmarie van der Merwe). Contact: Secretariaat Philip Bloemendal Stichting, Goedroenstraat 4, 3813 WH Amersfoort, tel. 033 472 20 69,
fonds@bloemendal.info, www.bloemendal.info.

Pop Pers Prijs en Buma Journalisten Stipendium (sinds 1995)
Doel: prijs wordt uitgereikt ter stimulering van de Nederlandse popjournalistiek.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 2500 en een gastcollege op de Universiteit van Amsterdam. Buma stelt een stipendium van € 5000 ter beschikking aan de winnaar om binnen één jaar een bijzondere prestatie op het gebied van zijn vak te verrichten.
Contact: J.M. van Beusekom, Nationaal Pop Instituut, Prins Hendrikkade 142, 1011 AT Amsterdam, tel. 020 428 42 88.

Prijs voor Landbouw- en milieujournalistiek (sinds 1978)
Doel: belonen van journalistieke producties op het op het gebied van landbouw, voeding en milieu die toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Frequentie/Prijs: vierjaarlijks/€ 2300, judicium en oorkonde.
Contact: Stichting Wagenings Universiteitsfonds, Postbus 9101, 6700 HB Wageningen, tel. 0317 48 50 03.

Prix Circom Regional (sinds 1990)
Doel: bekronen van beste televisieprogramma in Europa. Internationale prijs waar ook Nederlandse televisieprogramma’s naar kunnen meedingen.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/geldprijzen die variëren tussen € 7500 en € 3000 en een kunstwerk.
Contact: Roel Dijkhuis, RTV Noord, Postbus 30101, 9700 RT Groningen, tel. 050 319 99 99,
www.circum-regional.org.
Opmerking: de categorieën verschillen jaarlijks. In 2005 waren er prijzen voor onder andere beste sportprogramma, documentaire en nieuwsprogramma.

Salto Awards (sinds 2003)
Doel: bekronen van beste programmamakers (radio en tv) van Salto Omroep Amsterdam.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/verschilt per jaar, soms kunstwerk, soms geld.
Contact: Rudolf Buurma, Amstel 82, 1017 AC Amsterdam,
rudolf@salto.nl, www.salto.nl .

De Tegel / Jaarprijzen voor de Journalistiek (sinds 2007)
Initiatief van de Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NOS, RTL Nederland en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, verenigd in de Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek. Doel: De naam is ontleend aan 'Tegels Lichten' (1972) van Henk Hofland: journalisten leggen bloot wat machten verborgen proberen te houden. Met de toekenning van De Tegel willen de initiatiefnemers het blijvende belang van deze taak onderstrepen. De Tegel is een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke nieuws- en achtergrondproducties. Daarnaast is er een Tegel als aanmoediging voor nieuw talent.
Frequentie/Prijs: jaarlijks
Er zijn drie categorieën, ieder voor drie mediatypen:
Dag- en Weekbladen/Nieuws/Achtergrond/Talent
Radio & Televisie/Nieuws/Achtergrond/Talent
Multimedia/Nieuws/Achtergrond/Talent
De Tegel vervangt zodoende de Prijs voor de Dagbladjournalistiek van de NDP, en de Gouden Pen/Tape van het Genootschap van Hoofdredacteuren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het Feest voor de Journalistiek, begin april (2007: 3 april).
Contact: S
tichting Jaarprijzen voor de Journalistiek, p/a vereniging NDP, Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam Z.O., Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam, Z.O., 020 43 09 171 (Marlies Groen).
E-mail info@detegel.info
http://www.detegel.info /

Titus Brandsma Award (sinds 1992)
Doel: internationale prijs voor zowel individuele journalisten als kranten/tijdschriften die bedreigd worden in het vrij uitoefenen van hun vak.
Frequentie/Prijs: driejaarlijks/€ 1500.
Contact: Roland Enthoven, Secretariaat Rooms Katholieke Kerk in Nederland, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel. 030 232 69 10.

Tom Bouwsprijzen (sinds 1991)
Doel: persprijzen voor journalisten en/of programmamakers voor hun toeristische publicaties over België.
Categorieën:1. Tom Bouwsprijs Wallonië, 2. Tom Bouwsprijs Brussel.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 1500 per prijs, een kunstvoorwerp en een oorkonde.
Contact: Nikoline van der Werf, Belgisch Verkeersbureau voor Wallonië en Brussel, Postbus 2324, 2002 CH Haarlem, tel. 023 534 23 34.

VVOJ-prijs voor onderzoeksjournalistiek (sinds 2004)
Doel: erkenning van en een eerbetoon aan het beste in de Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. De professionaliteit van de onderzoeksjournalistiek bevorderen. Categorieën: tekstuele producties, audiovisuele producties en een aanmoedigingsprijs.
Frequentie/Prijs
: jaarlijks/€ 1500, een beeldje en een oorkonde.
Contact
: VVOJ, Postbus 92049, 1090 AA Amsterdam,
bestuur@vvoj.nl, www.vvoj.nl/activiteiten/prijs/.

Van Walree Prijs (sinds 1987)
Doel: een van de activiteiten van het Van Walree Fonds is het verlenen van een tweejaarlijkse geldprijs voor de beste journalistieke prestatie op het gebied van het medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Frequentie/Prijs: de prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijs wordt alternerend toegekend aan een wetenschapper of een journalist. Dit houdt in dat de prijs eens in de vier jaar bestemd is voor een journalist. De prijs bedraagt 12.000 euro.
Contact: Dianne van Avendonk, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, postbus 19121, 1000 GC, Amsterdam.
Tel. 020 551 0763 of vwf@bureau.knaw.nl

Wina Born-prijs (sinds 1995)
Doel: prijs gaat naar de journalist die met een recentelijk uitgebracht werk een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse gastronomie.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 500, glazen plastiek met daarin de namen van alle winnaars gegraveerd en een oorkonde.
Contact: Nancy Verkooijen, Communicatie en Promotie, Horeca Branche Instituut, Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer, tel. 079 320 36 26, N.V
erkooijen@horeca.nl, www.horeca.nl.

Zilveren Camera (sinds 1949) Fotojournalist van het Jaar (sinds 1985)
Doel:. de beste journalistieke foto gekozen van het jaar. Categorieën: Landelijk nieuws, Politiek nieuws, Dagelijks leven, Sport, Kunst, cultuur, architectuur en techniek, Documentaire fotografie, Portretten, Buitenlands nieuws, Buitenland documentaire fotografie. Fotojournalist van het Jaar. Canonprijs voor fotojournalist jonger dan 30.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/Zilveren Camera: € 4550 en de wisseltrofee Zilveren Camera, Fotojournalist van het Jaar: € 4540 en een bronzen beeldje, Canonprijs: professionele camera-uitrusting. Van de foto’s van de Zilveren Cameradeelnemers verschijnt een boek en wordt er een tentoonstelling opgericht.
Contact:
info@zilverencamera.nl, www.zilverencamera.nl.

Zilveren Nipkowschijf en Zilveren Reissmicrofoon (sinds 1961)
Doel: prijs van mediajournalisten voor het beste tv- en radioprogramma. Prijzen: Zilveren Nipkowschijf (beste tv-programma), Zilveren Reissmicrofoon (beste radioprogramma), Zilveren Prichett-prijs (voor omroep gerelateerde multimediaprestaties), en soms een Ere Zilveren Nipkowschijf (prijs voor loopbaan), een Ere Zilveren Reissmicrofoon (prijs voor loopbaan).
Frequentie/Prijs: jaarlijks/de trofeeën
Contact:
home.wanadoo.nl/nipkow en nipkow@wanadoo.nl

Prijzen voor Studenten

BOY; Best of the Year (sinds 2004)
Doel: extra aandacht besteden aan de kwaliteit van de afstudeerproducties van de televisiestudenten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg.
Frequentie/Prijs
: jaarlijks/‘eeuwige roem’ en afhankelijk sponsors een beeldje en een kleine geldprijs.
Contact: Gie Meeuwis, tel. 0877 87 17 69, g.meeuwis@fontys.nl.

Dick Scherpenzeel Studentenprijs (sinds 1997)
Doel: het op indringende en toegankelijke wijze inzicht geven in ontwikkelingsprocessen in niet-westerse landen.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 1145.
Contact: Postbus 66, 1200 AB Hilversum, tel. 035 623 05 36,
info@scherpenzeel.org, www.scherpenzeel.org.

Nationale Scriptieprijs (sinds 1991)
Doel: het samenbrengen van journalistiek en wetenschap en het belonen van een scriptie die kan dienen als basis voor een opmerkelijk journalistiek verhaal.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/ 3500 voor de winnaar, € 115 voor de overige zeven genomineerden. Publicatie in een bijlage van Het Parool.
Contact: Judith Kox, tel. 020 558 43 00,
j.kox@parool.nl, www.parool.nl/nationalescriptieprijs.

RVU Radioprijs (sinds 1992)
Doel:
aanmoedigingsprijs voor jonge programmamakers. Studenten radiojournalistiek kunnen een zelfgemaakt programma inzenden.
Frequentie/Prijs: jaarlijks/de winnaar krijgt € 750 een plastiek en mag een documentaire maken voor de RVU. De tweede en derde prijs bestaat uit € 500 en € 375.
Contact: Nettie Jansen, RVU, Postbus 1950, 1200 BZ Hilversum, tel. 035 677 14 82.

Scriptieprijs De Journalist (sinds 2001)
Doel:. HBO-studenten: scripties met een beredeneerde visie op een aspect van de journalistiek, WO-studenten: academische werkstukken over journalistieke onderwerpen uit verleden of heden. Beoordeeld wordt op originaliteit van onderwerp en aanpak, stijl en kwaliteit van het betoog..
Frequentie/Prijs: jaarlijks/de winnaars krijgen € 500
Contact: Jacqueline Wesselius, redactie De Journalist, Postbus 256, 1110 AG Diemen, 020-5310902. Let op: na. 01.01.2006: Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam, 020-6766771,
jwesselius@dejournalist.nl, www.dejournalist.nl.
Jury: Astrid Feiter (SIS), Michiel Bicker Caarten (BNR Nieuwsradio) en Kees Tamboer (Het Parool).

Veringa Stipendium (sinds 2004)
Doel: belonen van beste essay over een onderzoek, of nieuw initiatief, op het gebied van educatie via audiovisuele media. Het is een prijs voor studenten en net afgestudeerden. Frequentie/Prijs: jaarlijks/€ 1000 en 3 maanden durende betaalde werkplek bij Teleac/NOT.
Contact: Olga den Teuling, Postbus 1070, 1200 BB Hilversum,
olga.den.teuling@teleacnot.nl, www.teleacnot.nl.
Opmerking: studenten kunnen nog tot 24 mei 2005 hun essays inzenden.