Boeken

Terug naar de eregalerij

(Auto)biografieën van en over
journalisten

Samenstelling: Piet Hagen

In deze lijst komen ook personen voor die maar kort in de journalistiek werkzaam waren of die journalistiek werk deden naast andere functies. Bloemlezingen zijn niet opgenomen.

A

Hendrik Algra

- Algra, H., Mijn werk, mijn leven. Assen 1970.

Martin van Amerongen

- Amerongen, M. van, Persmuskieten. Alphen aan de Rijn 1981.

- Schoots, Hans, Van Amerongen, letterknecht. Amsterdam 1997.

J.F. Ankersmit

- Ankersmit, J.F., Een halve eeuw journalistiek, Amsterdam 1937.

Milo Anstadt

- Anstadt, Milo, Kruis of munt. Autobiografie 1920-1945. Amsterdam 2000.

B

John Bakkenhoven

- Bakkenhoven, John, Mijn laatste reportage (en de geschiedenis van de VNU). Baarn 2002.

Piet Bakker

- Bakker, Piet, Ik kwam, zag - schreef. Amsterdam 1953.

- Bakker, Piet, De grote reportage. Amsterdam 1960.

- Bakker, Piet, Zo was het. Amsterdam 1961.

Rudolf Bakker

- Rudolf Bakker, Hoe komt het dat ik nog leef. Amsterdam 1998.

Emmy J. Belinfante

- Divendal, Joost en Henriette Lakmaker, Emmy J. Belinfante 1875-1944. Tussen rook, alcohol en mannen. Amsterdam 2001.

Henk ten Berge

- Berge, Henk ten, De droom van Hollywood. Den Haag 1999.

B.J. Bertina

- Bertina, B.J., ‘n Beeld van ‘n meneer, Verliefd op film, met de krant getrouwd. Utrecht 1981.

J.W. van den Biesen

- Schouwenaar, Jaco, Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biessen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845). Amsterdam 1999.

M. van Blankenstein

- Blankenstein, Elisabeth van, Dr. M. van Blankenstein, een Nederlands dagbladdiplomaat, 1880-1964. Den Haag 1999.

J.C. Bloem

- Eggink, Clara, Leven met J.C. Bloem. Amsterdam 1976/1991.

Benjamin Blok

- Blok, Benjamin, Veertig jaar op de perstribune. Den Haag 1901.

Max Blokzijl

- Blokzijl, Max, Ik trok er op uit. Een kwarteeuw journalistieke zwerfjaren. Amsterdam 1928.

- Blokzijl, Max, Ik trok er op uit. Veertig journalistieke zwerfjaren. Amsterdam 1943.

- Blokzijl, Max en Jean-Louis Pisuisse, Avonturen als straatmuzikant. Amsterdam 1907.

- Kok, René, Max Blokzijl. Stem van het nationaal-socialisme. Amsterdam 1988.

Gerard van den Boomen

- Boomen, Gerard van den, Een kat heeft negen levens. Negentien jaren ‘De nieuwe linie’. Aalsmeer 1988.

- Boomen, Gerard van den, Een engel op mijn schouder. Aalsmeer 1992.

- Boomen, Gerard van den, In dienst van de sloof der aarde, vijftig jaar journalist 1944-1994. Aalsmeer 1994.

Menno ter Braak

- Nieuwstadt, Michel van, De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen 1997.

- Hanssen, Léon, Menno ter Braak 1902-1940. Dl 1: Want alle verlies is winst, dl 2: Sterven als een polemist. Amsterdam 2000 en 2001.

Carry van Bruggen

- Fontijn, Jan en Diny Schouten (samenstelling), Carry van Bruggen (1881-1932). Amsterdam 1978.

W.L. Brugsma

- Brugsma, W.L., Beroep, journalist. Amsterdam 1997.

J.A.H.J.S. Bruins Slot

- Bruins Slot, J.A.H.J.S., ... En ik was gelukkig. Baarn 1972.

- Bak, Pieter, Een 'meneer' van een krant. Kampen 1999.

Conrad Busken Huet

- Praamstra, Olf e.a., Conrad Busken Huet. Schrijversprentenboek 25. Den Haag 1986.

C

Simon Carmiggelt

- Witteman, Sylvia en Thomas van den Bergh, S. Carmiggelt. Een levensverhaal. Amsterdam 1998.

- Gelder, Henk van, Carmiggelt. Het levensverhaal. Amsterdam 1999.

Alexander Cohen

- Cohen, Alexander, Van anarchist tot monarchist, 2 dln. Amsterdam 1961.

Anton Constandse

- Constandse, Anton, De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen. Amsterdam 1985.

- Gasenbeek, Bert e.a., Anton Constandse. Leven tegen de stroom in. Breda 1999.

Antoon Coolen

- Slegers, Cees, Antoon Coolen, 1897-1961. Biografie van een schrijver. Tilburg 2002.

Igor Cornelissen

- Cornelissen, Igor, Van Zwolle tot Brest-Litowsk. Onstuimige herinneringen. Amsterdam 1983.

- Cornelissen, Igor, Raamgracht 4. Mooie jaren bij het weekblad. Amsterdam 1998.

- Cornelissen, Igor, Terug naar Zwolle. Dwarsliggers en ander volk. Amsterdam 2000.

D

P.A. Daum

- Termorshuizen, Gerard , P.A. Daum, journalist en romancier van tempo doeloe. Amsterdam 1988.

Sem Davids

- Davids, Sem, Alleen maar gelovigen. Amsterdam 1962.

F. Domela Nieuwenhuis

- Jong, Albert de, Van christen tot anarchist en ander werk van F. Domela Nieuwenhuis. Utrecht/Antwerpen 1970.

- Meyers, Jan, Domela, een hemel op aarde. Amsterdam 1985.

A. den Doolaard

- Doolaard, A. den, Het leven van een landloper. Amsterdam 1979.

Ernest Douwes Dekker

- Glissenaar, Frans, D.D. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker. Hilversum 1999.

Anton van Duinkerken

- Duinkerken, Anton van, Dr. P.H. Ritter Jr., in: P.H. Ritter Jr., Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Utrecht 1947.

- Kroon, Theo, Anton van Duinkerken 1903-1968. Zutphen 1983.

- Polman, Mariëlle, De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952). Nijmegen 2000.

Martin W. Duyzings

- Duyzings, Martin W., Onze verslaggever seint ... Baarn 1949.

- Duyzings, Martin, W., Een krat vol dode ratten. In vijf werelddelen achter de coulissen van de grote reportage. Zwolle 1990.

E

Frederik van Eeden

- Fontijn, Jan, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901. Amsterdam 1996.

Justus van Effen

- Buijnsters, P.J., Justus van Effen, 1684-1735. Leven en werk. Utrecht 1992.

Jan Engelman

- Feikema, Liesbeth, Roman Koot en Edwin Lucas (red.), Op gezang en veels belust - Over leven, werken en stad van Jan Engelman. Utrecht 2002.

Carel Enkelaar

- Enkelaar, Carel, Ooggetuige, achterkanten van de media. Z.p. 1992.

F

Henry Faas

- Faas, Henry, Termieten & Muskieten. Amsterdam 1987.

Johan Fabricius

- Fabricius, Johan, Een wereld in beroering. Verdere mémoires (1936-1946). Den Haag 1952.

- Fabricius, Johan, Mijn huis staat achter de kim. Vrijmoedige notities. Den Haag 1959.

Hans Fels

- Fels, Hans, In het landschap van mijn ouders. Amsterdam 1998.

Ellen Forest

- Forest, Ellen, Memoires. Amsterdam 1960.

G

Jacques Gans

- Gans, Jacques, Een onaangepast mens. Amsterdam 1967.

- Maas, Willem, Jacques Gans. Biografie. Amsterdam 2002.

Pieter Geyl

- Dunk, H.W. von der, Pieter Geyl. AO-boekje 20.1.1967.

Jan Glissenaar

- Glissenaar, Jan, Een takkenbos kan men niet breken. Heeswijk 2002.

Herman Gorter

- Liagre Böhl, Herman de, Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Amsterdam 1996.

H

Jacob Israël de Haan

- Meijer, Jaap, De zoon van een gazzen. Het leven van Jacob Israël de Haan. 1884-1924. Amsterdam 1967.

P.A. Haaxman

- Haaxman, P.A., Haagsche schetsen. Personen en voorvallen vijftig jaar geleden. Herinnering van een journalist. Den Haag 1918.

Albert Hahn

- Weringh, Koos van, Albert Hahn, Amsterdam 1969.

Pieter Haverkorn van Rijsewijk

- Vries, Jan de e.a., Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919, Amsterdam 1996.

Herman Heijermans senior

- Heijermans, Herman, Uit de herinneringen van een oude journalist. Rotterdam 1949.

- Heijermans, Hermine, Mijn vader Herman Heijermans. Amsterdam 1973.

Herman Heijermans junior

- Schilp, C.A., Herman Heijermans. Amsterdam 1967.

- Goedkoop, Hans, Geluk. Het leven van Herman Heijermans. Amsterdam 1996.

Gerrit Jan van Heuven Goedhart

- Blankenstein, M. van, 'Van Heuven Goedhart voor 1940'. In: S. Carmiggelt en Johan Winkler, Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Bijdragen tot een biografie. Amsterdam 1959.

G.B.J. Hiltermann

- Hiltermann, G.B.J., G.B.J.'s kijk op zijn tijd. Belevenissen, herinneringen en overpeinzingen uit de twintigste eeuw. Amsterdam 1995.

H.J.A. Hofland

- Woltz, W. e.a., H.J.A. Hofland, journalist. Amsterdam 1992.

J

A.M. de Jong

- Bol, Johan van der en M.A. de Jong, Kijk, A.M. de Jong. De schrijver in beeld. Amsterdam 1980.

- Jong, Mels de, A.M. de Jong, schrijver. Amsterdam 2001.

Bert de Jong

- Jong, Bert de, Herinneringen van een journalist. Kampen 1993.

Loe de Jong

- Jong, L. de, Herinneringen, dl 1. Den Haag 1993.

- Jong, L. de, Herinneringen, dl 2. Den Haag 1996.

K

J. de Kadt

- Kadt, J. de, Uit mijn communistentijd. Amsterdam 1965.

Arnold Karskens

- Karskens, Arnold, Berichten van het front. Amsterdam 1995. 

Stef Kleijn

- Martin W. Duyzings e.a., Rommedoe, Stef Kleijn, journalist en levenskunstenaar. Utrecht 1969.

Arie Kleijwegt

- Kleijwegt, Arie, De dansorkesten van de BBC en andere herinneringen. Amsterdam 1995.

D.G.M. Koch

- Koch, D.G.M., Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië. Den Haag/Bandoeng 1956.

Martin Koomen

- Koomen, Martin, Een man van letters. Amsterdam 1999.

L

Joop Landré

- Landré, Joop, Joop Landré vertelt. Een anekdotische autobiografie. Cadier en Keer 1994.

Iz. J. Lion

- Lion, Iz. J., De nederlegging der redactie van het dagblad ‘De Grondwet’. Den Haag 1855.

- Lion, Iz. J., Mijn staatkundig leven. Den Haag 1865.

J.M. Lücker

- Sommer, Martin, Krantebeest. J.M. Lücker, triomf en tragiek van een courantier. Amsterdam 1993.

M

Philip Mechanicus

- Broersma, Koert, Buigen onder de storm. Levensschets van Philip Mechanicus. 1889-1944. Amsterdam 1993.

Jaap van Meekren

- Meekren, Jaap van, Herinneringen en interviews. Baarn 1998.

Eillert Meeter

- Meeter, Eillert, Holland, kranten, kerkers en koningen. Amsterdam 1966. [Oorspronkelijk: Holland, Its Institutions, Its Press, Kings and Prisons. Londen 1857.]

Henriëtte van der Meij

- Doek, J.M., Onze eerste journaliste. Henriëtte van der Meij. 1850-1945. Scriptie Universiteit van Amsterdam 1988.

Ischa Meijer

- Palmen, Connie, I.M. Amsterdam 1998.

Henk van der Meyden

- Meyden, Henk van der, Privé over privé. Amsterdam 1974.

- Meyden, Henk van der, Privé Geheimen, het vervolg op de bestseller Privé over Privé. Amsterdam 1976.

Hans van Mierlo

- Rogmans, Ben, Hans van Mierlo, een bon-vivant in de politiek. Utrecht 1991.

Frits van der Molen

- Thuring, Leo e.a., Van der Molen is de naam. Een hommage aan de journalist Frits van der Molen. Amsterdam 1983.

Joop Morriën

- Morriën, Joop, Indonesië liet me nooit meer los. Vijftig jaar anti-koloniale strijd. Amsterdam 1995.

N

Jan Nagel

- Nagel, Jan, Boven het maaiveld. Amsterdam 2001.

Max Nord

- Nord, Max, Achterwaarts. Memoires. Amsterdam 1998.

Wim van Norden

- Mulder, Gerard, Wim van Norden. Portret van een courantier. Amsterdam 1997.

O

Willem Oltmans

- Oltmans, Willem, Memoires 1925-1953. Baarn 1985.

- Oltmans, Willem, Memoires 1953-1957. Baarn 1986.

- Oltmans, Willem, Memoires 1957-1959. Baarn 1987.

- Oltmans, Willem, Memoires 1959-1961. Baarn 1988.

- Oltmans, Willem, Memoires 1961. Baarn 1989.

- Oltmans, Willem, Memoires 1961-1963. Breda 1997.

- Oltmans, Willem, Memoires 1964. Breda 2000.

S.F. van Oss

- Oss, S.F. van, Vijftig jaren journalist. Den Haag 1946.

P

Philip Pinkhof

- Pinkhof, Philip, De jacht op de primeur. Een halve eeuw nieuwsgierigheid. Tilburg 1955.

Michel van der Plas

- Plas, Michel van der (red), Herinneringen aan Godfried Bomans. Amsterdam/Brussel 1972.

- Plas, Michel van der, Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken. Amsterdam 2000.

- Verhallen, Frank, Michel  van der Plas, van veel teveel een spaarzaam deel. Amsterdam 1993.

L.J. Plemp van Duiveland

- Plemp van Duiveland, L.J., Journalistiek in Nederland. Den Haag 1924.

Eduard Polak

- Polak, Eduard, De weg omhoog. Amsterdam 1962.

Hilda van Praag-Sanders

- Praag-Sanders, Hilda van, Meedoen. Persoonlijke en niet-persoonlijke ervaringen van een journaliste. Den Haag 1975.

R

H.M. van Randwijk

- Mulder, Gerard en Paul Koedijk, H.M. van Randwijk, een biografie, Amsterdam 1988.

G.J.M. van het Reve

- Reve, G.J.M. van het, Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Haarlem 1967/1982.

J.H. Ritman

- Ritman, J.H., Journalistieke herinneringen. Den Haag 1980.

P.H. Ritter jun.

- Herpen, Jan J. Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO. Zutphen 1982.

Hein Roethof

- Roethof, Hein, Dwars over het Binnenhof, Herinneringen van een liberale socialist. Utrecht 1990.

Henriette Roland Holst

- Roland Holst, Henriette, Het vuur brandde voort. Amsterdam 1949/1979.

- Etty, Elsbeth, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952. Amsterdam 1996.

Nico Rost

- Olink, Hans, Nico Rost, de man die van Duitsland hield. Amsterdam 1997.

S

Dick Scherpenzeel

- Bouwhuis, Judith, Dick Scherpenzeel, tier-mondist en journalist. Utrecht z.j.

Gijs Schreuders

- Schreuders, Gijs, De man die faalde. Amsterdam 1992.

J.C. Schröder

- Tempel, R., Roodbaard, de Spotter. Herinneringen aan een groot journalist. Amsterdam, z.j.

Peter Schumacher

- Schumacher, Peter, Ogenblikken van genezing. Indonesische ervaringen. Amsterdam 1996.

Fedde Schurer

- Schurer, Fedde,  De beslagen spiegel. Herinneringen. Amsterdam 1969.

Jo Spier

- Gelder, Henk van, De tekenaar Jo Spier (1900-1978). Amsterdam 1994.

Jan Spierdijk

- Spierdijk, Jan, Jeugd vol verwachting. Amsterdamse herinneringen 1919-1940. Utrecht 1994.

Alfred van Sprang

- Sprang, Alfred van, Een journalist zwerft door de wereld. Den Haag 1960.

- Zweers, Louis, Alfred van Sprang, het gezicht van de Koude Oorlog. Zutphen 1999.

Judocus Smits

- Peijnenburg, J.W.M., Judocus Smits en zijn tijd. Z.p. 1976.

Haya van Someren-Downer

- Zanen, Jan van, Haya van Someren-Downer. Vrouw voor Vrijheid en Democratie. Z.p. 1994.

T

P.L. Tak

- Borrie, G.W.B., Pieter Lodewijk Tak, journalist en politicus. Assen 1973.

Henry Tindal

- Scheffer H.J., Tindal, Henry, een ongewoon heer met ongewone besognes. Bussum 1976.

Sal Tas

- Tas, Sal, Wat mij betreft. Baarn 1970.

Pieter Jelles Troelstra

- Troelstra, P.J., Gedenkschriften, dl 1: Wording, Amsterdam 1927; dl 2: Groei, Amsterdam 1928; dl 3: Branding, Amsterdam 1929; dl 4: Storm, Amsterdam 1931.

- Wijne, Johan S., De 'vergissing' van Troelstra. Hilversum 1999.

V

Louis Velleman

- Velleman, Louis, Eigenlijk heet ik Levi. Amsterdam 2000.

Adriaan Venema

- Venema, Adriaan, Verleden Tijd. Memoires. Amsterdam 1994.

Dick Verkijk

- Verkijk, Dick, Van pantservuist tot pantservest. Nieuwegein 1997.

Matthijs Vermeulen

- Braas, Ton, Door het geweld van zijn verlangen. Een biografie van Matthijs Vermeulen. Amsterdam 1997. 

Peter R. de Vries

- Vries, Peter R. de, Beroep, misdaadverslaggever. Baarn 1992.

Victor E. van Vriesland

- Vriesland, Victor E. van, Herinneringen, verteld aan Alfred Kossmann. Amsterdam 1969.

W

Ellen Waller

- Beek, Sandra van, De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller. Breda 2000.

Willem Walraven

- Walraven, Wim jr, De groote verbittering, Herinneringen aan mijn vader (Inleiding van Rob Nieuwenhuys). Amsterdam  1992.

- Okker, Frank, Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven. Amsterdam 2000.

H.P.L. Wiessing

- Wiessing, H.P.L., Bewegend portret. Levensherinneringen. Amsterdam 1960.

Jef Wintermans

- Bierkens, Bas, Memoires van Jef Wintermans. Eindhoven 2000.

Stuuf Wiardi Beckman

- Wijne, Johan S., Stuuf Wiardi Beckman, patriciër en sociaal-democraat. Amsterdam 1987.

Z

Karel Zaalberg

- Bosma, Ulbe, Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo. Leiden 1997.

Sytze van der Zee

- Zee, Sytze van der, Potgieterlaan 7. Een herinnering. Amsterdam 1997.

- Zee, Sytze van der, De overkant. Mijn jaren bij Het Parool. Amsterdam 1998.

H.C. Zentgraaff

- Greef, Peter de, H.C. Zentgraaff, Tropenjournalist en Polemist, Scriptie Erasmus Universiteit, Rotterdam 1993.