Bijeenkomst

Internationale Conferentie Persvrijheid: Journalism without Fear or Favour

9 december 2020, 10:00–10 december 2020, 18:00
Online

Digitaal evenement met deelnemers vanuit de hele wereld

De World Press Freedom Conference (WPFC 2020) wordt in vernieuwde digitale vorm op 9 en 10 december in Den Haag gehouden. Dit wereldwijde evenement over persvrijheid zou oorspronkelijk al in april plaatsvinden, maar moest door de COVID-19 crisis worden uitgesteld. De conferentie - georganiseerd door UNESCO en Nederland - wordt nu grotendeels een online evenement. Met diverse internationale deelnemers aanwezig in het Haagse World Forum en vele honderden via het internet. Daaronder ook meerdere gerenommeerde mediapersoonlijkheden. Thema van de conferentie is ‘Journalism without Fear or Favour’. 10 december is de internationale dag van de mensenrechten.

Straffeloosheid
WPFC 2020 zet zich in voor het steunen van vrije, betrouwbare en onafhankelijke media. En voor bescherming van de journalistiek tegen bestaande en nieuwe vormen van ongewenste controle, druk of invloed van buitenaf. Cijfers van UNESCO laten zien dat in de periode 2006-2019 meer dan 1.100 journalisten zijn vermoord. Slechts in tien procent van de zaken leidde dat tot juridische vervolging. Kortom, de straffeloosheid van misdaden begaan tegen journalisten is onaanvaardbaar hoog. Een situatie die in veel landen leidt tot een klimaat van angst en geweld, die haaks staat op de noodzaak om het publiek te voorzien van essentiële informatie om te komen tot een vrijere en welvarender samenleving. ‘Redenen genoeg om stevig op te komen voor persvrijheid en de handen ineen te slaan, samen met UNESCO en andere organisaties en mensen die zich hiervoor inzetten’, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, die gastheer is van WFPC 2020.

Digitaal
Net als de aanvankelijk geplande conferentie in april zal het evenement in december mediaprofessionals uit de hele wereld samenbrengen. Zoals journalisten, mediaondernemers, juristen en NGO’s. Vanuit het Haagse World Forum als hoofdlocatie vindt een reeks sessies plaats, variërend van debatten, live talkshows en interactieve paneldiscussies, waarbij verbinding wordt gelegd met deelnemers in het buitenland. Anders dan de opzet in april, kunnen grote aantallen deelnemers het evenement nu via een virtueel conferentieplatform volgen én actief meedoen. Ook krijgen de deelnemers digitale toegang tot online exposities, video’s en films over persvrijheid.

COVID-19 pandemie
De wereldwijde huidige onzekerheid als gevolg van de COVID-19 pandemie onderstreept hoe belangrijk een onafhankelijke pers is. Niet alleen omdat het cruciaal is dat publiek over betrouwbare en actuele informatie kan beschikken, maar ook om te kunnen begrijpen hoe deze crisis het beste kan worden aangepakt. Reden te meer om in december aandacht te vragen voor persvrijheid en aan oplossingen te werken om deze te vergroten.

Voor meer informatie over WPFC 2020, volg de updates op onderstaande websites en sociale media.
https://en.unesco.org/wpfd
http://www.rijksoverheid.nl/wpfc2020

Registration for WPFC 2020 will open around 1 October: check our website and social media regularly for updates.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.