word studentlid

— maandag 29 januari 2018, 11:57 | 0 reacties, praat mee

Dinsdag debat over Wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken

Dinsdag debat over Wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken
© Martin Burea / AFP

Dinsdagavond behandelt de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken. Vooruitlopend op het debat heeft de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming middels een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie opnieuw aanbevelingen voor het wetsvoorstel onder de aandacht gebracht. Laatste wijziging: 29 januari 2018, 12:12

Het gaat in totaal om elf aanbevelingen. Zo hoopt de Studiecommissie onder andere dat de minister nog het een en ander kan verduidelijken. De wettelijke bescherming dient volgens de minister te gelden tegenover alle overheidsdiensten die zich met onderzoek en opsporing bezighouden en op alle onderzoek dat ter opsporing van strafbare feiten wordt verricht. Maar de minister heeft ook meegedeeld “dat dat niet geldt voor overig onderzoek dat door overheidsdiensten in het kader van de hun opgedragen taken – los van strafrechtelijk onderzoek - wordt verricht.” Hierdoor ontstaat volgens de Studiecommissie de indruk dat er een gat zit in de regeling van bronbescherming, namelijk waar het gaat om onderzoek door overheidsdiensten los van strafrechtelijk onderzoek. Het zou onwenselijk zijn als daardoor bronbescherming zou worden doorbroken zonder voorafgaande rechterlijke toetsing.

Een ander punt van kritiek is dat er nog steeds onvoldoende waarborg is dat hoger beroep kan worden ingesteld en dat de overheidsdienst zich ondertussen geen toegang tot de gezochte informatie kan verschaffen. Als de bron eenmaal bekend is geraakt bij de overheidsdienst, kan die informatie immers niet meer ‘ongedaan’ worden gemaakt. De wet dient derhalve zowel waarborgen te bieden voor een effectief hoger beroep als voor journalistieke bronbescherming, totdat een rechterlijk vonnis kracht van gewijsde heeft.

Het recht op bronbescherming dient ook niet beperkt te worden tot journalisten die zich aan alle wettelijke en ethische normen hebben gehouden, voor zover dat al kan worden vastgesteld. Dat zou een onwerkbare toets opleveren, die niet in lijn is met de jurisprudentie van het EHRM, zoals de commissie ook al eerder aangaf.

De Studiecommissie benadrukt ook dat de aanbevelingen die worden gedaan, vanuit de journalistiek breed ondersteund worden, onder meer door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven in Nederland.

Tip de redactie

Logo Publeaks Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.