Nieuws onderwerp: wetgeving

  • vorige
  • Berichten

Website met illegale inhoud blokkeren mag

donderdag 27 maart 2014

Een blokkade instellen voor een website met illegale inhoud is toegestaan. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Europese rechters mogen internetproviders verplichten de toegang te blokkeren tot websites waarop illegaal films, muziek en andere auteursrechtelijk beschermde werken worden aangeboden. Wel zegt het Hof dat steeds moet worden gekeken of er sprake is van een rechtvaardig evenwicht tussen het auteursrecht en grondrechten zoals de vrijheid van informatie en de vrijheid van ondernemerschap. De rechters kwamen tot dit oordeel naar aanleiding van klachten van een Duits en een Oostenrijks filmbedrijf. Hun films werden zonder toestemming aangeboden op de inmiddels ter ziele gegane website kino.to. De Oostenrijkse rechtbanken dwongen daarop de Oostenrijkse provider UPC Telekabel Wien de toegang te blokkeren tot de website. Recent werd de blokkade van The Pirate Bay door Nederlandse internetproviders opgeheven, die in 2012 werd ingesteld. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in januari dat de blokkade weinig zin had gehad.

Onderwerp: auteursrecht, europa, internet, rechtszaak, wetgeving

Einde aan NOS videodienst

donderdag 30 januari 2014

De NOS stopt met het aanbieden van gratis videomateriaal aan nieuwssites, zo meldt de nieuwsorganisatie. NOS en NPO hebben na twee jaar experimenteren de aanvraag bij het Ministerie van OCW voor goedkeuring van het kanaal ingetrokken. NOS-directeur Jan de Jong betreurt het stoppen van het kanaal. Maar de belangstelling viel tegen en ook was er kritiek op de voorwaarden waaronder het kanaal werd aangeboden. Zo wilde veel sites rond onze beelden hun eigen reclame plaatsen, maar dit is niet toegestaan op grond van de Mediawet. Het kanaal was een initiatief waarmee de NOS inspeelde op de adviezen van de Commissie Brinkman. Die Commissie stelde in 2009 vast dat de gebrekkige beschikbaarheid van videomateriaal een belangrijk obstakel was voor een succesvolle aanwezigheid van de kranten op het internet. Het kanaal stelde nieuwsvideo’s van de NOS gratis beschikbaar aan kranten- en andere nieuwssites. Lees verder

Onderwerp: omroep, video, wetgeving

CvdM start evaluatie rond boekenprijs

donderdag 23 januari 2014

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) gaat het het toezicht op en de handhaving van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) evalueren. Een extern onderzoeksbureau zal partijen als het Nederlands Uitgeversverbond, de Koninklijke Boekverkopersbond, de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers en de Raad Nederlandse Detailhandel ondervragen over de wijze waarop het Commissariaat inzake de Wvbp opereert en hoe de website vaste boekenprijs bevalt. Het bureau Ecorys zal verder de afgelopen periode 2009 tot en met 2013 beschrijven. Later dit jaar wordt de Wvbp door de Eerste en Tweede Kamer geëvalueerd. Het rapport en de beschrijving zal daar onderdeel van zijn.

Onderwerp: boek, wetgeving

‘Oekraïne moet wetgeving aanpassen’

dinsdag 21 januari 2014

De Europese Unie eist dat Oekraïne een einde maakt aan de inperking van het recht op demonstratie en vrije meningsuiting. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken tonen zich bezorgd over de wetgeving die het Oekraïense parlement vorige week “in twijfelachtige procedurele omstandigheden” goedkeurde. Ze vragen dat de Oekraïense overheid deze ontwikkelingen ongedaan maakt en erop toeziet dat de wetten in overeenstemming worden gebracht met de Europese en internationale engagementen van het land. Ondanks de strenge demonstratieregels betoogden zondag opnieuw ongeveer 200.000 mensen tegen de regering. Daarbij raakten 200 mensen gewond. Meer bij Knack

Onderwerp: buitenland, oekraïne, europa, meningsuiting, overheid, persvrijheid, wetgeving

Kenia voert ‘draconische’ perswet in

vrijdag 6 december 2013

Het Keniaanse parlement heeft een nieuwe wet bekrachtigd, dat volgens persvrijheidsorganisaties een zelfcensurerende werking op de lokale media zal hebben. Journalisten kunnen op basis van de Kenya Information and Communication (Amendment) Act and the Media Council Act individuele boetes krijgen van meerdere duizenden euro’s en de organisaties waarvoor ze werken boetes van enkele tonnen als partijen zich benadeeld voelen over berichtgeving. De regels waaraan berichtgeving moet voldoen, worden nog opgesteld. Aanpassingen waar Keniaanse journalistenverenigingen op hadden aangedrongen werden genegeerd. Meer bij CPJ

Onderwerp: persvrijheid, wetgeving

Initiatiefwet Wob-vervanger ingediend

donderdag 5 december 2013

GroenLinks en D66 hebben het voorstel voor een vervanging van de huidige Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) officieel ingediend. De initiatiefwet zoals voorgesteld moet onder meer transparantie en snelheid opleveren. Op dit moment kunnen Wob-verzoeken lang slepen en uiteindelijk toch op niets uitdraaien. De mogelijkheid van een dwangsom door de vragende partij verdwijnt in het voorstel. Volgens de politiek leidde de vergoeding bij vertraging tot ‘beroepswobbers’ die het niet om informatie maar om incasseren van vergoedingen ging. De vergoedingen - omslagen naar inwonersaantal - vallen overigens mee. Lees verder

Onderwerp: wetgeving, wob

Vast werk: FNV naar Hoge Raad

donderdag 31 oktober 2013

FNV Bondgenoten stapt naar de Hoge Raad om een constructie aan te vechten waarbij een werknemer na drie tijdelijke contracten werd gedwongen toch weer een tijdelijk contract te aanvaarden. De werknemer bij een bedrijf dat jachten bouwt, kreeg na drie tijdelijke contracten een vaststellingsovereenkomst aangeboden, in essentie weer een tijdelijk contract. Niet tekenen zou ontslag betekenen - chantage, aldus de FNV. De wet schrijft echter voor dat na drie tijdelijke contracten een vast dienstverband moet volgen. De rechtbank Den Bosch keurde deze regeling echter goed. FNV Bondgenoten wil daar nu een uitspraak van de Hoge Raad over. “De afspraak ondermijnt niet alleen de wet, maar ook de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord met werkgevers en Kabinet. Daarin zijn strengere regels afgesproken om langdurig gebruik van tijdelijke contracten tegen te gaan”, aldus de bond. Een uitspraak kan nog wel een jaar op zich laten wachten.

Onderwerp: conflict, wetgeving

Oproep pan-Europese klokkenluiderswet

donderdag 24 oktober 2013

Het Europees Parlement (EP) heeft afgelopen woensdag tijdens een stemming over maatregelen tegen georganiseerde misdaad, corruptie en financiële witwaspraktijken de Europese Commissie opgeroepen om nog voor het eind van dit jaar een wetsvoorstel in te dienen voor een “effectieve en brede Europese bescherming van klokkenluiders in de publieke en private sector”. In de aangenomen tekst stellen europarlementariërs dat getuigen, informanten en anderen die met rechtbanken samenwerken beter beschermd moeten worden. Individuele lidstaten dienen “effectieve bescherming van klokkenluiders” te garanderen. In eerste instantie betreft het bescherming voor klokkenluiders over zaken die Europese financiële belangen raken, maar een voor journalisten interessant element is de oproep tot verplichte grotere transparantie en minder bureaucratische tegenwerking bij overheidsinstanties en publieke diensten.

Onderwerp: bron, europa, wetgeving

Parlement EU stemt over databescherming

vrijdag 18 oktober 2013

Maandag stemt het Europees Parlement over de nieuwe databeschermingswet. In die wet is ook een bepaling opgenomen dat Amerikaanse bedrijven die persoonlijke data van burgers aan de inlichtingdiensten NSA, CIA of FBI geven een boete moeten betalen die kan oplopen tot vijf procent van van hun jaaromzet. Dat meldt The EU Observer. De nieuwe Data Protection Regulation moet ergens in het voorjaar door het Europees Parlement worden aangenomen. Naar het zich laat aanzien is na jaren van vergaderen en na het indienen van maar liefst 4000 amendementen een compromis in de maak om eindelijk de oude databeschermingswet van 1995 te vervangen. Meer bij Webwereld

Onderwerp: europa, informatie, privacy, wetgeving

Samenwerkingsverband NYT-Guardian

maandag 26 augustus 2013

Dagblad The Guardian is een samenwerking aangegaan met de New York Times, waardoor die laatste toegang krijgt tot een keur aan gevoelige documenten die klokkenluider Edward Snowden heeft gelekt. De samenwerking stelt The Guardian in staat te blijven berichten over de Britse geheime dienst GCHQ. Eerder werd de krant gedwongen documenten over de inlichtingendienst te overhandigen. Computers met de informatie werden onder dwang vernietigd. Door de analyse van het materiaal aan een buitenlandse partij over te laten - en vervolgens dáár over te berichten - kunnen wettelijke beperkingen binnen Engeland worden omzeild. Drie jaar geleden werkten de New York Times, The Guardian en Der Spiegel samen om over de gelekte documenten van Manning/WikiLeaks te berichten. Lees verder

Onderwerp: bron, dagblad, wetgeving

Gemeenten kopen WOB-verzoek af

vrijdag 23 augustus 2013

Nederlandse gemeenten kopen met enige regelmaat WOB-verzoeken van burgers af. Volgens de Volkskrant proberen zij op die manier af te komen van burgers die de Wet Openbaarheid van Bestuur beschouwen als inkomstenbron. In de wet staat dat burgers die een verzoek hebben ingediend recht hebben op schadevergoeding als de gemeente niet op tijd antwoordt. Die vergoeding kan oplopen tot boven de duizend euro. Met een bedrag van rond de 300 euro per verzoek willen gemeenten de indieners ervan overtuigen af te zien van hun recht op informatie. Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk is daar tegen. Hij komt met een wetsvoorstel om misbruik van de WOB tegen te gaan. Een aantal gemeenten biedt notoire wobbers 300 euro als die hun verzoek intrekken. Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk keurt de handelwijze van de gemeenten af. Hij komt met een wetsvoorstel om misbruik van de WOB tegen te gaan.

Onderwerp: overheid, wetgeving, wob

‘Antiterreurwetgeving EU onder de loep’

donderdag 22 augustus 2013

De antiterreurwetgeving van Europese landen moet opnieuw onder de loep worden genomen nu blijkt dat deze ook wordt misbruikt om journalisten de mond te snoeren. Daarvoor pleit Mogens Blicher Bjerregård, voorzitter van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ), in een gesprek met NU.nl. De oproep volgt op het oppakken van de partner van Glenn Greenwald, de journalist die het Amerikaanse spionageprogramma PRISM blootlegde. De affaire maakt volgens Bjerregård duidelijk dat er aanvullende bescherming nodig is voor journalisten. “Dat gaat niet meer om de journalisten zelf, maar om de democratie. Door het ingrijpen van geheime diensten en politie worden explosieve verhalen tegengehouden”, stelt hij dan ook. “We kunnen niet akkoord gaan met een persvrijheid waarbij bronbescherming mist.” Lees verder

Onderwerp: overheid, persvrijheid, wetgeving

WOB-misbruik niet aan te pakken

woensdag 21 augustus 2013

Minister Plasterk kan niet snel iets doen tegen mensen die misbruik maken van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Er is nu eenmaal een wet die dit mogelijk maakt, zegt zijn woordvoerder. “Die kun je niet zomaar terzijde schuiven.” Hij reageert daarmee op de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die een forse toename meldt van “oneigenlijk gebruik” van de WOB. Volgens de VNG hebben “ongeveer tweehonderd” gemeenten zich de afgelopen maanden gemeld met vermoedens van oneigenlijk gebruik van de WOB. Drie maanden geleden telde de VNG nog ‘slechts’ tientallen meldingen van gemeenten. De gemeenten willen dat Plasterk het onmogelijk maakt een dwangsom te innen als een gemeente te laat op zo’n verzoek reageert. Er is een initiatiefwet van GroenLinks in de maak, die het innen van een dwangsom onmogelijk maakt. De minister wacht tot deze is ingediend. Meer bij de NOS / NRC

Onderwerp: discussie, overheid, wetgeving, wob

E-mailprovider Snowden stopt

vrijdag 9 augustus 2013

De e-maildienst waar klokkenluider Edward Snowden gebruik van maakte, stopt. In een toelichting op de website van Lavabit zegt eigenaar Ladar Levison dat hij voor de keus stond om na tien jaar van hard werken de deur te sluiten of medeplichtig te worden aan een misdrijf tegen het Amerikaanse volk. Levison kan wegens bepaalde wetgeving niet zeggen waarom hij stopt. Media in de Verenigde Staten vermoeden dat de overheid informatie over het e-mailverkeer van Snowden heeft opgevraagd. De eigenaar van Lavabit kondigt aan dat hij naar de rechter stapt. Omdat dergelijke rechtszaken veel geld kosten vraagt hij om donaties. Levison raadt verder iedereen met klem aan om geen privégegevens achter te laten bij bedrijven die banden hebben met de Verenigde Staten. Meer bij Slate / The Guardian / Boing Boing

Onderwerp: conflict, informatie, overheid, wetgeving

Kroes blijft tegen strikte netneutraliteit

vrijdag 19 juli 2013

Het Europees Parlement (EP) uitte onlangs kritiek op het telecomvoorstel van EU-commissaris Neelie Kroes vanwege de ruimte die Kroes wil geven voor alternatieve internetgebieden, waar bepaalde dienstverlening wordt gegarandeerd. Dit onderscheid maken tussen internetdiensten druist in tegen het idee van netneutraliteit, waarbinnen alle data (of dit nu van YouTube of van een obscure weblog afkomstig is) gelijk behandeld wordt. Volgens Kroes werkt het verbieden van ‘gegarandeerde diensten’ verstikkend en wordt innovatie zo beperkt. Kroes schrijft in een blogpost dat haar voorstellen betekenen dat de dienstverlening op de rest van het internet (wat dan best effort of ‘we doen ons best’ zou gaan heten) kwalitatief ook omhoog gaat. Europarlementariërs zijn niet overtuigd. Meer bij Webwereld

Onderwerp: europa, internet, wetgeving

‘Kroes moet telecomvoorstel aanscherpen’

dinsdag 16 juli 2013

Europese wetgeving rond telecom en internet moet netneutraliteit ondubbelzinnig definiëren en in de wet vastleggen, vindt een meerderheid van het Europees Parlement. Het huidige telecomvoorstel van Eurocommisaris Kroes, waarvan een gelekte versie circuleert, voldoet daar niet aan. Technologiesite Webwereld peilde de stemming onder Europese fracties over Kroes’ voorstel, dat één uniforme Europese telecommarkt nastreeft. Dat idee an sich krijgt alle steun, maar de netneutraliteit (alle typen dataverkeer gelijke prioriteit geven) moet naar Nederlands voorbeeld worden geregeld, vindt een meerderheid van de fracties. Ze vinden de huidige definitie die Kroes hanteert, te vaag. Meer bij Webwereld

Onderwerp: europa, internet, wetgeving

Ombudsman: schaf de WOB af

maandag 3 juni 2013

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer ziet de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Hij noemt de WOB in de Volkskrant een bureaucratiserende onzinwet. Brenninkmeijer stelt dat er veel problemen zijn met de inmiddels 33 jaar oude wet: naast de bureaucratie zijn er burgers die bewust aanvragen indienen in de hoop dat ze niet binnen de verplichte termijn worden beantwoord. Dan volgt een dwangsom, waarvan sommigen volgens Brenninkmeijer aardig kunnen leven. Tegelijk worden overheden steeds creatiever in het bedenken van redenen om te weigeren, wat volgens de Ombudsman leidt tot “onnodige, kostbare en tijdrovende procedures.” De oplossing zou moeten liggen in een volledige openheid van álle overheidsinformatie - met uitzondering van slechts enkele geheime documenten. De aanvragen zouden bovendien niet meer moeten worden ingediend bij de overheidsinstanties zelf, maar bij een onafhankelijke ‘informatiecommissaris’. De Nederlandse Vereniging van Journalisten ondersteunt het pleidooi van Brenninkmeijer.

Onderwerp: wetgeving, wob

Obama wil schildwet voor journalisten

vrijdag 24 mei 2013

Het afluisteren van journalisten door de Amerikaanse justitie houdt president Obama bezig, stelde hij gisteren in een toespraak over anti-terreurmaatregelen. Hij vreest het ‘verkillende effect’ op de persvrijheid, maar viel zijn procureur-generaal Eric Holden, die het afluisteren goedkeurde, niet af. Het volgen van journalisten van de Associated Press en Fox News was volgens beiden nodig vanwege een niet nader geduid gevaar voor de staatsveiligheid. Niettemin drong Obama aan op speciale, wettelijk vastgelegde bescherming voor journalisten. “Journalisten moeten geen juridisch risico lopen, enkel omdat ze hun werk doen”, aldus Obama, die dat geen vrijbrief noemde voor het overtreden van de wet. Obama wil dat Holden een groep van mediabedrijven uitnodigt om over de situatie te praten en samen nieuwe regels te formuleren over de kaders van toekomstige acties tegen journalisten. Wetgeving rond staatsveiligheid én het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet - dat onder meer persvrijheid garandeert, red. - zullen beiden strikt worden nageleefd, aldus Obama. Volledige speech Obama

Onderwerp: afluisteren, persvrijheid, wetgeving

De cel in bij publicatie info wapenbezitters

donderdag 23 mei 2013

Het publiceren van namen en adressen van mensen met een wapenvergunning, zou journalisten in de Amerikaanse staat Louisiana wel eens op gevangenisstraf kunnen komen te staan. Dat meldt Mother Jones. In die staat gaat de gouverneur zijn handtekening zetten onder een wetsvoorstel waarbij journalisten tot 10.000 dollar boete moeten betalen en/of tot zes maanden cel veroordeeld kunnen worden als ze dergelijke informatie in de openbaarheid brengen. Journalisten noemen de wet ongrondwettelijk. De National Rifle Association (NRA), een Amerikaanse belangenorganisatie die zich inzet voor het recht wapens te mogen dragen, heeft flink gelobbyd voor deze wet sinds in december de Amerikaanse krant Journal News een interactieve kaart met namen en adressen van mensen met een wapenvergunning publiceerde. Dat gebeurde na de schietpartij op een basisschool in Newton, waarbij een twintigjarige man 26 mensen doodschoot, onder wie twintig kinderen. Overigens paste Journal News na kritiek de interactieve kaart aan in statische plaatjes zonder namen en adressen.

Onderwerp: censuur, wetgeving

Europees Hof torpedeert bewaarplicht

dinsdag 8 april 2014

Het Hof van Justitie van de Europese Unie verwijst de bewaarplicht zoals die binnen Europa wordt gehanteerd voor het opslaan van communicatiegegevens naar de prullenbak. De richtlijn is in strijd met het fundamentele recht op bescherming van het privéleven en het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de grondrechten van de Europese Unie. De richtlijn is ongeldig, aldus het Hof. In het vandaag gepubliceerde arrest [.pdf] stelt het Hof dat “de richtlijn, door het bewaren van deze gegevens verplicht te stellen en door toegang ertoe toe te staan aan de bevoegde nationale autoriteiten, zich op bijzonder ernstige wijze inmengt in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens.” Lees verder

Onderwerp: europa, privacy, wetgeving, Vrijheid van nieuwsgaring

Nederlandse netneutraliteit in gevaar

dinsdag 18 maart 2014

De Nederlandse netneutraliteit staat op losse schroeven nu de Industriecommissie van het Europees Parlement dinsdag voor het telecompakket van Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) heeft gestemd. Als het telecompakket ook wordt aangenomen door het hele Europees Parlement en de Raad van Ministers, dan wordt de Nederlandse netneutraliteitswet vervangen door de Europese wet. In het voorstel van Kroes is het mogelijk voor internetproviders om ‘gespecialiseerde diensten’ met voorrang aan te bieden. Een provider mag toegang tot een dienst niet blokkeren, maar mag wel extra geld vragen voor een “verbeterde kwaliteit van dienstverlening”. Dat druist in tegen het idee van netneutraliteit, waarbinnen alle data gelijk behandeld wordt. Lees verder

Onderwerp: discussie, europa, informatie, internet, wetgeving

‘Wereldwijde internetgrondwet nodig’

woensdag 12 maart 2014

De onafhankelijkheid van het internet en de rechten van gebruikers moeten beschermd worden middels een wereldwijde grondwet. Volgens Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, moet er een online Magna Carta komen. Dat meldt The Guardian. Berners-Lee deed de oproep precies vijfentwintig jaar nadat hij het eerste voorstel presenteerde voor wat uiteindelijk het wereldwijde web werd. Het internet ligt volgens hem steeds meer onder vuur door regeringen en corporaties. Hij is erg vocaal geweest in zijn kritiek op de meest recente surveillancepraktijken van diverse geheime diensten. Principes van privacy, vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijke anonimiteit zouden aan de orde moeten komen in de Magna Carta. Ook zou de impact van wetgeving op het gebied van auteursrecht bekeken moeten worden en kwesties rond ethiek in technoolgie. Het voorstel van Berners-Lee moet worden gezien als als onderdeel van het initiatief ‘The Web we Want’, waarin inwoners van alle landen wordt opgeroepen een digitale grondwet op te stellen voor elk land.

Onderwerp: innovatie, internet, wetgeving

Mediabedrijf gesplitst na nieuwe wet Argentinië

dinsdag 5 november 2013

Het Argentijnse mediaconglomeraat Grupo Clarin zal zich opsplitsen. Na een vergeefs beroep op het hooggerechtshof ziet het invloedrijke bedrijf geen andere mogelijkheid dan zich te houden aan een omstreden Argentijnse mediawet. Daarbij mag de regering private mediaconcerns onder dwang opsplitsen als deze bedrijven meer dan 35 procent van de bevolking tot hun publiek kunnen rekenen. Clarin is een uitgesproken tegenstander van president Cristina Fernandez. Hoewel het bedrijf de uitzendrechten over zes erfgenamen zal verdelen zal het bedrijf in binnen- en buitenland tegen de wet blijven verzetten. Meer bij de Volkskrant

Onderwerp: overheid, persvrijheid, wetgeving

Strengere mediawet in Kenia

maandag 4 november 2013

Een nieuwe mediawet in Kenia zorgt voor veel ophef. De regering heeft nu onder meer de macht om journalisten die zich niet houden aan een nog door de regering te schrijven gedragscode, te verbieden ooit nog als journalist te werken. Mediabedrijven en journalisten die zich niet aan de gedragscode houden, kunnen door de rechter worden veroordeeld tot boetes van respectievelijk 24.000 Amerikaanse dollar en 12.000 dollar. De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en de Federatie van Afrikaanse Journalisten (FAJ) noemen het een klap voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Ze hopen dat de president de wet niet zal goedkeuren. Meer bij IFJ / De Telegraaf / NU.nl

Onderwerp: overheid, persvrijheid, wetgeving

Senatoren willen einde afluisterwet VS

dinsdag 25 juni 2013

Een groep senatoren wil de amendementen van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), die de NSA-spionage mogelijk maakten, twee jaar eerder dan gepland beëindigen. Nu de reikwijdte van de NSA-spionage bekend is geworden, hebben enkele senatoren een voorstel ingediend om de FISA met vervroegd pensioen te sturen. Eind vorig jaar verlengde de Senaat met een grote meerderheid die amendementen. Ze hopen dat het politieke klimaat sinds de openbaring van het afluisterschandaal zodanig is veranderd dat er een meerderheid voor te vinden is. Meer bij Webwereld

Onderwerp: afluisteren, informatie, internet, wetgeving

Zoek in het Archief vaknieuws


april 2014
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

De Journalist 1896-1950