Nieuws onderwerp: wetgeving

  • vorige
  • Berichten

Kabinet wil groei zzp’ers beperken

dinsdag 28 oktober 2014

De groei van zelfstandige ondernemers zonder personeel drukt te zwaar op de rijksbegroting en dient te worden geremd, vindt het kabinet. Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat er rond 1 december eerste beleidsvoorstellen zullen komen, die zzp-ondernemerschap moeten ontmoedigen. De zelfstandigenaftrek kost de overheid jaarlijks 1,8 miljard euro door onder meer fiscale regelingen voor startende en zelfstandige zzp’ers. Ook de zogeheten mkb-winstvrijstelling zou ter discussie staan. Het ministerie van Sociale Zaken ziet door de groei van zzp’ers dat zowel werkgevers en zzp’ers geen sociale premies meer afdragen over werk dat voorheen nog in een vast contract werd belast. Strengere regels rond het bewijs van arbeidsrelaties en invoeren van loonbelasting voor zzp’ers met maar één werkgever - ’schijnzelfstandigen’, aldus het kabinet - zou het inhuren van zzp’ers onaantrekkelijker moeten maken. Soortgelijke plannen die vorig jaar werden aangekondigd stuitten op veel weerstand. Een plan de zelfstandigenaftrek te schrappen verdween toen van tafel. Meer bij FD [betaalmuur]

TPP bedreigt onderzoeksjournalistiek

donderdag 16 oktober 2014

Het Trans Pacific Partnership (TPP) is een nieuw internationaal vrijhandelsverdrag waar diverse landen over onderhandelen. De Europese Unie doet niet mee aan TPP, vermoedelijk omdat een variant op zo’n verdrag, het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), al eens sneuvelde in het Europees Parlement. De Australische Sydney Morning Herald bericht over een potentieel negatief effect voor de journalistiek in aangesloten landen, als TPP daadwerkelijk wordt bekrachtigd. Net als bij ACTA is de onderhandelingstekst zo ruim opgezet, dat onderzoeksjournalisten al tijdens research kunnen worden aangepakt. Zo zijn er forse boetes voorzien als een commerciële partij vindt dat een ‘bedrijfsgeheimen’ of ‘informatie met commerciële waarde’ wordt ingezien of publiek gemaakt. Ook het dankbare, alles bedekkende excuus van ’staatsveiligheid’ komt voorbij. Lees verder

Poetin bekrachtigt omstreden mediawet

donderdag 16 oktober 2014

President Poetin heeft de invloed die buitenlandse investeerders in Russische mediabedrijven mogen hebben, fors teruggebracht. Poetin bekrachtigde afgelopen woesndag de nieuwe wet die bepaalt dat buitenlanders maximaal 20 procent van de aandelen mogen bezitten. De wet zeilde vorige maand zonder noemenwaardige tegenstand door de Russische Tweede Kamer. Bedrijven die nog niet aan de richtlijn voldoen, hebben nog tot 1 januari 2016 de tijd om de aandeelverhoudingen aan te passen. Analisten vrezen dat buitenlandse investeerders niet enkel hun belang zullen terugbrengen, maar mogelijk helemaal niet meer investeren in Russische mediabedrijven. Dat leidt mogelijk niet enkel tot faillissementen maar ook tot een steviger greep voor Poetin-gezinden op bestaande bedrijven. Onafhankelijke media - nu al een zeldzaamheid in Rusland - komen dankzij de wet nog verder in het nauw.

Bron: DPA

‘Zoek alternatief voor Wob-dwangsom’

woensdag 1 oktober 2014

De Raad voor de Rechtspraak heeft minister Plasterk geadviseerd een alternatief te zoeken voor het het schrappen van een dwangsom in Wob-procedures. In de huidige voorstellen voor herziening van de Wet openbaarheid van bestuur wordt de dwangsom - wegens incidenten van misbruik - geschrapt. Journalistieke organisaties klaagden eerder dit jaar over het voornemen van de minister, aangezien een dwangsom bij laat reageren het enige niet-juridische pressiemiddel is dat journalisten hebben. De Raad - die op verzoek van Plasterk naar het wetsvoorstel keek - is het daarmee eens: er zijn gevallen van misbruik van de Wob, maar wie de dwangsom weghaalt schaadt daarmee ook hen met zuivere bedoelingen. Een beroepsprocedure in geval van vertraging is voor sommigen een te hoge drempel, denkt de Raad. Het ontbreken van de financiële prikkel zou verder kunnen betekenen dat overheidsinstanties trager op Wob-verzoeken reageren. Alternatieven die de Raad aandraagt zijn een langere termijn voor complexe Wob-verzoeken of een voorgeschreven Wob-formulier, zodat gewiekst verhulde Wob-verzoeken (in sollicitatiebrieven of offertes) worden uitgebannen. Meer bij Rechtspraak

‘Onrust over VAR onnodig’

donderdag 28 augustus 2014

Hoewel de Belastingdienst niet in detail wil treden over nieuwe regels rond de zogeheten Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), wil de dienst tegenover de NOS wel ontzenuwen dat zzp’ers vanaf volgend jaar veel vaker zo’n verklaring moeten aanvragen. Er zou vanaf 2015 sprake zijn van mogelijk honderden verplichte aanvragen per opdracht, zo werd geklaagd op sociale media. Een woordvoerder van de Belastingdienst stelt dat zzp’ers niet voor elke opdracht een VAR-verklaring hoeven te hebben. Er moet één geldige VAR-verklaring zijn per type werkzaamheden, zelfs al dat voor meerdere opdrachtgevers is. “Op het moment dat de werkzaamheden gelijk zijn, zelfs voor meerdere opdrachtgevers, hoeven mensen niet een nieuwe beschikking aan te vragen”, aldus de woordvoerder.

Brandbrief over verslechtering Wob

woensdag 20 augustus 2014

Diverse media-organisaties, waaronder de NVJ, VVOJ,het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP Nieuwsmedia, hebben een brandbrief gestuurd naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over de in hun ogen verslechtering van de Wet openbaarheid van bestuur. In de voorstellen wordt een dwangsom bij niet-tijdige reactie geschrapt; volgens de organisaties is dat echter het enige niet-juridische pressiemiddel en loopt de reactiesnelheid terug van 4 naar mogelijk 18 weken. Volgens het kabinet is er sprake van misbruik door een groep ‘beroepswobbers’, die er op rekenen dat een organisatie de termijn overschrijdt. Zo kan de dwangsom worden geïnd. De bonden stellen dat journalisten geen Wob-procedures starten uit financieel gewin. Ze wijzen op buurlanden en Wob-regelingen in Scandinavië: daar worden sommige verzoeken binnen een of twee dagen ingewilligd. In Engeland is bovendien een veel bredere reeks aan informatie op te vragen. “Kortom, een betere werking van de Wob ís mogelijk”, aldus de opstellers van de brandbrief. Meer bij de Volkskrant / NVJ / NOS

‘Alle communicatievormen beschermen’

maandag 14 juli 2014

Een nieuw voorstel voor wijziging artikel 13 van de Nederlandse Grondwet is door de Rijksministerraad goedgekeurd. Artikel 13, dat briefgeheim regelt, gaat alle communicatievormen omvatten, ook elektronische. Brief-, telefoon- en telegraafgeheim worden vervangen door brief- en telecommunicatiegeheim. Daarmee worden alle vormen van communicatie grondwettelijk beschermd. De overheid mag dan niet meer naar de inhoud van communicatie kijken, ongeacht de communicatievorm. Wanneer politie of inlichtingendiensten de inhoud willen aftappen, is daar vooraf toestemming van de bevoegde autoriteit voor nodig. Nu het voorstel is goedgekeurd oor de Rijksministerraad, gaat het naar de Tweede Kamer.

Duitse minister pleit voor ‘datagrondwet’

maandag 30 juni 2014

De Duitse minister van Justitie Heiko Maas heeft in de zaterdageditie van de Frankfurter Allgemeinen Zeitung gezegd dat Google zou moeten worden ‘ontvlochten’ als het bedrijf de marktpositie misbruikt. Maas erkende dat hij zelf ook dagelijks en exorbitant vaak van Google gebruik maakt - en daarmee deel van het probleem is. “Stel je voor dat er een energieleverancier was met 95 procent marktaandeel. Dan waren de toezichthouders er snel bij daar iets aan te doen”, aldus Maas. Volgens de minister komt er verder in Duitsland voorlopig geen regeling voor het massaal opslaan van dataverkeer. De bewaarplicht werd recent al door het Europese Hof verworpen, maar Maas hekelt het willekeurig en zonder aanleiding opslaan van (informatie over) communicatie van gewone burgers. Een ‘grondwet’ voor het beschermen van datarechten van Europese burgers moet absolute prioriteit hebben, vindt Maas.

Bron: DPA

Eerste zitting in zaak tegen Plasterk

dinsdag 13 mei 2014

In de rechtbank Den Haag kruisten vandaag de ‘Coalitie Burgers tegen Plasterk’ en de landsadvocaat de degens. Vanaf 9.30 uur krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. De zaak draait om de samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Minister Plasterk heeft aangegeven dat gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken niet door de NSA in Nederland zijn verzameld, maar door de Nederlandse inlichtingendiensten zélf zijn getapt. Het materiaal werd daarna met de NSA gedeeld - binnen juridische kaders, zo meldde Plasterk eerder. De coalitie, die onder meer bestaat uit de beroepsvereniging NVJ, diverse burgerinitiatieven en de Vereniging van Strafrechtadvocaten, eist dat de Staat stopt met het gebruiken van gegevens die niet in overeenstemming met de Nederlandse wet zijn verkregen. De uitspraak volgt 8 juli.

Egypte: terreurwet blijft veel te vaag

maandag 28 april 2014

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft er bij Egypte op aangedrongen verdere wijzigingen aan te brengen in een voorgestelde revisie van de anti-terreurwetgeving in het land. De huidige amendementen die interim-president Adly Mansour heeft voorgesteld zijn volgens HRW nog steeds “buitengewoon vaag en veel te breed”, waardoor mensenrechten van verdachten niet zijn gegarandeerd. Ook krijgen veiligheidsdiensten vrij baan om inwoners af te luisteren, stelt HRW. De organisatie begrijpt dat terreur bestreden moet kunnen worden, maar in de amendementen worden ook vreedzame protesten en stakingen genoemd als potentieel staatsgevaarlijke activiteiten. Termen als “schade aan nationale eenheid” zijn veel te onduidelijk. Lees verder

Website met illegale inhoud blokkeren mag

donderdag 27 maart 2014

Een blokkade instellen voor een website met illegale inhoud is toegestaan. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Europese rechters mogen internetproviders verplichten de toegang te blokkeren tot websites waarop illegaal films, muziek en andere auteursrechtelijk beschermde werken worden aangeboden. Wel zegt het Hof dat steeds moet worden gekeken of er sprake is van een rechtvaardig evenwicht tussen het auteursrecht en grondrechten zoals de vrijheid van informatie en de vrijheid van ondernemerschap. De rechters kwamen tot dit oordeel naar aanleiding van klachten van een Duits en een Oostenrijks filmbedrijf. Hun films werden zonder toestemming aangeboden op de inmiddels ter ziele gegane website kino.to. De Oostenrijkse rechtbanken dwongen daarop de Oostenrijkse provider UPC Telekabel Wien de toegang te blokkeren tot de website. Recent werd de blokkade van The Pirate Bay door Nederlandse internetproviders opgeheven, die in 2012 werd ingesteld. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in januari dat de blokkade weinig zin had gehad.

Einde aan NOS videodienst

donderdag 30 januari 2014

De NOS stopt met het aanbieden van gratis videomateriaal aan nieuwssites, zo meldt de nieuwsorganisatie. NOS en NPO hebben na twee jaar experimenteren de aanvraag bij het Ministerie van OCW voor goedkeuring van het kanaal ingetrokken. NOS-directeur Jan de Jong betreurt het stoppen van het kanaal. Maar de belangstelling viel tegen en ook was er kritiek op de voorwaarden waaronder het kanaal werd aangeboden. Zo wilde veel sites rond onze beelden hun eigen reclame plaatsen, maar dit is niet toegestaan op grond van de Mediawet. Het kanaal was een initiatief waarmee de NOS inspeelde op de adviezen van de Commissie Brinkman. Die Commissie stelde in 2009 vast dat de gebrekkige beschikbaarheid van videomateriaal een belangrijk obstakel was voor een succesvolle aanwezigheid van de kranten op het internet. Het kanaal stelde nieuwsvideo’s van de NOS gratis beschikbaar aan kranten- en andere nieuwssites. Lees verder

CvdM start evaluatie rond boekenprijs

donderdag 23 januari 2014

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) gaat het het toezicht op en de handhaving van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) evalueren. Een extern onderzoeksbureau zal partijen als het Nederlands Uitgeversverbond, de Koninklijke Boekverkopersbond, de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers en de Raad Nederlandse Detailhandel ondervragen over de wijze waarop het Commissariaat inzake de Wvbp opereert en hoe de website vaste boekenprijs bevalt. Het bureau Ecorys zal verder de afgelopen periode 2009 tot en met 2013 beschrijven. Later dit jaar wordt de Wvbp door de Eerste en Tweede Kamer geëvalueerd. Het rapport en de beschrijving zal daar onderdeel van zijn.

‘Oekraïne moet wetgeving aanpassen’

dinsdag 21 januari 2014

De Europese Unie eist dat Oekraïne een einde maakt aan de inperking van het recht op demonstratie en vrije meningsuiting. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken tonen zich bezorgd over de wetgeving die het Oekraïense parlement vorige week “in twijfelachtige procedurele omstandigheden” goedkeurde. Ze vragen dat de Oekraïense overheid deze ontwikkelingen ongedaan maakt en erop toeziet dat de wetten in overeenstemming worden gebracht met de Europese en internationale engagementen van het land. Ondanks de strenge demonstratieregels betoogden zondag opnieuw ongeveer 200.000 mensen tegen de regering. Daarbij raakten 200 mensen gewond. Meer bij Knack

Kenia voert ‘draconische’ perswet in

vrijdag 6 december 2013

Het Keniaanse parlement heeft een nieuwe wet bekrachtigd, dat volgens persvrijheidsorganisaties een zelfcensurerende werking op de lokale media zal hebben. Journalisten kunnen op basis van de Kenya Information and Communication (Amendment) Act and the Media Council Act individuele boetes krijgen van meerdere duizenden euro’s en de organisaties waarvoor ze werken boetes van enkele tonnen als partijen zich benadeeld voelen over berichtgeving. De regels waaraan berichtgeving moet voldoen, worden nog opgesteld. Aanpassingen waar Keniaanse journalistenverenigingen op hadden aangedrongen werden genegeerd. Meer bij CPJ

Initiatiefwet Wob-vervanger ingediend

donderdag 5 december 2013

GroenLinks en D66 hebben het voorstel voor een vervanging van de huidige Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) officieel ingediend. De initiatiefwet zoals voorgesteld moet onder meer transparantie en snelheid opleveren. Op dit moment kunnen Wob-verzoeken lang slepen en uiteindelijk toch op niets uitdraaien. De mogelijkheid van een dwangsom door de vragende partij verdwijnt in het voorstel. Volgens de politiek leidde de vergoeding bij vertraging tot ‘beroepswobbers’ die het niet om informatie maar om incasseren van vergoedingen ging. De vergoedingen - omslagen naar inwonersaantal - vallen overigens mee. Lees verder

Vast werk: FNV naar Hoge Raad

donderdag 31 oktober 2013

FNV Bondgenoten stapt naar de Hoge Raad om een constructie aan te vechten waarbij een werknemer na drie tijdelijke contracten werd gedwongen toch weer een tijdelijk contract te aanvaarden. De werknemer bij een bedrijf dat jachten bouwt, kreeg na drie tijdelijke contracten een vaststellingsovereenkomst aangeboden, in essentie weer een tijdelijk contract. Niet tekenen zou ontslag betekenen - chantage, aldus de FNV. De wet schrijft echter voor dat na drie tijdelijke contracten een vast dienstverband moet volgen. De rechtbank Den Bosch keurde deze regeling echter goed. FNV Bondgenoten wil daar nu een uitspraak van de Hoge Raad over. “De afspraak ondermijnt niet alleen de wet, maar ook de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord met werkgevers en Kabinet. Daarin zijn strengere regels afgesproken om langdurig gebruik van tijdelijke contracten tegen te gaan”, aldus de bond. Een uitspraak kan nog wel een jaar op zich laten wachten.

EHRM weegt Britse afluisterwet

dinsdag 16 september 2014

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaat op verzoek van een Britse non-profit-organisatie die onderzoeksjournalistiek promoot kijken naar Britse wetgeving die het de politie en inlichtingendienst GCHQ mogelijk maakt om specifiek journalisten te bespioneren. Het Bureau of Investigative Journalism (BIJ) verzocht het EHRM om de Britse wetgeving, vastgelegd in de Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA), op dat vlak te toetsen. Het EHRM zegde een dergelijk onderzoek vorige week toe. Als het EHRM oordeelt dat RIPA in strijd met Europese regels is, kan dat - in ieder geval op de korte termijn - een einde van de extra bevoegdheden betekenen. Het is onduidelijk op welke termijn het EHRM met een oordeel komt, al stelt The Guardian dat het EHRM dit type verzoeken met voorrang behandelt.

Begin vandaag met veilig mailen

zaterdag 3 mei 2014

Op de Nederlandse persvrijheidsdag was de oproep van onder ander John Goetz luid en duidelijk: elke journalist moet zich druk maken over zijn digitale veiligheid. Op het journalistieke festival in Perugia maakten James Ball van The Guardian en Annie Machon van The Courage Foundation nog eens duidelijk dat zoiets geen luxe is. Wel doodvermoeiend. Maar dat is een ander verhaal. Meer op de blog van Dolf Rogmans.


reageer

Europees Hof torpedeert bewaarplicht

dinsdag 8 april 2014

Het Hof van Justitie van de Europese Unie verwijst de bewaarplicht zoals die binnen Europa wordt gehanteerd voor het opslaan van communicatiegegevens naar de prullenbak. De richtlijn is in strijd met het fundamentele recht op bescherming van het privéleven en het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de grondrechten van de Europese Unie. De richtlijn is ongeldig, aldus het Hof. In het vandaag gepubliceerde arrest [.pdf] stelt het Hof dat “de richtlijn, door het bewaren van deze gegevens verplicht te stellen en door toegang ertoe toe te staan aan de bevoegde nationale autoriteiten, zich op bijzonder ernstige wijze inmengt in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens.” Lees verder

Nederlandse netneutraliteit in gevaar

dinsdag 18 maart 2014

De Nederlandse netneutraliteit staat op losse schroeven nu de Industriecommissie van het Europees Parlement dinsdag voor het telecompakket van Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) heeft gestemd. Als het telecompakket ook wordt aangenomen door het hele Europees Parlement en de Raad van Ministers, dan wordt de Nederlandse netneutraliteitswet vervangen door de Europese wet. In het voorstel van Kroes is het mogelijk voor internetproviders om ‘gespecialiseerde diensten’ met voorrang aan te bieden. Een provider mag toegang tot een dienst niet blokkeren, maar mag wel extra geld vragen voor een “verbeterde kwaliteit van dienstverlening”. Dat druist in tegen het idee van netneutraliteit, waarbinnen alle data gelijk behandeld wordt. Lees verder

‘Wereldwijde internetgrondwet nodig’

woensdag 12 maart 2014

De onafhankelijkheid van het internet en de rechten van gebruikers moeten beschermd worden middels een wereldwijde grondwet. Volgens Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, moet er een online Magna Carta komen. Dat meldt The Guardian. Berners-Lee deed de oproep precies vijfentwintig jaar nadat hij het eerste voorstel presenteerde voor wat uiteindelijk het wereldwijde web werd. Het internet ligt volgens hem steeds meer onder vuur door regeringen en corporaties. Hij is erg vocaal geweest in zijn kritiek op de meest recente surveillancepraktijken van diverse geheime diensten. Principes van privacy, vrijheid van meningsuiting en verantwoordelijke anonimiteit zouden aan de orde moeten komen in de Magna Carta. Ook zou de impact van wetgeving op het gebied van auteursrecht bekeken moeten worden en kwesties rond ethiek in technoolgie. Het voorstel van Berners-Lee moet worden gezien als als onderdeel van het initiatief ‘The Web we Want’, waarin inwoners van alle landen wordt opgeroepen een digitale grondwet op te stellen voor elk land.

Mediabedrijf gesplitst na nieuwe wet Argentinië

dinsdag 5 november 2013

Het Argentijnse mediaconglomeraat Grupo Clarin zal zich opsplitsen. Na een vergeefs beroep op het hooggerechtshof ziet het invloedrijke bedrijf geen andere mogelijkheid dan zich te houden aan een omstreden Argentijnse mediawet. Daarbij mag de regering private mediaconcerns onder dwang opsplitsen als deze bedrijven meer dan 35 procent van de bevolking tot hun publiek kunnen rekenen. Clarin is een uitgesproken tegenstander van president Cristina Fernandez. Hoewel het bedrijf de uitzendrechten over zes erfgenamen zal verdelen zal het bedrijf in binnen- en buitenland tegen de wet blijven verzetten. Meer bij de Volkskrant

Strengere mediawet in Kenia

maandag 4 november 2013

Een nieuwe mediawet in Kenia zorgt voor veel ophef. De regering heeft nu onder meer de macht om journalisten die zich niet houden aan een nog door de regering te schrijven gedragscode, te verbieden ooit nog als journalist te werken. Mediabedrijven en journalisten die zich niet aan de gedragscode houden, kunnen door de rechter worden veroordeeld tot boetes van respectievelijk 24.000 Amerikaanse dollar en 12.000 dollar. De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en de Federatie van Afrikaanse Journalisten (FAJ) noemen het een klap voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Ze hopen dat de president de wet niet zal goedkeuren. Meer bij IFJ / De Telegraaf / NU.nl

Cel en zweepslagen voor Saudische blogger

donderdag 8 mei 2014

In Saudi-Arabië is een blogger veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en duizend zweepslagen voor het opzetten van een ‘liberaal netwerk’ en het beledigen van islam. De uitspraak van afgelopen woensdag is een verzwaring van een eerdere straf, waarin blogger Raef Badawi tot zeven jaar en 600 zweepslagen was veroordeeld. Ook legde de rechtbank een boete op van omgerekend bijna 2 ton. Badawi had met een collega een netwerk opgezet die 7 mei uitriep tot dag van vrijheid. Ook werd opgeroepen tot een einde aan de dominante rol van religie in het land. Daarop deden geestelijken aangifte tegen Badawi, meldt Al Jazeera.

Zoek in het Archief vaknieuws


oktober 2014
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

De Journalist 1896-1950