Nieuws onderwerp: rechtszaak

  • vorige
  • Berichten

AD: geen rectificatie om Demmink

woensdag 17 december 2014

Het AD hoeft artikelen die het over oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink publiceerde, niet te rectificeren. Een schadevergoeding die Demmink eiste hoeft evenmin te worden betaald. Het AD had geschreven over seksuele contacten van Demmink met minderjarige jongens, maar volgens de rechtbank Rotterdam is de krant in dat onderzoek zorgvuldig geweest en heeft het zich op meerdere bronnen gebaseerd. Verder bood het AD wederhoor en weegt het maatschappelijk belang van het melden van een mogelijke misstand zwaarder dan die van Demmink om niet op deze manier in de media te worden besproken. Overigens heeft de rechter enkel bekeken of de AD-artikelen onrechtmatig waren; er is geen oordeel geveld of de gemelde incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Meer bij Rechtspraak.nl / AD

Telegraaf wint hoger beroep Moszkowicz

woensdag 10 december 2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft ook in hoger beroep de bezwaren van voormalig advocaat Robert Moszkowicz tegen dagblad De Telegraaf verworpen. Moszkowicz verloor eerder dit jaar een zaak waarin hij klaagde over termen ‘fraudeverdachte’ en ‘gedupeerden’ in de berichtgeving. De rechter erkende toen dat die termen in strikt juridische zin niet juist waren, maar passen binnen het streven van De Telegraaf voor gangbaar taal- en spraakgebruik. Moszkowicz protesteerde verder tegen de melding “zonder grond” dat er tegen hem tientallen aangiften zijn gedaan. Een door de krant geciteerde advocaat en een rondgang bij drie bekend advocatenkantoren leverde tientallen voorbeelden op. De melding dat er tientallen aangiften zijn gedaan en klanten zijn gedupeerd vinden “ieder voor zich voldoende steun [..] in het ten tijde van de publicatie [..] beschikbare feitenmateriaal”, stelt de rechtbank. Ook in hoger beroep stelt de rechtbank dat de Telegraaf de grenzen van het recht op vrijheid van meningsuiting niet heeft overschreden. Moszkowicz wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, ruim 1700 euro.

Journalist voor de rechter in Iran

maandag 8 december 2014

Jason Rezaian, een Amerikaans-Iraanse journalist van Washington Post, is aangeklaagd in een rechtbank in Teheran. Het is onduidelijk waarvan de journalist wordt beschuldigd, meldt The Washington Post. Vier maanden geleden werd Rezaian samen met drie andere journalisten opgepakt. De journalist werkte sinds 2008 als verslaggever in Iran en sinds 2012 voor The Washington Post. Het voorarrest van Rezaian werd afgelopen woensdag verlengd tot medio januari. Meer bij The Washington Post

‘Brooks liet miljoenen mails wissen’

vrijdag 7 november 2014

In het lopende onderzoek naar omkoping van (politie)bronnen door zes werknemers van Britse tabloid The Sun, is onthuld dat zo’n beetje al het mailverkeer uit de periode dat hoofdredacteur Rebekah Brooks er werkte, is verdwenen. Brooks wijzigde in 2010 het toen gangbare beleid rond het bewaren van e-mails, waardoor nu zo’n 3 miljoen berichten ontbreken. Een klein deel kon uit backups bij externe IT-partijen worden gehaald; daaronder ook mails die als bewijs in de zaak dienden. Een deel van het materiaal is afkomstig van moederbedrijf News Corp, dat met verregaande medewerking wilde voorkomen dat de rechtszaak het hele bedrijf zou besmeuren. Een werknemer zegt “een tikje teleurgesteld” te zijn dat hun eigen werkgever aan hun vervolging heeft meegewerkt, terwijl het zou gaan om gangbare praktijken op de redacties. Brooks zelf werd afgelopen zomer vrijgesproken van het betalen van smeergeld, maar nieuw ontdekte mails tonen aan dat ze wel degelijk betalingen autoriseerde. Ook de miljoenen verdwenen mails die onder haar regie verdwenen wekt verbazing. Meer bij The Guardian

‘News Corp. verklikte eigen werknemers’

donderdag 6 november 2014

Uitgeverij News International heeft de Britse politie via een interne onderzoekscommissie talloze documenten en e-mails overhandigd van werknemers rond het afluister- en omkoopschandaal bij tabloids in het portfolio. Het bestaan van dit Management and Standards Committee (MSC) was al bekend (al twijfelde topman Murdoch of het wijs was deze in te stellen, red.) maar News International hoopte met actieve medewerking te voorkomen dat de uitgeverij zelf onderwerp van rechtszaken zou worden. Als dat zou zijn overgeslagen naar de Verenigde Staten, had dat mogelijk tienduizenden banen gekost, stelt News International. Uiteindelijk werden er enkel individuele medewerkers van de uitgeverij en aangesloten kranten veroordeeld voor het kraken van telefoons en het betalen van steekpenningen aan politie. Hoewel oud-hoofdredacteur News of the Wolrd Rebekah Brooks afgelopen zomer is vrijgesproken van het betalen van smeergeld, blijkt uit recent ontdekte mails dat ze persoonlijk bepaalde betalingen heeft geautoriteerd. Het MSC heeft volgens betrokken onderzoekers altijd ongecensureerde en ter zake doende documenten overhandigd, aldus een van de onderzoekers.

Verbazing over Oppenheimer-uitspraak

maandag 3 november 2014

Collega-cartoonisten, hoofdredacteuren en journalisten zijn onverdeeld verbaasd over de rechterlijke uitspraak rond cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Een cartoon rond advocaat Theo Hiddema, waarin Oppenheimer hem als ‘louche’ omschreef, is volgens de voorzieningenrechter in Maastricht onrechtmatig. Er is verbazing over de wijze waarop de rechter in brede zin stelt dat “gemiddelde lezers” een cartoon moeten kunnen begrijpen, zonder dat van hen verwacht wordt zich in de mogelijke diepere context te hoeven verdiepen. Het impliceert dat actuele, inhoudelijke en becommentariërende cartoons - waar context voor nodig is - altijd juridisch aanvechtbaar zijn. Het verbaast juristen dat de rechter niet lijkt te hebben gekeken naar eerdere Europese uitspraken in zaken tegen cartoonisten. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft diverse keren cartoonisten als groep met bijzondere vrijheid aangewezen. Lees verder

Media boos over opsporingsmethode FBI

woensdag 29 oktober 2014

De Amerikaanse krant Seattle Times en persbureau Associated Press (AP) zijn boos over een opsporingstactiek van de Amerikaanse federale politie FBI. Die bouwden een nepsite, gebaseerd op het uiterlijk van de Seattle Times, met een aan AP toegeschreven nep-bericht over het lopend onderzoek naar een reeks bommeldingen. De FBI had een vermoeden wie de dader zou kunnen zijn, maar wist niet waar die zich precies bevond. De politie stuurde de pagina via het sociale netwerk MySpace naar de verdachte, die op de link klikte. Daarmee werd het unieke ip-adres en andere relevante informatie over zijn computer doorgestuurd en kon de verdachte kort daarop worden gearresteerd. De 15-jarige bleek inderdaad achter de bommeldingen te zitten en werd daarvoor veroordeeld. De opmerkelijke opsporingsmethode uit 2007 kwam aan het licht doordat digitale burgerrechtenbeweging Electronic Frontier Foundation via de Amerikaanse Wob documenten had opgevraagd. Seattle Times en AP zijn boos omdat hun naam is gebruikt en het vertrouwen in onafhankelijke berichtgeving ermee zou zijn geschaad. Hoofdredacteur Kathy Best van de Seattle Times noemt het aanmaken van nepsites volstrekt buiten proportie: “Het overtreedt geen grens, het wist die uit”, aldus Best. Meer bij Seattle Times

Omroep Brabant moet rectificeren

maandag 27 oktober 2014

De kantonrechter van Eindhoven heeft in een kort geding bepaald dat Omroep Brabant uitlatingen van een eigen journalist over vermeend misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet rectificeren. Na een reportage van oktober vorig jaar, waarin onder meer een Wob-verzoek rond 100.000 documenten aan de gemeente Gemert-Bakel werd behandeld, maakte de journalist over de in de reportage opgevoerde indiener van het omvangrijke verzoek de opmerking dat “het hem puur om het geld te doen is”. Bij overschrijding van de reactietermijn kan een indiener zo’n 1200 euro claimen. In de reportage werd de klagende partij kort gebeld over de reden van het Wob-verzoek aan Gemert-Bakel. Enkel de reactie “Is dat verboden dan”?” bewees volgens de journalist de louter financiële motieven achter het volgens Gemert-Bakel praktisch onuitvoerbare verzoek. De naam van de indiener in het nagesprek in verband brengen met Wob-verzoeken die enkel omwille van de dwangsom worden ingediend, is onrechtmatig, aldus de rechter. Een rectificatie is daarvoor op zijn plaats. Verzoeken om schadevergoeding die de indiener had gedaan, werden door de rechter afgewezen. Meer bij Rechtspraak.nl

Hiddema wil véél geld van Oppenheimer

vrijdag 10 oktober 2014

Een dagvaarding hing al in de lucht, maar de Maastrichtse strafpleiter Theo Hiddema heeft, vooruitlopend op de daadwerkelijke aangifte, al laten weten dat hij 70.000 euro smartengeld wil van cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Wanneer de cartoonist zich ‘beledigend’ over hem uitlaat, komt daar nog eens 100.000 euro per incident bij, aldus Hiddema. De strafpleiter en cartoonist liggen al langer overhoop, omdat Oppenheimer hem indertijd als ‘louche’ betitelde in een cartoon. Later heeft Oppenheimer nog eens dezelfde term gebruikt in een tweede prent. De cartoonist, die wordt bijgestaan door NVJ-advocaat Mira Herens, wordt vandaag bijgepraat over de zaak. “Ik moet nog even afwachten wat er in de dagvaarding staat, maar ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één weldenkende rechter in Nederland is die het werk van een cartoonist zo bekijkt als mr. Hiddema dat kennelijk doet”, aldus Oppenheimer. Hij stelt dat een satiricus zich van hyperbolen en stijlmiddelen moet kunnen bedienen. Meer bij Dichtbij

Twitter voert rechtszaak om openheid

woensdag 8 oktober 2014

Netwerkdienst Twitter is een rechtszaak begonnen om meer te mogen melden over data die de Amerikaanse overheid van het bedrijf opvraagt. Nu moet Twitter de data wel leveren, maar moet het in de regelmatige transparantierapporten die het publiceert zwijgen over specifieke details. Andere technologiebedrijven zoals Facebook, Google, Microsoft en LinkedIn hebben zich neergelegd bij de zwijgplicht die de overheid oplegt. Nu mogen die bedrijven alleen onthullen over hoeveel gebruikers informatie is opgevraagd, afgerond in duizendtallen. Twitter wil meer kunnen vertellen over de aard van de data die is opgevraagd. De rechtszaak tegen de Amerikaanse minister van Justitie Holder wordt gevoerd met een beroep op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat onder meer vrijheid van meningsuiting regelt. Meer bij Bloomberg

NRC in hoger beroep

dinsdag 30 september 2014

Egeria, de Raad van Commissarissen en NRC Media BV gaan in hoger beroep, meldt NRC. In juni werd Jerry Hoff als werknemerscommissaris van NRC Media benoemd door de ondernemingsraad. Grootaandeelhouder Egeria weigerde Hoff te aanvaarden, omdat de ondernemingsraad alleen bevoegd is om een commissaris voor te dragen. Toch gaf de rechter in augustus de ondernemingsraad gelijk. Het hoger beroep dient op 7 oktober.

Gijrath daagt Quote om artikel

vrijdag 26 september 2014

Mediaondernemer Yves Gijrath daagt zakenblad Quote voor de rechter om een artikel over zijn persoon, dat in december 2012 in het blad verscheen. Ook Quote-hoofdredacteur Mirjam van den Broeke en uitgever Luc van Os zijn gedaagd voor de bodemprocedure. Dat meldt Quotenet. Gijrath is van mening dat het zakenblad een hetze tegen hem voerde en kan, aldus de dagvaarding, niet anders dan concluderen dat de publicatie ‘het uitsluitende doel had om hem en GMG te schaden en zijn eer en goede naam, en zijn reputatie als zakenman aan te tasten’. Gijraths uitgeverij GMG ging vorig jaar maart failliet, iets wat volgens Gijrath te wijten was aan de crisis en hemzelf. In de dagvaarding eist Gijrath 50.000 euro als voorschot op een eventuele schadevergoeding. Wanneer de partijen zich bij de rechtbank moeten melden is nog niet bekend.

‘Recht op interview’ afgewezen

woensdag 24 september 2014

Journaliste Anneke Verbraeken krijgt definitief geen toestemming om een Rwandese gevangene op eigen voorwaarden te interviewen. Verbraeken had met hulp van journalistenvereniging NVJ de Nederlandse Staat gedaagd om toegang tot verdachte Jean Claude Iyamuremye te krijgen. Die zit in vreemdelingenbewaring in afwachting van zijn uitzetting naar Rwanda, waar hij zich moet verantwoorden voor beschuldigingen van genocide. De gevangenisdirectie had Verbraeken toestemming gegeven tot een interview, maar met beperkingen op het gebied van inzet van audiovisuele middelen. Ook moest Iyamuremye zich onthouden van uitspraken over het komende strafproces of over de slachtoffers en nabestaanden. Verbraeken vond dat het met de beperkingen het recht op vrije nieuwsgaring werd geschonden. Omdat Iyamuremye echter geen bezwaar maakte tegen de beperkingen die de directie oplegde, stelt de rechtbank Den Haag dat “hij niet zal kunnen en willen meewerken aan een interview waarbij hij de gestelde voorwaarden overtreedt.” Het recht op vrije nieuwgaring kan Iyamuremye niet dwingen die beperkingen te overtreden, aldus het hof.

Margreet Spijker overwoog rechtszaak

maandag 22 september 2014

Voormalig RTL Nieuws-anchor Margreet Spijker heeft na haar ontslag overwogen om een rechtszaak aan te spannen tegen RTL. Dat vertelt ze in het nieuwste nummer van maandblad Opzij. De zaak kwam er niet, omdat haar advocaat het afraadde. ‘Hij zei dat het Russische roulette was: 50 procent kans dat een rechter het als seksisme zou aanmerken, 50 procent kans dat het gezien werd als risico van het vak.’ Zelf wilde ze vooral niet in een spiraal van negatieve energie belanden. ‘Een procesgang is vaak zenuwslopend en kost veel tijd.’ Spijker werd begin dit jaar ontslagen bij het RTL Nieuws omdat het programma wilde verjongen en Spijker niet in het nieuwe decor zou passen. Lees verder

Bron: Opzij


reageer

Misdaadsite moet stukken verwijderen

maandag 22 september 2014

Crimesite Camilleri heeft op last van de rechtbank Amsterdam acht artikelen verwijderd over mensen rondom de zaak Paes. Een Nederlander en zijn Ghanese echtgenote werden - via de Limburge vastgoedmiljonair Arthur Paes - beschuldigd van diverse misdrijven, waaronder het treffen van voorbereidingen voor een moordaanslag op Paes. De rechter oordeelde dat voor de beschuldigingen te weinig bewijs is. Het materiaal is inmiddels van crimesite Camilleri gehaald en een rectificatie is op alle pagina’s zichtbaar. Een verzoek om schadevergoeding van ruim 1,2 ton werd door de rechter niet ingewilligd. Paes zelf moet van zijn persoonlijke site een artikel met foto verwijderen. Meer bij OneWorld

Lira wint bodemprocedure kabelaars

woensdag 27 augustus 2014

Kabelaars UPC Nederland, Ziggo en Zeelandnet, bijgestaan door de Vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties (RODAP), hebben een bodemprocedure tegen collectieve beheersorganisatie Stichting Lira verloren. Centraal in het conflict stond de zogeheten ‘kabelovereenkomst’ - op basis waarvan een vergoeding nodig is voor de verspreiding en openbaarmaking van producties. Lira int vergoedingen voor scenarioschrijvers, vertalers en journalisten, die de rechten van producties via een zogeheten ‘aansluitingscontract’ aan de stichting overdoen. De oudere kabelovereenkomst behandelt niet expliciet relatief nieuwe ontwikkelingen als themakanalen, uitzending gemist-diensten of interactieve on-demand televisie. Lira wilde voor producties die door aangesloten leden zijn gemaakt ook een vergoeding. Via UPC werden bijvoorbeeld al sinds 2012 producties verspreid waarvan Lira de rechten beheert. Lees verder

MGL moet Boermann vergoeding betalen

woensdag 30 juli 2014

Johan Boermann, oud-directeur van Media Groep Limburg (MGL), die al jaren met zijn oude werkgever overhoop ligt over een vertrekpremie, heeft van het gerechtshof ’s Hertogenbosch alsnog een vergoeding toegewezen gekregen. Boermann werd in 2011 ontslagen door de Mecom-top. Dat ontslag kwam volgens Boermann volstrekt onverwacht. Het hof stelt dat niet kan worden vastgesteld dat het ontslag indertijd op voorgewende of valse redenen is gebeurd. Boermann erkende bovendien zelf dat er een verstoorde relatie bestond met de ondernemingsraden binnen MGL. De gevolgen daarvan - al dan niet terecht - maken onderdeel uit van “het risico dat de positie van statutair directeur met zich draagt”, aldus het hof. Het Gerechthof oordeelt dat Boermann nog recht heeft op zijn variabele vergoeding, dat wordt vastgesteld op ruim 167 duizend euro. Meer bij Rechtspraak.nl

‘Gebruik NSA-data kan door de beugel’

woensdag 23 juli 2014

In de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, die door een speciale coalitie van organisaties en burgers werd gevoerd vanwege het gebruik van data die door buitenlandse inlichtingendiensten werd verzameld, heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat zulk gebruik “door de beugel” kan. De zaak, aangespannen door onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten, vereniging Internet Society Nederland en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, handelde om materiaal dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft verzameld en gedeeld met de Nederlandse collega’s. De rechtbank haalde het “zwaarwegende belang van nationale veiligheid” van stal als doorslaggevend component voor het toestaan van dergelijk hergebruik. “De rechtbank heeft geoordeeld dat de Staat terecht stelt dat van hem niet kan worden gevergd dat hij de dringend noodzakelijke samenwerking met buitenlandse diensten, zoals die van de VS, op het spel zet louter op grond van onbekendheid met hun werkwijze”, aldus het oordeel. Lees verder

Boete voor Franse blogster

donderdag 17 juli 2014

Een Franse culinair schrijfster heeft van een rechtbank in Bordeaux de opdracht gekregen een restaurantrecensie op haar weblog te wijzigen. In de blogpost ‘Welke plekken je in Cap Ferret zou moeten mijden’ beschrijft ze een slechte ervaring met restaurant Il Giardino. De populariteit van de blog van Caroline Doudet betekent dat de negatieve recensie relatief hoog in Google opduikt, tot ergernis van de eigenaresse van het bewuste restaurant. Die begon een zaak, die nu heeft geresulteerd in een geldboete voor Doudet van 1500 euro en de opdracht de titel aan te passen. De eigenaresse stelt dat Doudet haar zaak één keer heeft bezocht, haar personeel als ‘draken’ betitelde en het kan gebeuren dat in het hoogseizoen, toen Doudet langskwam, het veel drukker is. De rechtszaak heeft er echter toe geleid dat er nog veel meer negatieve recensies over Il Giardino zijn geschreven - iets dat ook wel het Streisand-effect wordt genoemd. De Amerikaanse zangeres probeerde publicatie van foto’s van haar woning aan de Californische kust juridisch te onderdrukken, wat uiteindelijk tot veel meer aandacht voor haar huis leidde. Meer bij Heise / BBC

Rechtbankverslaggever kiest voor Blendle

maandag 14 juli 2014

Rechtbankverslaggever Chris Klomp kiest er voor om zijn werk tegen betaling via Blendle te gaan verspreiden. “Het moest er eens van komen. Na 700 gratis verhalen heb ik mijn kans gegrepen. Sinds vandaag ben ik betaald te lezen”, schrijft hij. “Niemand werkt voor niets. Blogs van collega’s lijken gratis, maar zijn het simpel niet. Zij verdienen in vaste dienst een goed belegde boterham en zijn in de gelukkige omstandigheid om hun eigen verhalen vrij van kosten rond te pompen.” (…) “De tijd zal leren of deze stap een zinvolle of zinloze is. Mijn eerste verhaal op Blendle is rond de 1000 woorden en kost 28 cent. Trust me. Ik ga daar op zeker niet rijk van worden. Na aftrek van kosten zal ik er zelfs weinig aan overhouden”, aldus Chris Klomp op zijn weblog.


reageer

Turkije in de fout met lang voorarrest

woensdag 9 juli 2014

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in een voorlopige conclusie Turkije gekapitteld voor het onredelijk lange voorarrest van twee onderzoeksjournalisten. Nedim Sener en Ahmet Sik werden in maart 2011 opgepakt omdat ze deel uit zouden maken van Ergenekon, een vermeend netwerk van personen die een staatsgreep tegen de zittende regering van Erdogan zou voorbereiden. Na een jaar voorarrest werden Sener en Sik in maart 2012 vrijgelaten, zonder dat het tot een rechtszaak was gekomen. Beide mannen zijn doorgewinterde journalisten, die onder meer kritische artikelen en twee boek over de behandeling van de Ergnekon-zaak hadden geschreven. Sener en Sik kregen nooit de kans zich tegen de beschuldigingen te verweren, mede omdat het verzamelde bewijsmateriaal niet mocht worden ingezien. Het Hof constateert verder dat het meeste bewijs was verzameld bij derden, niet bij Sener en Sik zelf. De basis voor een eerlijk proces ontbrak daardoor, stelt het Hof. De wijze waarop Turkije deze zaak aanpakte heeft een verkillend en zelfcensurerend effect op de vrijheid van meningsuiting, aldus het Hof. Turkije moet aan Sener en Sik respectievelijk 20.000 en en 10.000 euro schadevergoeding betalen. Meer bij European Federation of Journalists

Uitspraak Plasterk-zaak uitgesteld

dinsdag 8 juli 2014

De uitspraak in de zaak tegen de Nederlandse Staat, aangespannen door een coalitie van burgers en organisaties naar aanleiding van het uitwisselen van data met inlichtingendienst NSA, is uitgesteld. De rechtbank Den Haag spreekt van een complexe zaak waar meer tijd voor nodig is. De uitspraak wordt nu 23 juli verwacht. De coalitie ‘Burgers tegen Plasterk’ wil dat de Nederlandse inlichtingendiensten geen gebruik maken van NSA-informatie die niet in overeenstemming met het Nederlands recht is verzameld. De coalitie stelt dat uitruil van dergelijke informatie privacy van Nederlandse burgers uitholt en ‘data witwast’. Meer bij bureau Brandeis, dat de zaak voor Burgers tegen Plasterk begeleidt.

Oppenheimer: met pensioen gestuurd

donderdag 6 november 2014

Het persbericht lag al klaar: hij zou zich aan het vonnis houden én in hoger beroep gaan. Tot Hiddema besloot af te zien van de eerder geëiste rectificatie. Opnieuw dacht Oppenheimer na over zijn keuze, maar deze veranderde niet. Hij hoeft niet meer te rectificeren, maar daarmee is de zaak (Hiddema eistte een rectificatie en schadevergoeding nadat Oppenheimer hem in een cartoon “louche” had genoemd) niet van tafel. Oppenheimer gaat hoe dan ook in hoger beroep. Villamedia sprak met hem. Lees verder

Auteur: Sjoske Cornelissen

Fotograaf vrijgesproken van negeren ‘bevel’

woensdag 8 oktober 2014

Deze week is de fotograaf die in maart dit jaar werd aangehouden nadat hij volgens de politie weigerde een bevel op te volgen, door de rechter vrijgesproken. Er was een boete van 250 euro tegen de fotograaf geëist. Dat hem tweemaal werd gezegd “ik wil dat je weggaat” was volgens de rechter onvoldoende duidelijk. Van een bevel of vordering onder artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht was dan ook geen sprake. Ook uit verdere correspondentie komt geen wettelijke grond voor een dergelijk bevel naar voren. De fotograaf maakte van de openbare weg foto’s van een plaats delict, waar een overleden man op straat lag. Justitie kan nog tot 20 oktober in hoger beroep gaan, maar gezien de uitspraak (in combinatie met de lage eis) is dat onwaarschijnlijk.

Aanbieder antiquarische Mein Kampf niet vervolgd

maandag 24 november 2014

Vorige week heeft de rechtbank Amsterdam een handelaar die een historische editie van Hitlers boek Mein Kampf aanbood, ontslagen van rechtsvervolging. Een eventuele veroordeling is niet verenigbaar met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat de uitingvrijheid regelt. De rechtbank stelt dat artikel 10 “niet alleen positieve en plezierige uitingen beschermt, maar ook uitingen die shocking, offending or disturbing kunnen zijn” en daar is bij Mijn Kampf sprake van. Het boek heeft sterke symbolische waarde, erkent de rechter. Er is volgens de rechtbank echter geen bewijs dat het boek - in het Duits of in vertaald versie - is gebruikt bij incidenten van antisemitische aard. Het is volgens de rechtbank bovendien niet te verwachten dat kopers van deze specfieke uitgave - antiquarisch en beperkt in aantal - het gezien die context “op een voor de beschermde groep mensen schadelijke wijze zullen aanwenden”. Meer bij Rechtspraak.nl

Zoek in het Archief vaknieuws


december 2014
z m d w d v z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

De Journalist 1896-1950